Evropská komise > ESS > Opatřování a provádění důkazů > Mezinárodní právo

Poslední aktualizace: 05-03-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Opatřování a provádění důkazů - Mezinárodní právo

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


Potřebujete-li opatřit důkazy mimo EU, existují mezinárodní úmluvy, které Vám mohou ušetřit čas.

K vítězství ve sporu často nestačí podat proti někomu žalobu nebo návrh, neboť protistrana zpochybňuje skutečnosti, na nichž žaloba či návrh spočívá. Je proto nezbytné, aby takováto podání byla obecně doprovázena důkazy. Za tímto účelem je někdy nutné získat důkazy v jiné zemi, než ve které máte bydliště, mimo EU. Může být např. nezbytné vyslechnout v takové zemi svědky.

Haagská úmluva English - français o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských a obchodních z roku 1970 stanoví systém předávání žádostí o dokazování prostřednictvím ústředních orgánů určených každou ze smluvních stran.

V rámci tohoto systému jsou žádosti o dokazování postoupeny příslušnými orgány členského státu Vašeho bydliště ústřednímu orgánu určenému daným státem, který se zavazuje tyto žádosti předat orgánu příslušnému k jejich vykonání. Úmluva smluvním státům nebrání, aby povolily i jiné způsoby provádění důkazů, než jsou uvedeny v Úmluvě.

Dle ustanovení Haagské úmluvy může soudní orgán smluvního státu požadovat dokazování v jiném smluvním státě. V současné době je Úmluvou vázáno 41 států, mezi které patří i členské státy Evropské unie s výjimkou Rakouska, Belgie, Řecka a Irska.

Pro členské státy EU s výjimkou Dánska bude Úmluva od roku 2004 nahrazena nařízením z 28. května 2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech. Pro více informací klikněte na ikonu „Právo Společenství“.

Konečně pak existují bilaterální dohody mezi členskými státy a třetími zeměmi, které jsou uvedeny na stránkách jednotlivých členských států.

Referenční dokumenty

 • Haagská úmluva English - français z 18. března 1970 o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských a obchodních (Haagská konference)
 • Nařízení  Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. května 2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských a obchodních věcech

« Opatřování a provádění důkazů - Obecné informace | Mezinárodní právo - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 05-03-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království