Europos Komisija > ETIT > Įrodymų rinkimas ir įrodymo būdas > Tarptautinė teisė