Eiropas Komisija > ETST > Pierādījumu iegūšana un pierādīšana > Starptautiskie tiesību akti

Pēdējo reizi atjaunots: 05-03-2007
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Pierādījumu iegūšana un pierādīšana - Starptautiskie tiesību akti

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


Ja jums jāiegūst pierādījumi valstī, kas nav ES dalībvalsts, starptautiskās konvencijas var ietaupīt jūsu laiku.

Bieži vien nepietiek ar jūsu prasību pret atbildētāju, lai lietu izlemtu jums par labu, jo otra puse apstrīd faktus, kurus jūs izmantojat savas prasības pamatošanai. Tādēļ, lai pierādītu jūsu prasību, parasti izšķiroša loma ir pierādījumu iesniegšanai tiesā. Lai to izdarītu, var būt nepieciešams iegūt pierādījumus ārpus ES – citā valstī, kas nav jūsu dzīvesvietas valsts. Piemēram, var būt nepieciešams šajā valstī uzklausīt lieciniekus.

Hāgas 1970. gada konvencijā (Hague Convention English - français) par pierādījumu pieprasīšanu ārvalstīs civillietās un komerclietās ir noteikta sistēma, kādā tiek nodoti lūgumi par pierādījumu iegūšanu ar centrālo iestāžu palīdzību, kuras norīkojusi katra līgumslēdzēja valsts.

Saskaņā ar šo sistēmu jūsu dalībvalsts kompetentā iestāde lūgumus par pierādījumu iegūšanu nosūta attiecīgajā valstī norīkotajai centrālajai iestādei, kas tos nodod izpildei kompetentajai iestādei. Konvencija neliedz līgumslēdzējām valstīm pieļaut citus pierādījumu iegūšanas veidus, kas konvencijā nav tikuši paredzēti.

Saskaņā ar Hāgas konvencijā noteikto kārtību līgumslēdzējas valsts tiesu iestāde var pieprasīt iegūt pierādījumus citā līgumslēdzējā valstī. Šobrīd konvencija ir saistoša 41 valstij, tai skaitā Eiropas Savienības dalībvalstīm, izņemot Austriju, Beļģiju, Grieķiju un Īriju.

ES dalībvalstīm, izņemot Dāniju, konvenciju no 2004. gada aizstās 2001. gada 28. maija Regula par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās (Regulation on cooperation between the courts of the Member States in the taking of evidence in civil or commercial matters). Sīkākas ziņas var iegūt, noklikšķinot uz ikonas „Kopienas tiesības”.

Visbeidzot, starp ES dalībvalstīm un valstīm ārpus ES pastāv divpusēji nolīgumi, un uz tiem ir norādes attiecīgo dalībvalstu vietnēs.

Atsauces dokumenti

 • Hāgas 1970. gada 18. marta konvencija (Hague Convention English - français) par pierādījumu pieprasīšanu ārvalstīs civillietās un komerclietās (Hāgas konference)
 • Padomes 2001. gada 28. maija Regula (EK) Nr. 1206/2001 par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās (Regulation)

« Pierādījumu iegūšana un pierādīšana - Vispārīgas ziņas | Starptautiskie tiesību akti - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 05-03-2007

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste