Europa-Kommissionen > ERN > Bevisoptagelse og bevisførelse > International ret

Seneste opdatering : 29-07-2004
Printervenlig version Føj til favoritter

Bevisoptagelse og bevisførelse - International ret

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


Hvis du skal optage beviser uden for EU, findes der internationale konventioner, der kan spare dig megen tid

Ofte er det ikke nok at have et krav over for en anden part for at vinde en retssag, fordi den anden part bestrider de omstændigheder, som du har baseret kravet på. Det er derfor ofte afgørende at fremlægge beviser for retten for at bevise kravet. Det kan i så fald være nødvendigt at optage bevis i et andet land end der, hvor du bor. Det kan f.eks. være nødvendigt at høre vidner i det land.

Haagerkonventionen af 1970 om bevisoptagelse i udlandet i sager om civile eller kommercielle spørgsmål indfører et system for fremsendelse af anmodninger om bevisoptagelse via de centralmyndigheder, som hver af de kontraherende parter skal udpege.

I dette system fremsendes anmodninger for bevisoptagelse fra de kompetente myndigheder i dit bopælsland til den centralmyndighed, som det pågældende land har udpeget, og denne videresender så anmodningen til den myndighed, der har kompetence til selve udførelsen. Konventionen udelukker ikke, at kontraherende stater kan tillade andre fremgangsmåder i bevisoptagelsen end dem, der er indeholdt i konventionen.

Under Haagerkonventionen kan en retsmyndighed i en kontraherende stat anmode om bevisoptagelse i en anden kontraherende stat. For øjeblikket er konventionen bindende for 41 stater, heriblandt EU-medlemsstaterne bortset fra Østrig, Belgien, Grækenland og Irland.

For EU-medlemsstaterne, bortset fra Danmark, bliver konventionen fra og med 2004 erstattet af forordning af 28. maj 2001 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område. Klik på ikonen "Fællesskabsret" for at få nærmere oplysninger herom.

Endelig findes der bilaterale aftaler mellem medlemsstaterne og tredjelande, og disse findes beskrevet under de enkelte medlemsstater.

Referencedokumenter

 • Haagerkonventionen af 18. marts 1970 om bevisoptagelse i udlandet i sager om civile eller kommercielle spørgsmål (Haagerkonferencen)

 • Rådets forordning (EF) nr. 1206/2001 af 28. maj 2001 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område

« Bevisoptagelse og bevisførelse - Generelle oplysninger | International ret - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 29-07-2004

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige