Kummissjoni Ewropea > NGE > Infurzar tas-sentenzi > Portugall

L-aħħar aġġornament: 24-08-2006
Verżjoni għall-istampar Immarka din il-paġna

Infurzar tas-sentenzi - Portugall

Ghal l-ahtar aggiornaurent fuq it-test, Mekk jghogobk ara português
 

LISTA TAL- KONTENUT

1. X’inhu l-infurzar f’kwistjonijiet ċivili u kummerċjali? 1.
2. X’inhuma l-kundizzjonijiet li bihom jistgħu jinħarġu att jew deċiżjoni eżegwibbli? 2.
2.1. Atti jew deċiżjonijiet eżegwibbli 2.1.
2.2. L-involviment obbligatorju tal-qrati 2.2.
2.3. Ġurisdizzjoni 2.3.
2.4. Aġent ta’ infurzar 2.4.
2.5. L-użu ta’ avukat 2.5.
2.6. Spejjeż ta’ l-infurzar 2.6.
2.7. Kriterji użati mill-qorti għall-ħruġ ta’ miżura ta’ infurzar 2.7.
2.7.1. Rigward it-talba 2.7.1.
2.7.2. Rigward id-debitur 2.7.2.
3. Għan u natura tal-miżuri ta’ infurzar 3.
3.1. X’tip ta’ assi jistgħu jkunu suġġett ta’ infurzar? 3.1.
3.2. X’inhuma l-effetti tal-miżuri ta’ infurzar? 3.2.
3.2.1. Vis-à-vis id-debitur li jonqos li jottempra ruħu mal-miżura? 3.2.1.
3.2.1.1. Id-disponiment ta’ l-assi tiegħu hu validu? 3.2.1.1.
3.2.1.2. Hu suġġett għal sanzjonijiet? 3.2.1.2.
3.2.2. Vis-à-vis terzi? 3.2.2.
3.2.2.1. X’inhuma l-obbligi tal-bank rigward l-għotja ta’ tagħrif kif ukoll is-sekwestru tal-kontijiet? 3.2.2.1.
3.2.2.2. X’inhuma s-sanzjonijiet minħabba disprezz ta’ l-ordni li toħroġ il-miżura? 3.2.2.2.
3.2.3. X’inhi l-validità ta’ dawn il-miżuri? Hemm perjodu ta’ żmien limitat maħsub mill-liġi jew imfisser fl-ordni tal-qorti? 3.2.3.
4. Hemm possibiltà ta’ appell kontra d-deċiżjoni li toħroġ din il-miżura? 4.
4.1. Min jista’ jikkontesta d-deċiżjoni? 4.1.
4.2. Liem’hi l-qorti kompetenti fejn wieħed għandu jappella? 4.2.
4.3. Sa kemm żmien wieħed għandu jappella? 4.3.
4.4. X’inhu l-effett ta’ appell bħal dan? 4.4.

 

1. X’inhu l-infurzar f’kwistjonijiet ċivili u kummerċjali?

Fil-kuntest li qegħdin nittrattaw bħalissa. L-infurzar hu l-azzjoni legali li permezz tagħha ċittadin jew persuna ġuridika jinterpella lill-qorti biex tieħu miżuri xierqa biex tiżgura li jkun hemm rimedji effettivi in kumpens għall-vjolazzjoni ta’ xi dritt tiegħu jew tagħha. Għalhekk hi talba magħmula permezz ta’ mezzi legali biex obbligu jkun sodisfatt u l-infurzar fil-fatt ta’ din it-talba.

L-infurzar jista’ jirreferi għall-pagament ta’ somma flus, it-trasferiment ta’ xi oġġett partikolari u l-adempiment ta’ obbligu pożittiv jew negattiv, jiġifieri l-obbligi li tagħmel jew li tastjeni milli tagħmel xi ħaġa.

Kemm fil-każ ta’ infurzar tat-trasferiment ta’ oġġett partikolari. Kemm fil-każ ta’ infurzar ta’ obbligu, jekk il-parti li kontriha l-infurzar jkun mitlub ma tissodisfax xi obbligu, dan jinbidel f’infurzar għall-ħlas ta’ somma flus.

Fil-każ ta’ kawza bħal din ta’ l-aħħar, jekk id-debitur ma jħallasx minn jeddu, jinqabdu l-assi jew id-drittijiet tiegħu u f’każijiet speċjali wkoll l-assi u d-drittijiet ta’ terzi. Dan jiġri meta l-assi jkunu marbuta ma’ garanzija fuq self jew huma oġġett ta’ azzjoni magħmula bi ħsara tal-kreditur. Wara dan, il-flus jingħataw direttament lill-kreditur, jew l-assi maqbuda jiġu assenjati lilu, jew l-ammonti meħuda mid-dħul jitħallsu jew l-assi jinbiegħu u r-rikavat jingħata lill-kreditur.

2. X’inhuma l-kundizzjonijiet li bihom jistgħu jinħarġu att jew deċiżjoni eżegwibbli?

enforce_judgement_por_mt_pdf2 PDF File (PDF File 129 KB)
2.1. Atti jew deċiżjonijiet eżegwibbli
2.2. L-involviment obbligatorju tal-qrati
2.3. Ġurisdizzjoni
2.4. Aġent ta’ infurzar
2.5. L-użu ta’ avukat
2.6. Spejjeż ta’ l-infurzar
2.7. Kriterji użati mill-qorti għall-ħruġ ta’ miżura ta’ infurzar

2.7.1. Rigward it-talba

2.7.2. Rigward id-debitur

3. Għan u natura tal-miżuri ta’ infurzar

enforce_judgement_por_mt_pdf3 PDF File (PDF File 156 KB)
3.1. X’tip ta’ assi jistgħu jkunu suġġett ta’ infurzar?
3.2. X’inhuma l-effetti tal-miżuri ta’ infurzar?

3.2.1. Vis-à-vis id-debitur li jonqos li jottempra ruħu mal-miżura?

3.2.1.1. Id-disponiment ta’ l-assi tiegħu hu validu?

3.2.1.2. Hu suġġett għal sanzjonijiet?

3.2.2. Vis-à-vis terzi?

3.2.2.1. X’inhuma l-obbligi tal-bank rigward l-għotja ta’ tagħrif kif ukoll is-sekwestru tal-kontijiet?

3.2.2.2. X’inhuma s-sanzjonijiet minħabba disprezz ta’ l-ordni li toħroġ il-miżura?

3.2.3. X’inhi l-validità ta’ dawn il-miżuri? Hemm perjodu ta’ żmien limitat maħsub mill-liġi jew imfisser fl-ordni tal-qorti?

4. Hemm possibiltà ta’ appell kontra d-deċiżjoni li toħroġ din il-miżura?

enforce_judgement_por_mt_pdf4 PDF File (PDF File 114 KB)
4.1. Min jista’ jikkontesta d-deċiżjoni?
4.2. Liem’hi l-qorti kompetenti fejn wieħed għandu jappella?
4.3. Sa kemm żmien wieħed għandu jappella?
4.4. X’inhu l-effett ta’ appell bħal dan?

Aktar tagħrif

Tagħrif ieħor dwar dan is-suġġett jista’ jinkiseb mill-websajts li ġejjin:

 • Supremo Tribunal de Justiça (Qorti Suprema tal-Ġustizzja); English - français - português
 • Tribunal Constitucional (Qorti Kostituzzjonali); português
 • Ministério da Justiça (Ministeru tal-Ġustizzja); English - português
 • Tribunal da Relação de Lisboa (Qorti ta’ l-Appell ta’ Liżbona); português
 • Tribunal da Relação de Coimbra (Qorti ta’ l-Appell ta’ Koimbra); português
 • Tribunal da Relação de Évora (Qorti ta’ l-Appell ta’ Évora); English - français - português
 • Tribunal da Relação do Porto (Qorti ta’ l-Appell ta’ Oporto); português
 • Procuradoria Geral da República (Uffiċċju ta’ l-Avukat Ġenerali); português
 • Centro de Estudos Judiciários (Ċentru ta’ Studji legali, entità responsabbli għat-taħriġ ta’ imħallfin u maġistrati); English - français - português
 • Direcção Geral da Administração da Justiça (Direttorat Ġenerali għall-Amministrazzjoni Ġudizzjarja; jipprovdi tagħrif fost ħwejjeġ oħra dwar id-dettalji ta’ kuntatt u ġurisdizzjoni ġejografika tal-qrati u joffri aċċess għall-webpejġ ta’ l-Uffiċjali Ġudizzjarji); English - português
 • Gabinete de Política Legislativa e Planeamento do Ministério da Justiça (Uffiċċju ta’ Politika Leġiżlattiva u Ppjanar tal-Ministeru tal-Ġustizzja); English - português
 • Direcção Geral dos Registos e do Notariado (Direttorat Ġenerali għar-Registri u Nutara); português
 • Associação Sindical dos Juizes Portugueses (Assoċjazzjoni professjonali ta’ l-imħallfin Portugiżi); português
 • Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (Unjon tal-Maġistrati Prosekuturi Pubbliċi); português
 • Ordem dos Advogados (Assoċjazzjoni ta’ l-Avukati Portugiżi); português
 • On-line legislation database (fiha l-liġijiet u avviżi ppubblikati fil- “I Série do Diário da República” (Gazzetta tal-Gvern Serje I) mill- 1.1.1970; tipprovdi aċċess sħiħ għall-leġiżlazzjoni ippubblikata fil- “I Série” mill- 1.1.2000). português
 • Câmara dos Solicitadores (Kamra ta’ l-Avukati). português

« Infurzar tas-sentenzi - Informazzjoni Ġenerali | Portugall - Informazzjoni Ġenerali »

FuqFuq

L-aħħar aġġornament: 24-08-2006

 
 • Liġi Komunitarja
 • Liġi Internazzjonali

 • Belġju
 • Bulgarija
 • Repubblika Ċeka
 • Danimarka
 • Ġermanja
 • Estonja
 • Irlanda
 • Greċja
 • Spanja
 • Franza
 • Italja
 • Ċipru
 • Latvja
 • Litwanja
 • Lussemburgu
 • Ungerija
 • Malta
 • Olanda
 • Awstrija
 • Polonja
 • Portugall
 • Rumanija
 • Slovenja
 • Slovakkja
 • Finlandja
 • Isvezja
 • Renju Unit