Eiropas Komisija > ETST > Spriedumu izpilde > Portugāle

Pēdējo reizi atjaunots: 24-08-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Spriedumu izpilde - Portugāle

Pēdējo precizēto tekstu lūdzu skatīt português
 

SATURS

1. Ko nozīmē spriedumu izpilde civilu un komerctiesību jautājumos? 1.
2. Kādos apstākļos var izdot izpildāmu īpašumtiesību apliecinājumu vai lēmumu? 2.
2.1. Izpildāmas īpašumtiesības vai spriedumi 2.1.
2.2. Obligāta tiesas iesaiste 2.2.
2.3. Piekritība / jurisdikcija 2.3.
2.4. Izpildes aģents /tiesu izpildītājs 2.4.
2.5. Advokāta izmantošana 2.5.
2.6. Izpildes izmaksa 2.6.
2.7. Tiesā izmantotie kritēriji, lemjot par piemērošanas pasākumu piešķiršanu 2.7.
2.7.1. Attiecībā uz prasību 2.7.1.
2.7.2. Attiecībā uz parādnieku 2.7.2.
3. Izpildes pasākumu mērķis un veids 3.
3.1. Kāda veida īpašumu var izmantot tiesas sprieduma izpildes nodrošināšanai? 3.1.
3.2. Kāds ir izpildes rezultāts? 3.2.
3.2.1. Attiecībā uz parādnieku, kas nepilda pasākumu? 3.2.1.
3.2.1.1. Vai viņa mantas konfiskācija ir likumīga? 3.2.1.1.
3.2.1.2. Vai sankcijas var piemērot parādniekam? 3.2.1.2.
3.2.2. Attiecībā uz trešām pusēm? 3.2.2.
3.2.2.1. Kādi ir bankas pienākumi attiecībā uz informācijas atklāšanu, kā arī kontu piespiedu pārvaldīšanu?` 3.2.2.1.
3.2.2.2. Kādas ir sankcijas par sprieduma, ar kuru paredzēts pasākums, neizpildīšanu? 3.2.2.2.
3.2.3. Kāds ir šādu pasākumu statuss? Vai likumā vai tiesas spriedumā ir noteikts laika termiņš? 3.2.3.
4. Vai ir iespēja iesniegt apelācijas sūdzību par spriedumu, kas nosaka šādu pasākumu? 4.
4.1. Kas var apstrīdēt šo spriedumu? 4.1.
4.2. Kurā tiesā var iesniegt apelācijas sūdzību? 4.2.
4.3. Kādā laika termiņā šādu apelācijas sūdzību var iesniegt? 4.3.
4.4. Kāds ir šādas sūdzības rezultāts? 4.4.

 

1. Ko nozīmē spriedumu izpilde civilu un komerctiesību jautājumos?

Šajā kontekstā izpilde ir tiesiskā darbība, ar kuru pilsonis vai juridiska persona lūdz tiesu veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiek veikti efektīvi situācijas labošanas darbi, lai kompensētu kādas fiziskās vai juridiskās personas tiesības pārkāpumu. Līdz ar to tas ir oficiāli nodots lūgums veikt kādu pienākumu un reāli izpildīt attiecīgo lūgumu.

Izpilde var attiekties uz naudas summas maksājumu, kāda noteikta priekšmeta nodošanu un kāda pienākuma (pozitīva vai negatīva) izpildei, t.i., pienākuma kaut ko darīt vai atturēties no kādas darbības veikšanas.

Gan izpildes, gan noteikta priekšmeta nodošanas gadījumā, kā arī kāda pienākuma izpildes gadījumā, ja puse, pret kuru tiek lūgta izpilde, nepilda savu pienākumu, šāda nepildīšana jākompensē ar naudas summu.

Iepriekšminētajā darbības veidā, ja parādnieks nemaksā parādu brīvprātīgi, viņa īpašums vai tiesības tiek konfiscētas vai ierobežotas, respektīvi, un īpašos gadījumos, tādi pat ierobežojumi tiek piemēroti trešajām pusēm piederošiem īpašumiem vai īpašumtiesībām. Šādas sankcijas parasti tiek piemērotas, ja īpašumi ir aizdevuma ķīla vai tie ir pakļauti kādai darbība, kas tiek veikt par sliktu kreditoram. Pēc tam nauda tiek nodota tieši kreditoram vai arī konfiscētie īpašumi tiek nodoti viņa īpašumā, vai no ienākumiem atvilktais apmērs tiek nodots, vai īpašumi tiek pārdoti un iegūtie līdzekļi tiek nodoti kreditoram.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2. Kādos apstākļos var izdot izpildāmu īpašumtiesību apliecinājumu vai lēmumu?

enforce_judgement_por_lv_pdf2 PDF File (PDF File 153 KB)
2.1. Izpildāmas īpašumtiesības vai spriedumi
2.2. Obligāta tiesas iesaiste
2.3. Piekritība / jurisdikcija
2.4. Izpildes aģents /tiesu izpildītājs
2.5. Advokāta izmantošana
2.6. Izpildes izmaksa
2.7. Tiesā izmantotie kritēriji, lemjot par piemērošanas pasākumu piešķiršanu

2.7.1. Attiecībā uz prasību

2.7.2. Attiecībā uz parādnieku

3. Izpildes pasākumu mērķis un veids

enforce_judgement_por_lv_pdf3 PDF File (PDF File 146 KB)
3.1. Kāda veida īpašumu var izmantot tiesas sprieduma izpildes nodrošināšanai?
3.2. Kāds ir izpildes rezultāts?

3.2.1. Attiecībā uz parādnieku, kas nepilda pasākumu?

3.2.1.1. Vai viņa mantas konfiskācija ir likumīga?

3.2.1.2. Vai sankcijas var piemērot parādniekam?

3.2.2. Attiecībā uz trešām pusēm?

3.2.2.1. Kādi ir bankas pienākumi attiecībā uz informācijas atklāšanu, kā arī kontu piespiedu pārvaldīšanu?`

3.2.2.2. Kādas ir sankcijas par sprieduma, ar kuru paredzēts pasākums, neizpildīšanu?

3.2.3. Kāds ir šādu pasākumu statuss? Vai likumā vai tiesas spriedumā ir noteikts laika termiņš?

4. Vai ir iespēja iesniegt apelācijas sūdzību par spriedumu, kas nosaka šādu pasākumu?

enforce_judgement_por_lv_pdf4 PDF File (PDF File 113 KB)
4.1. Kas var apstrīdēt šo spriedumu?
4.2. Kurā tiesā var iesniegt apelācijas sūdzību?
4.3. Kādā laika termiņā šādu apelācijas sūdzību var iesniegt?
4.4. Kāds ir šādas sūdzības rezultāts?

Cita informācija

Papildus informāciju par šo jautājumu var atrast šādās interneta lappusēs:

 • Supremo Tribunal de Justiça (Augstākā tiesa); English - français - português
 • Tribunal Constitucional (Konstitucionālā tiesa); português
 • Ministério da Justiça (Tieslietu ministrija); English - português
 • Tribunal da Relação de Lisboa (Lisabonas Apelāciju tiesa); português
 • Tribunal da Relação de Coimbra (Koimbras Apelāciju tiesa); português
 • Tribunal da Relação de Évora (Evoras Apelāciju tiesa); English - français - português
 • Tribunal da Relação do Porto (Oporto Apelāciju tiesa); português
 • Procuradoria Geral da República (Ģenerālprokuratūra); português
 • Centro de Estudos Judiciários (Juridisko pētījumu centrs, iestāde, kas ir atbildīga par Portugāles tiesnešu un miertiesnešu apmācību); English - français - português
 • Direcção Geral da Administração da Justiça (Tiesu administrācijas Ģenerāldirektorāts; sniedz informāciju par kontaktinformāciju un ģeogrāfisko tiesu jurisdikciju, kā arī piedāvā piekļuvi tiesas darbinieku oficiālajai interneta lappusei) English - português
 • Gabinete de Política Legislativa e Planeamento do Ministério da Justiça (Tieslietu ministrijas likumdošanas politikas un plānošanas birojs); English - português
 • Direcção Geral dos Registos e do Notariado (Reģistru un notāru Ģenerāldirektorāts); português
 • Associação Sindical dos Juizes Portugueses (Portugāles Tiesnešu savienības asociācija); português
 • Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (Prokuroru Savienība); português
 • Ordem dos Advogados (Portugāles Advokātu biedrība); português
 • Tiešsaistes tiesību aktu datu bāze (satur visus likumus un paziņojumus, kas publicēti “I Série do Diário da República” (Oficiālais valdības vēstnesis, I Sērija) kopš 1.1.1970; sniedz brīvu pieeju tiesību aktiem, kas publicēti “I Série” kopš 1.1.2000). português
 • Câmara dos Solicitadores (Tiesu izpildītāju kamera). português

« Spriedumu izpilde - Vispārīgas ziņas | Portugāle - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 24-08-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste