Europos Komisija > ETIT > Įrodymų rinkimas ir įrodymo būdas > Bendrijos teisė

Naujausia redakcija: 22-09-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Įrodymų rinkimas ir įrodymo būdas - Bendrijos teisė

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


Vėliausiai atnaujintoteksto peržiūrai prašome pasirinkti English

Greita ir praktiška įrodymų rinkimo Europos Sąjungoje procedūra

Norint laimėti bylą, dažnai nepakanka vien pateikti skundą, nes priešingoji šalis ginčija faktus, kuriais remiamasi skunde. Todėl paprastai yra labai svarbu teismui pateikti skunde išdėstytus faktus patvirtinančius įrodymus. Norint tai padaryti, įrodymus gali tekti rinkti kitoje valstybėje narėje, ne toje, kurioje gyvenama, pavyzdžiui, apklausti ten liudytojus. Teismui taip pat gali prireikti nuvykti į įvykio vietą kitoje valstybėje narėje.

Norint surinkti įrodymus kitoje valstybėje narėje, ne toje, kuriojei gyvenama, prireikia kreiptis į kelis tarpininkus.

2001 m. Europos Sąjunga priėmė reglamentą, nustatantį priemones, skirtas įrodymų rinkimui kitoje valstybėje narėje palengvinti. 2004 m. sausio 1 d. šis reglamentas įsigaliojo visoje Europos Sąjungoje, išskyrus Daniją, kuri nedalyvauja Bendrijos susitarimuose dėl teismų bendradarbiavimo civilinėse bylose.

Pagrindinės šio reglamento nuostatos yra tokios:

 • Reglamentas taikomas civilinėms ir komercinėms byloms, kai vienos valstybės narės teismas („prašantysis teismas“) kreipiasi į kompetentingą kitos valstybės narės teismą („prašomasis teismas“), prašydamas surinkti įrodymus. Reglamentas įdiegia naują sistemą, leidžiančią teismams greitai ir tiesiogiai perduoti vieniems kitų tokius prašymus ir juos vykdyti. Kiekviena valstybė narė parengia sąrašą teismų, kompetentingų rinkti įrodymus. Su šia informacija bus galima susipažinti Komisijos parengtame vadove.
 • Prašomajam teismui renkant įrodymus gali dalyvauti prašančiojo teismo atstovai ir šalys. Jei tai neįmanoma, kad būtų padėta jiems dalyvauti renkant įrodymus, galima naudoti šiuolaikinę ryšio technologiją, pirmiausia vaizdo konferencijos būdą.
 • Be to, reglamente numatoma galimybė prašančiajam teismui pačiam rinkti įrodymus kitoje valstybėje narėje.
 • Reglamentas nustato tikslius prašymo formos ir turinio reikalavimus. Prašymas turi būti parengtas naudojant tam tikrą formą; jame privalo būti pateikta tam tikra informacija, pavyzdžiui, šalių vardai, pavardės ir adresai, bylos pobūdis ir esmė, įrodymų rinkimo aprašymas, ir t. t.
 • Reglamente patikslinama, kad prašymas turi būti užpildytas viena iš oficialių prašomojo teismo valstybės narės kalbų arba kita tos valstybės nurodyta jai priimtina kalba.
 • Prašymai turi būti įvykdomi nedelsiant, ne vėliau kaip per 90 dienų nuo jų gavimo dienos. Jei tai neįmanoma, prašomasis teismas apie tai praneša prašančiajam teismui, nurodydamas priežastis, trukdančias skubiai įvykdyti prašymą.
 • Atsisakyti vykdyti prašymą surinkti įrodymus galima tik išimtiniais atvejais.

Informacinis dokumentas

« Įrodymų rinkimas ir įrodymo būdas - Bendro pobūdžio informacija | Bendrijos teisė - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 22-09-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė