Europos Komisija > ETIT > Įrodymų rinkimas ir įrodymo būdas > Tarptautinė teisė

Naujausia redakcija: 05-03-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Įrodymų rinkimas ir įrodymo būdas - Tarptautinė teisė

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


Jeigu jums reikia surinkti įrodymus už ES ribų, esama tarptautinių konvencijų, kurios gali sutaupyti jūsų laiką.

Norint laimėti bylą, dažnai neužtenka pareikšti ieškinį kitai šaliai, nes kita šalis ginčija faktus, kuriais grindžiate savo ieškinį. Dėl to paprastai ypač svarbu pateikti teismui jūsų ieškinį patvirtinančius įrodymus. Norint tai padaryti, kartais reikia įrodymus gauti ne iš tos ES valstybės, kurioje yra jūsų gyvenamoji vieta. Pavyzdžiui, reikia išklausyti liudytoją toje valstybėje.

1970 m. Hagos konvencija English - français dėl įrodymų civilinėse arba komercinėse bylose rinkimo užsienyje nustato prašymų surinkti įrodymus per kiekvienos susitariančiosios valstybės paskirtas centrines institucijas perdavimo sistemą.

Pagal šią sistemą jūsų gyvenamosios valstybės narės kompetentinga institucija kitos valstybės paskirtai centrinei institucijai nusiunčia prašymus surinkti įrodymus, o ši perduoda šiuos prašymus institucijai, kuri yra kompetentinga juos vykdyti. Konvencija nedraudžia susitariančiosioms valstybėms nustatyti kitokių nei numatytieji konvencijoje įrodymų rinkimo būdų.

Pagal Hagos konvencijos nuostatas susitariančiosios valstybės teisminė institucija prašymą gauti įrodymus gali pateikti kitai susitariančiajai valstybei. Šiuo metu 41 valstybė yra įsipareigojusi laikytis konvencijos, įskaitant Europos Sąjungos valstybes nares, išskyrus Austriją, Belgiją, Graikiją ir Airiją.

ES valstybėms narėms, išskyrus Daniją, nuo 2004 m. Konvenciją pakeitė 2001 m. gegužės 28 d. Reglamentas dėl valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose. Norėdami gauti daugiau informacijos spauskite nuorodą „Bendrijos teisė“.

Galiausiai tarp valstybių narių ir ne ES valstybių yra sudarytos dvišalės sutartys, kurios nurodomos atitinkamų valstybių narių interneto tinklalapiuose.

Informaciniai dokumentai

 • 1970 m. kovo 18 d. Hagos konvencija English - français dėl įrodymų civilinėse arba komercinėse bylose rinkimo užsienyje (Hagos konferencija)
 • 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1206/2001 dėl valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose

« Įrodymų rinkimas ir įrodymo būdas - Bendro pobūdžio informacija | Tarptautinė teisė - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 05-03-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė