Euroopa Komisjon > EGV > Tõendite kogumine ja tõendamisviis > Rahvusvaheline õigus

Viimati muudetud: 05-03-2007
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Tõendite kogumine ja tõendamisviis - Rahvusvaheline õigus

EJN logo

Käesolevat lehekülge ei eksisteeri enam. See on praegu ajakohastamisel ning selle võib hiljem leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.


Tõendite kogumisel väljaspool Euroopa Liitu võivad aega säästa rahvusvahelised konventsioonid

Sageli ei piisa kohtuasja võitmiseks nõude olemasolust teise poole vastu, kuna teine pool vaidlustab nõude aluseks olevad asjaolud. Seetõttu on tavaliselt esmatähtis esitada kohtule tõendid nõude tõendamiseks. Seega võib tekkida olukord, kus tõendeid tuleb koguda väljaspool Euroopa Liitu riigis, mille elanik te ei ole. Näiteks võib tekkida vajadus ära kuulata kõnealuses riigis elavad tunnistajad.

1970. aasta tsiviil- ja kaubandusasjades välisriigis tõendite kogumise Haagi konventsioonis English - français on sätestatud kord tõendite kogumise taotluste edastamiseks konventsiooniga ühinenud riikide määratud keskasutuse kaudu.

Kõnealuse korra kohaselt edastavad elukohaliikmesriigi pädevad asutused tõendite kogumise taotlused kõnealuse riigi määratud keskasutusele, mis kohustub edastama need asutusele, mis on pädev neid täitma. Konventsioon ei välista konventsiooniga ühinenud riikidel näha ette muid tõendite kogumise meetodeid lisaks konventsioonis sätestatud meetoditele.

Haagi konventsioonis sätestatud korra kohaselt võib konventsiooniga ühinenud riigi kohus taotleda tõendite kogumist teises konventsiooniga ühinenud riigis. Konventsiooniga on praegu ühinenud 41 riiki, sealhulgas Euroopa Liidu liikmesriigid, välja arvatud Austria, Belgia, Kreeka ja Iirimaa.

Euroopa Liidu liikmesriikide, välja arvatud Taani, puhul asendati konventsioon  2004. aastast alates 28. mai 2001. aasta määrusega liikmesriikide kohtute vahelise koostöö kohta tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades. Lisateabe saamiseks klõpsake ikoonil „Ühenduse õigus”.

Liikmesriigid ja kolmandad riigid on sõlminud kahepoolseid kokkuleppeid, millele viidatakse asjaomaste liikmesriikide lehekülgedel.

Allikad

 • 18. märtsi 1970. aasta Tsiviil- ja kaubandusasjades välisriigis tõendite kogumise Haagi konventsioon English - français (Haagi konverents)
 • Nõukogu 28. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1206/2001 liikmesriikide kohtute vahelise koostöö kohta tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades

« Tõendite kogumine ja tõendamisviis - Üldteave | Rahvusvaheline õigus - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 05-03-2007

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik