Europeiska Kommissionen > ERN > Upptagande av bevisning och bevisföring > Gemenskapsrätt

Senaste uppdatering: 22-09-2006
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Upptagande av bevisning och bevisföring - Gemenskapsrätt

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


Se eller för den senast uppdaterade versionen av denna text English

Praktisk och snabb bevisupptagning inom EU

Om du inleder rättegång, så räcker det inte med att du har rätt i sak. Du måste också kunna bevisa att du har rätt om motparten hävdar motsatsen. Därför är det av avgörande betydelse att lägga fram bevisning för domstolen. Ibland måste bevisupptagning ske i en annan medlemsstat än den där du är bosatt. Vittnen i andra medlemsstater kan behöva höras eller domstolen kan behöva besöka den plats där en händelse har ägt rum i en annan medlemsstat.

Om du idag vill ta upp bevisning i en annan medlemsstat än den där du är bosatt, måste du gå via flera mellanhänder.

År 2001 antog EU en förordning med regler som ska göra det lättare att ta upp bevisning i andra medlemsstater. Förordningen trädde i kraft i EU den 1 januari 2004. (Utom i Danmark, som inte deltar i EU:s civilrättsliga samarbete.)

De viktigaste reglerna i förordningen:

 • Förordningen gäller privaträttsliga mål där en domstol i en medlemsstat begär att en domstol i en annan medlemsstat ska ta upp bevisning. Begäran skickas direkt från en domstol till en annan, och går snabbt att verkställa. Varje medlemsstat ska göra en lista över domstolar som är behöriga att sköta bevisupptagning. Kommissionen samlar uppgifterna i en handbok.
 • Företrädare för den domstol som har begärt bevisupptagning och för parterna får delta vid bevisupptagningen i den andra domstolen. Om det inte är möjligt, kan modern kommunikationsteknik användas, till exempel videokonferens.
 • Den domstol som har begärt bevisupptagning får vid behov också utföra den själv i en annan medlemsstat.
 • Det finns exakta regler för hur begäran ska se ut och vad den ska innehålla. Begäran ska göras på en särskild blankett. Vissa uppgifter är obligatoriska: parternas namn och adress, vad målet gäller, vilken bevisning som ska tas upp m.m.
 • Begäran måste skrivas på det officiella språket i den medlemsstat där bevisning ska tas upp eller på ett annat språk som den medlemsstaten har angivit att den kan acceptera.
 • Begäran om bevisupptagning ska verkställas snabbt. Om begäran inte kan verkställas inom 90 dagar från mottagandet, ska den domstol som har begärt bevisupptagning informeras om detta och skälen till att det dröjer längre.
 • En begäran om bevisupptagning får bara avslås i undantagsfall.

Referensdokument

« Upptagande av bevisning och bevisföring - Allmän information | Gemenskapsrätt - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 22-09-2006

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket