Europeiska Kommissionen > ERN > Upptagande av bevisning och bevisföring

Senaste uppdatering: 30-07-2004
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Upptagande av bevisning och bevisföring - Allmän information

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


Du måste kunna bevisa att du har rätt

Om du inleder rättegång, så räcker det inte med att du har rätt i sak. Du måste också kunna bevisa att du har rätt om motparten hävdar motsatsen. Därför är det av avgörande betydelse att lägga fram bevis för domstolen.

Bevisupptagning kan ske på många olika sätt. I vissa fall finns det skriftliga bevis, till exempel om att en skuld har betalats. Ibland saknas skriftliga bevis och då kan vittnen behöva höras. Ibland måste sakkunniga hjälpa till, till exempel för att värdera en skada. Ibland krävs det att domstolen gör ett besök på stället, så kallad syn, för att med egna ögon inspektera till exempel en olycksplats.

Samtliga medlemsstater har bestämmelser om bevisupptagning som syftar till att ge domstolen möjlighet att fastställa de faktiska omständigheterna i ett mål så exakt som möjligt.

Varje medlemsstat har egna regler om bevisupptagning. De skiljer sig åt på olika sätt, till exempel vilken bevisning som är tillåten, hur bevisningen ska tas upp, hur bevisbördan är fördelad (det vill säga vem som måste bevisa vad) och hur domstolen bedömer olika typer av bevisning.

Klicka på medlemsstaternas flaggor så hittar du information om bevisupptagning.

Ibland måste bevisupptagning ske i en annan medlemsstat än den där du är bosatt. Från 2004 kommer en EU-förordning att gälla för sådana fall. Vill du veta mer? Klicka på ikonen “Gemenskapsrätt” .

Det finns en internationell konvention från 1970 om bevisupptagning som gäller mellan vissa EU-medlemsstater och länder utanför EU. Vill du veta mer? Klicka på ikonen “Internationell rätt” .


Senaste uppdatering: 30-07-2004

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket