Euroopan komissio > EOV > Todisteiden vastaanottaminen ja todistuskeinot

Uusin päivitys: 19-08-2004
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Todisteiden vastaanottaminen ja todistuskeinot - Yleistä

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Päivityksen jälkeen sivu on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.


Oikeudellinen vaatimus on voitava näyttää toteen

Oikeudenkäynnissä toiselle osapuolelle esitetyt vaatimukset saattavat olla hyvin perusteltuja. Se ei kuitenkaan ehkä riitä oikeusjutun voittamiseen, koska toinen osapuoli kiistää seikat, joihin vaatimukset perustuvat. Sen vuoksi on yleensä ratkaisevan tärkeää esittää tuomioistuimelle todisteita, joilla vaatimus osoitetaan oikeaksi.

Todisteita voidaan ottaa vastaan eri tavoin. Joissain tapauksissa vaatimus voidaan todistaa asiakirjalla, kuten esimerkiksi silloin, kun on epäselvää, onko velka maksettu. Kun tällaisia todisteita ei ole, saattaa olla tarkoituksenmukaista kuulla todistajia oikeudessa, ja toisinaan on kuultava asiantuntijoita. Asiantuntijalausunto on tarpeen esimerkiksi silloin, kun on saatava selville vahinkojen tarkka määrä. Tuomioistuin tutkii esitetyt todisteet, minkä lisäksi tuomioistuimen edustaja voi tarvittaessa käydä tapahtumapaikalla (esimerkiksi onnettomuuspaikalla).

Kaikilla jäsenvaltioilla on todisteiden vastaanottamista koskevat säännöt, joiden tavoitteena on varmistaa, että tuomioistuin kykenee vahvistamaan tapaukseen liittyvät seikat mahdollisimman tarkasti.

Jäsenvaltioiden säännöt todisteiden vastaanottamisesta eroavat toisistaan todisteiden vastaanottamiskeinojen, noudatettavan menettelyn, todistustaakkaa koskevien sääntöjen ja tuomioistuimen suorittaman todisteiden arvioinnin osalta.

Tietoja todisteiden vastaanottamista koskevasta järjestelmästä kussakin jäsenvaltiossa saa napsauttamalla kyseisen valtion lippua.

Jos tapaus edellyttää todisteiden vastaanottamista toisessa jäsenvaltiossa, on hyvä tietää, että vuodesta 2004 alkaen asianmukaisista menettelyistä säädetään Euroopan unionin asetuksessa. Lisätietoja saa kohdasta "Yhteisön lainsäädäntö".

Vuonna 1970 on myös tehty kansainvälinen sopimus, jossa on määräyksiä sopimuspuolena olevien Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja muiden sopimusvaltioiden välisistä suhteista. Lisätietoja saa kohdasta "Kansainvälinen lainsäädäntö".


Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 19-08-2004

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta