Európai Bizottság > EIH > Bizonyítás felvétele és bizonyítási eszközök

Utolsó frissítés: 02-03-2007
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Bizonyítás felvétele és bizonyítási eszközök - Általános információk

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Már megkezdtük a szöveg frissítését. Az aktualizált tartalom az európai igazságügyi portálon lesz elérhető.


Ha valakinek követelése van valaki mással szemben, akkor azt bizonyítania kell tudni

Ha valaki bírósági eljárást kezdeményez, a másik féllel szembeni követelésének megalapozottnak kell lennie. Gyakran ez mégsem elég a pernyertességhez, mivel az ellenérdekű fél tagadja azokat a tényeket, amelyeken a kereset alapul. Ezért lényeges általában a bizonyítékok bemutatása a bíróság előtt a kereset alátámasztására.

Bizonyításra többféle módon is sor kerülhet. Egyes esetekben okirati bizonyítás is lehetséges, például amikor kérdéses, hogy egy adósságot megfizettek-e. Olyan esetekben, amikor ilyen bizonyíték nem áll rendelkezésre, tanúkat lehet meghallgatni, akik tanúvallomást tesznek megfigyeléseikről. Adott esetben bizonyos területen jártas szakértők bevonása is szükséges lehet, például amikor a kár pontos értékét kell megállapítani. Szükség esetén a bíróság nem csupán a benyújtott bizonyítékot vizsgálja meg, hanem felkeresi az esemény színhelyét is (pl. baleset esetén).

Valamennyi tagállam rendelkezik a bizonyítás felvételére irányadó szabályokkal, amelyek célja, hogy a bíró a lehető legpontosabban megállapíthassa a tényállást.

A bizonyítás felvételét illetően minden tagállam rendelkezik egyedi szabályokkal. Ezek eltérhetnek a bizonyításfelvételhez megengedhető eszközöket, a követendő eljárást, a bizonyítás terhének szabályait, illetve a bizonyíték bíróság által történő mérlegelését illetően.

Az egyes tagállamok bizonyításfelvételi rendszereire vonatkozóan az adott tagállam zászlajára kattintva lehet tájékozódni.

Amennyiben az Ön ügyében az Ön lakóhelyétől eltérő tagállamban válik szükségessé a bizonyításfelvétel, érdemes tudni, hogy 2004-től európai rendelet rendelkezik a vonatkozó eljárásokról. További információkat a „Közösségi jog” ikonra kattintva találhat.

Egy 1970-ben kötött nemzetközi egyezmény szabályozza az egyezményben részes egyes EU-tagállamok és nem EU-s országok közötti kapcsolatokat. További információkért kattintson a „Nemzetközi jog” ikonra.

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 02-03-2007

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság