Euroopan komissio > EOV > Todisteiden vastaanottaminen ja todistuskeinot > Kansainvälinen oikeus

Uusin päivitys: 19-08-2004
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Todisteiden vastaanottaminen ja todistuskeinot - Kansainvälinen oikeus

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Päivityksen jälkeen sivu on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.


Jos todisteita tarvitaan EU:n ulkopuolelta, kansainväliset yleissopimukset voivat säästää aikaa.

Oikeusjutun voittamiseen ei riitä vaatimuksen esittäminen toiselle osapuolelle, koska toinen osapuoli kiistää seikat, joihin vaatimus perustuu. Sen vuoksi on yleensä ratkaisevan tärkeää esittää tuomioistuimelle todisteita, joilla vaatimus osoitetaan oikeaksi. Tällöin saattaa olla tarpeen ottaa vastaan todisteita, esimerkiksi kuulla todistajia, EU:n ulkopuolisessa valtiossa.

Todisteiden vastaanottamisesta ulkomailla siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa vuonna 1970 tehdyssä Haagin yleissopimuksessa säädetään järjestelmä, jonka avulla toimitetaan pyyntöjä todisteiden vastaanottamisesta kunkin sopimusosapuolen nimeämien keskusviranomaisten kautta.

Järjestelmän mukaan asianosaisen asuinvaltion toimivaltaiset viranomaiset toimittavat pyynnöt todisteiden vastaanottamisesta toisen valtion nimeämälle keskusviranomaiselle, joka puolestaan toimittaa pyynnöt niiden täytäntöönpanosta vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle. Yleissopimuksen mukaan sopimusvaltiot voivat käyttää myös muita menetelmiä kuin yleissopimuksessa säädetyt todisteiden vastaanottamista koskevat menetelmät.

Haagin yleissopimuksen määräysten mukaan sopimusvaltion oikeusviranomainen voi pyytää todisteita toisesta sopimusvaltiosta. Nykyään 41 valtiota on sitoutunut noudattamaan yleissopimusta. Näihin valtioihin kuuluvat Euroopan unionin jäsenvaltiot Belgiaa, Irlantia, Itävaltaa ja Kreikkaa lukuun ottamatta.

Muiden EU:n jäsenvaltioiden kuin Tanskan osalta yleissopimuksen korvaa vuodesta 2004 lähtien jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa 28. päivänä toukokuuta annettu asetus. Lisätietoja saa kohdasta "Yhteisön lainsäädäntö".

Jäsenvaltiot ovat tehneet EU:n ulkopuolisten maiden kanssa myös kahdenvälisiä sopimuksia, joihin on viitattu asianomaisen jäsenvaltion sivuilla.

Referenssiasiakirjoja

 • Haagin yleissopimus, tehty 18 päivänä maaliskuuta 1970, todisteiden vastaanottamisesta ulkomailla siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa (Haagin konferenssi)

 • Neuvoston asetus (EY) N:o 1206/2001, annettu 28 päivänä toukokuuta 2001, jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa

« Todisteiden vastaanottaminen ja todistuskeinot - Yleistä | Kansainvälinen oikeus - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 19-08-2004

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta