Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Απόδειξη

Τελευταία ενημέρωση: 29-07-2004
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Απόδειξη - Γενικές Πληροφορίες

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


Αν προβάλλετε μια αξίωση εναντίον κάποιου, πρέπει να είστε σε θέση να την αποδείξετε

Αν κινήσετε δίκη, η αξίωσή σας κατά του αντιδίκου σας μπορεί να είναι βάσιμη. Συχνά όμως, αυτό δεν θα αρκεί για να κερδίσετε, γιατί ο αντίδικος αμφισβητεί τα πραγματικά περιστατικά στα οποία βασίσατε την αξίωσή σας. Συνεπώς, έχει επίσης ζωτική σημασία να παρουσιάσετε στο δικαστήριο στοιχεία που να αποδεικνύουν την αξίωσή σας.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι διεξαγωγής της αποδεικτικής διαδικασίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατόν η αξίωση να αποδεικνύεται εγγράφως, π.χ. όταν αμφισβητείται αν το χρέος έχει εξοφληθεί ή όχι. Αν δεν υπάρχει ανάλογο αποδεικτικό στοιχείο, θα είναι ίσως ενδεδειγμένο να εξεταστούν μάρτυρες που μπορούν να καταθέσουν τις παρατηρήσεις τους. Καμιά φορά, θα χρειάζεται να διοριστούν πραγματογνώμονες για να αποφανθούν σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα, π.χ. όταν πρέπει να επιβεβαιωθεί το ακριβές ύψος της ζημίας. Εφόσον απαιτείται, το δικαστήριο δεν εξετάζει απλώς τα αποδεικτικά στοιχεία που του υποβάλλονται, αλλά διενεργεί και επιτόπια αυτοψία (π.χ. στον τόπο ατυχήματος).

Όλα τα κράτη μέλη διαθέτουν κανόνες για τη διεξαγωγή των αποδείξεων, οι οποίοι έχουν τεθεί ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι ο δικαστής είναι σε θέση να εξακριβώσει τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης όσο το δυνατόν πληρέστερα.

Κάθε κράτος μέλος διαθέτει συγκεκριμένους κανόνες για τη διεξαγωγή των αποδείξεων, οι οποίοι διαφέρουν όσον αφορά τα αποδεικτικά μέσα που γίνονται δεκτά, τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται, τους κανόνες για το βάρος αποδείξεως και την αξιολόγηση των αποδείξεων από το δικαστήριο.

Για πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα διεξαγωγής αποδείξεων κάθε κράτους μέλους, κάντε κλικ στην αντίστοιχη σημαία.

Αν, στην περίπτωσή σας, απαιτείται να διεξαχθεί αποδεικτική διαδικασία σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος κατοικίας σας, πρέπει να γνωρίζετε ότι από το 2004 και εξής, οι σχετικές διαδικασίες θα διέπονται από ευρωπαϊκό κανονισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Κοινοτικό δίκαιο".

Υπάρχει επίσης μια διεθνής σύμβαση, η οποία συνήφθη το 1970 και διέπει τις σχέσεις μεταξύ ορισμένων κρατών μελών της ΕΕ και των χωρών εκτός ΕΕ που συμμετέχουν στη σύμβαση. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Διεθνές δίκαιο".


Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 29-07-2004

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο