Europese Commissie > EJN > Verkrijging van bewijs en bewijsvoering > Internationaal recht

Laatste aanpassing: 24-07-2007
Printversie Voeg toe aan favorieten

Verkrijging van bewijs en bewijsvoering - Internationaal recht

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


Als u buiten de EU bewijs moet verkrijgen, zijn er internationale verdragen die tijdbesparing kunnen opleveren

Als u een vordering tegen een wederpartij instelt, is het vaak niet voldoende gelijk te hebben om uw zaak daadwerkelijk te winnen, omdat de wederpartij de feiten waarop u de vordering hebt gebaseerd, betwist. Daarom is het meestal van cruciaal belang dat u het gerecht bewijzen levert ter staving van uw vordering. Daartoe is het soms nodig buiten de EU bewijs te verkrijgen, in een ander land dan dat waarin u woont. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn getuigen te horen in dat land.

Het Verdrag van 's-Gravenhage English - français van 1970 inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en handelszaken voorziet in een systeem voor het doorzenden van verzoeken om bewijsverkrijging via de centrale autoriteiten die door elke verdragsluitende partij zijn aangewezen.

In het kader van dit stelsel worden verzoeken om bewijsverkrijging door de bevoegde autoriteiten in de lidstaat waar u woont naar de door de betrokken staat aangewezen centrale autoriteit verzonden, die deze doorzendt naar de autoriteit die bevoegd is voor de uitvoering ervan. Het verdrag belet niet dat verdragsluitende staten andere methoden tot verkrijging van bewijs toestaan dan die waarin het verdrag voorziet.

Op grond van de regelingen van het Verdrag van 's-Gravenhage kan een rechterlijke autoriteit van een verdragsluitende staat verzoeken bewijs te verkrijgen in een andere verdragsluitende staat. Momenteel zijn 41 staten door het verdrag gebonden, waaronder de lidstaten van de Europese Unie, met uitzondering van België, Griekenland, Ierland en Oostenrijk.

Voor de lidstaten van de EU uitgezonderd Denemarken zal het verdrag vanaf 2004 vervangen worden door de Verordening van 28 mei 2001 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken. Klik voor meer informatie op het pictogram "Gemeenschapsrecht".

Tenslotte zijn er bilaterale verdragen tussen lidstaten en niet-EU-landen. Een verwijzing hiernaar vindt u op de bladzijden van de betrokken lidstaat.

Referentiedocumenten

 • Verdrag van 's-Gravenhage English - français van 18 maart 1970 inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en handelszaken (Haagse Conferentie)
 • Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken.

« Verkrijging van bewijs en bewijsvoering - Algemene informatie | Internationaal recht - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 24-07-2007

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk