Europos Komisija > ETIT > Įrodymų rinkimas ir įrodymo būdas

Naujausia redakcija: 02-03-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Įrodymų rinkimas ir įrodymo būdas - Bendro pobūdžio informacija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


Jeigu kam nors pareiškėte ieškinį, turite jį įrodyti.

Jeigu pradedate bylos nagrinėjimą teisme, jūsų ieškinys, pareikštas kitai šaliai, turi būti pagrįstas. Tačiau norint laimėti bylą dažnai to nepakanka, nes kita šalis ginčija faktus, kuriais jūs grindžiate savo ieškinį. Dėl to norint įrodyti ieškinio tikrumą paprastai labai svarbu teismui pateikti įrodymus.

Įrodymai gali būti renkami įvairiais būdais. Tam tikrais atvejais galima pateikti dokumentinį įrodymą, pvz., kai neaišku, skola buvo sumokėta ar nebuvo. Tais atvejais, kai tokių įrodymų nėra, gali būti išklausomi liudytojai, kurie paliudys šalių teiginius. Kartais nagrinėjant tam tikras bylas, pvz., kai reikia nustatyti tikslų nuostolių dydį, būtina pasinaudoti ekspertų paslaugomis. Jeigu reikalinga, teismas ištirs ne tik jam pateiktus įrodymus, bet ir įrodymus įvykio vietoje (pvz., nelaimingo atsitikimo atveju).

Visose valstybėse narėse yra įrodymų rinkimo taisyklės, kurių paskirtis - užtikrinti, kad teisėjas kiek įmanoma tiksliau nustatytų bylos faktus.

Kiekvienoje valstybėje narėje yra konkrečios įrodymų rinkimo taisyklės. Jos skiriasi leistinomis įrodymų rinkimo priemonėmis, procedūromis, kurių reikia laikytis, įrodinėjimo naštos ir įrodymų vertinimo, kurį atlieka teismas, taisyklėmis.

Informaciją apie įrodymų rinkimo taisykles kiekvienoje valstybėje narėje galite gauti paspaudę atitinkamos valstybės vėliavą.

Tuo atveju, kai įrodymus reikia gauti ne toje valstybėje narėje, kurioje jūs gyvenate, verta žinoti, kad nuo 2004 m. galioja su tuo susijusios procedūros, nustatytos Europos reglamente. Norėdami gauti daugiau informacijos spauskite nuorodą „Bendrijos teisė“.

Šiuo klausimu taip pat galioja 1970 m. tarptautinė konvencija, nustatanti santykius tarp tam tikrų Europos Sąjungos valstybių narių ir ne ES valstybių, kurios yra šios konvencijos susitariančiosios šalys. Norėdami gauti daugiau informacijos spauskite nuorodą „Tarptautinė teisė“.

viršųviršų

Naujausia redakcija: 02-03-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė