Európai Bizottság > EIH > Bizonyítás felvétele és bizonyítási eszközök > Nemzetközi jog

Utolsó frissítés: 05-03-2007
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Bizonyítás felvétele és bizonyítási eszközök - Nemzetközi jog

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Már megkezdtük a szöveg frissítését. Az aktualizált tartalom az európai igazságügyi portálon lesz elérhető.


Ha Önnek az EU-n kívül kell bizonyítást felvennie, egyes nemzetközi egyezmények ismeretében időt takaríthat meg

Gyakran nem elég keresetet benyújtani valaki ellen a pernyertességhez, mivel az ellenérdekű fél tagadja azokat a tényeket, amelyeken a kereset alapul. Ezért lényeges általában a bizonyítékok bemutatása a bíróság előtt a kereset alátámasztására. Ehhez szükség lehet bizonyítékok beszerzésére a lakóhelytől eltérő, EU-n kívüli országban. Előfordulhat például, hogy az említett országban tanúk meghallgatása válik szükségessé.

A polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről szóló, 1970. évi hágai egyezmény English - français állapítja meg a bizonyítás felvételére irányuló kérelmeknek az egyes szerződő felek által kijelölt központi hatóságokon keresztül történő továbbítására vonatkozó rendszert.

E rendszer értelmében a bizonyítás felvételére irányuló kérelmeket az Ön lakóhely szerinti tagállamának illetékes hatóságai továbbítják a kérdéses állam által kijelölt központi hatósághoz, mely utóbbi hatóság továbbítja ezeket a végrehajtásra hatáskörrel rendelkező hatósághoz. Az egyezmény nem érinti a szerződő államok arra vonatkozó jogát, hogy az egyezményben megállapított bizonyításfelvételi módszerektől eltérő módszereket engedélyezzenek.

A Hágai Egyezmény rendelkezései szerint egy szerződő állam igazságügyi hatósága kérheti más szerződő államban a bizonyítás felvételét. Jelenleg 41 államra vonatkoznak az egyezmény rendelkezései, köztük az Európai Unió tagállamaira is, Ausztria, Belgium, Görögország és Írország kivételével.

Azonban Dánián kívül az EU-tagállamok tekintetében az egyezmény helyébe 2004-től a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő, a tagállamok bíróságai közötti együttműködéséről szóló, 2001. május 28-i rendelet lép. További információkat a „Közösségi jog” ikonra kattintva találhat.

Végül a tagállamok és a nem EU-országok között különféle kétoldalú egyezmények vannak hatályban, amelyekre az adott tagállam oldalán történik hivatkozás.

Hivatkozott dokumentumok

 • Az 1970. március 18-i hágai egyezmény English - français polgári és kereskedelmi ügyekben külföldön történő bizonyításfelvételről (Hágai Konferencia)
 • A Tanács 2001. május 28-i 1206/2001/EK rendelete a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő, a tagállamok bíróságai közötti együttműködéséről

« Bizonyítás felvétele és bizonyítási eszközök - Általános információk | Nemzetközi jog - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 05-03-2007

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság