Europa-Kommissionen > ERN > Bevisoptagelse og bevisførelse

Seneste opdatering : 29-07-2004
Printervenlig version Føj til favoritter

Bevisoptagelse og bevisførelse - Generelle oplysninger

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


Hvis du har et krav over for en anden, skal du kunne bevise det

Hvis du anlægger en retssag, skal dit krav over for den anden part være veldokumenteret. Ofte er dette imidlertid ikke nok til faktisk at vinde din retssag, fordi den anden part bestrider de omstændigheder, som du har baseret kravet på. Det er derfor ofte afgørende at fremlægge beviser for retten for at bevise dit krav.

Der kan optages beviser på forskellige måder. I visse tilfælde kan det være muligt at føre bevis i form af et dokument, f.eks. når der er tvivl om, hvorvidt en gæld er blevet betalt. I tilfælde uden sådanne beviser, kan det være hensigtsmæssigt at høre vidner, som kan bevidne, hvad de har set. Nogle gange vil det være nødvendigt at sagkyndige på et område udarbejder en rapport, f.eks. når et skadesbeløb skal gøres op. Om nødvendigt undersøger retten ikke kun de beviser, der fremlægges, den kan også besøge åsteder (f.eks. ulykkessteder).

Alle medlemsstater har regler om bevisoptagelse, som skal sikre, at dommeren er i stand til at fastslå en sags faktiske omstændigheder så præcist som muligt.

Hver enkelt medlemsstat har særlige regler om bevisoptagelse. De er forskellige med hensyn til, hvilke midler der kan bruges i bevisoptagelsen, de procedurer, der følges, reglerne for bevisbyrden og rettens undersøgelse af beviserne.

Klik på den enkelte medlemsstats flag for at få oplysninger om reglerne for bevisoptagelse i netop det land.

Hvis det i din retssag er nødvendigt at optage bevis i en anden medlemsstat end der, hvor du bor, er det nyttigt at vide, at fra og med 2004 er procedurerne fastlagt i en EU-forordning. Klik på ikonen "Fællesskabsret" for at få nærmere oplysninger herom.

Der findes også en international konvention indgået i 1970, som regulerer forholdene mellem en række af EU-medlemsstaterne og tredjelande, som er part i konventionen. Klik på ikonen "International ret" for at få nærmere oplysninger herom.


TopTop

Seneste opdatering : 29-07-2004

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige