Evropska komisija > EPM > Izvršitev sodb > Malta

Zadnja sprememba: 11-01-2007
Natisni Dodaj med priljubljene

Izvršitev sodb - Malta

EJN logo

Ta stran je zastarela. Izvirno jezikovno različico smo posodobili in preselili na evropski portal e-pravosodje.


 

KAZALO

1. Kaj pomeni izvršitev v civilnih in gospodarskih zadevah? 1.
2. Kateri so pogoji za izdajo izvršljivega pravnega naslova ali odločbe? 2.
2.1. Postopek 2.1.
2.2. Vsebinski pogoji 2.2.
3. Kaj sta cilj in narava izvršilnih ukrepov? 3.
3.1. Katere vrste premoženja so lahko predmet izvršitve? 3.1.
3.2. Kakšni so učinki izvršilnega ukrepa? 3.2.
3.3. Kolikšna je veljavnost takšnega ukrepa? 3.3.
4. Ali se je mogoče pritožiti zoper odločbo o odobritvi takšnega ukrepa? 4.
4.1. Kdo lahko izpodbija to odločbo in pri katerem sodišču? 4.1.
4.2. Kolikšen je rok za vložitev takšne pritožbe? 4.2.
4.3. Kakšen je učinek takšne pritožbe? 4.3.

 

1. Kaj pomeni izvršitev v civilnih in gospodarskih zadevah?

Izvršitev je uresničitev odločbe sodišča. Izvršilni ukrepi, ki se običajno uporabljajo, so nalog za rubež, sodna prodaja na dražbi, nalog za dolžnikovega dolžnika, nalog za izselitev in izgon iz nepremičnega premoženja ter nalog in factum (nalog iz naslova obogatitve).

2. Kateri so pogoji za izdajo izvršljivega pravnega naslova ali odločbe?

2.1. Postopek

Izvršitev je povezana z izvršilnimi naslovi. Po procesnem pravu Malte so izvršilni naslovi:

 • sodne odločbe in sklepi sodišča;
 • pogodbe, ki jih prejme notar;
 • potrdila o odmerjenih sodnih stroških in izdatkih;
 • arbitražne odločbe;
 • menice in zadolžnice.

Potreben je sodni nalog.

Vse izvršitve, ki jih odredijo sodišča, običajno opravi izvršilni sodni uradnik, ki je pristojen za izvršitev kakršnega koli naloga sodišča, pri tem pa mu lahko pomaga policija, če je to potrebno. Izvršilni sodni uradniki lahko tudi iz hiš in drugih zgradb prisilno izselijo osebe, ki v njih prebivajo nezakonito.

Zahtevek za izvršitev je treba vložiti prek odvetnika ali pravnega zastopnika, kar je odvisno od posameznega primera. Zahtevek za izvršitev odločb civilnega sodišča, s katerimi so povezani zneski, ki presegajo 5 000 MTL, lahko vloži le odvetnik.

Lestvica stroškov za posamezno vrsto izvršilnega ukrepa:

 1. Vložitev zahtevka za sodno prodajo na dražbi

  Registracijska pristojbina: 50 MTL

  Na vrh straniNa vrh strani

  Taksa za izvršilne uradnike za vročitev, za vsako obveščanje: 3 MTL

 2. Vložitev naloga za sodno prepoved

  Registracijska pristojbina: 50 MTL

  Taksa za izvršilne uradnike za vročitev, za vsako obveščanje: 3 MTL

 3. Vložitev kakršnega koli drugega naloga

  Registracijska pristojbina: 15 MTL

  Taksa za izvršilne uradnike za vročitev, za vsako obveščanje: 3 MTL

2.2. Vsebinski pogoji

Sodišča si prizadevajo zagotoviti, da se izvršilni ukrep zahteva v zvezi z izvršilnim naslovom, ki velja glede na zakonsko določena merila, in da izvršitev zahteva oseba, ki dejansko ima izvršilni naslov, ali njen zakoniti zastopnik.

3. Kaj sta cilj in narava izvršilnih ukrepov?

3.1. Katere vrste premoženja so lahko predmet izvršitve?

Premoženje, ki se lahko zarubi, vključuje bankovce, opredmeteno premično premoženje, registrirana prevozna sredstva in nepremično premoženje. Vseeno zakon določa več vrst premoženja, ki je izključeno iz rubeža, in sicer:

 • vsakodnevna oblačila, posteljnino in podobne predmete;
 • pohištvo, ki je potrebno za primerno življenje dolžnika in njegove družine;
 • knjige, povezane s poklicem dolžnika ali njegovih otrok;
 • registre in zapisnike notarjev;
 • orodja in opremo, ki je potrebna za učenje ali opravljanje kakršnega koli znanstvenega ali umetniškega dela dolžnika ali njegovih otrok;
 • živali in orodje, ki je potrebno za kmetijsko dejavnost;
 • plovila, ki so v celoti najeta za službo vlade Malte;
 • premoženje policista ali vojaka Malte, kar vključuje orožje, strelivo, opremo, priprave ali oblačila, ki jih uporablja pri opravljanju svojih dolžnosti.

Po zakonu je prepovedano izdati nalog za dolžnikovega dolžnika za naslednje premoženje:

Na vrh straniNa vrh strani

 • plače (vključno z bonusom, dodatki, nadurami in drugimi nagradami), ki ne presegajo 300 MTL;
 • prejemke za socialno varnost, pokojnino, socialne dodatke ali pomoč;
 • dobrodelne dotacije s strani vlade;
 • zapuščino v zvezi s preživnino;
 • dolgovani znesek za preživnino, ki jo odredi sodišče ali je odrejena na podlagi javne listine, če sam dolg ni povezan s preživnino;
 • znesek, ki ga dolguje kakršen koli civilni ali vojaški oddelek javne službe za delo ali dobavljeno blago.
3.2. Kakšni so učinki izvršilnega ukrepa?
Za dolžnika, ki tega ukrepa ne izpolni:

Če dolžnik ne izpolni obveznosti, lahko še naprej razpolaga s svojim premoženjem, razen če upnik doseže ustavitev z nadaljnjim postopkom na sodišču.

Dolžnik je lahko obdolžen nespoštovanja sodišča (neupoštevanje ukazov sodišča).

Za tretjo osebo:
 1. Katere obveznosti ima banka v zvezi z razkritjem informacij in rubežem računov?

  Banke morajo izjaviti, ali imajo denar dolžnika, in morajo znesek, določen v nalogu, deponirati pri sodni pisarni sodišča.

 2. Kakšne so sankcije za nespoštovanje naloga o odobritvi ukrepa?

  Osebi, ki je spoznana za krivo nespoštovanja odredbe sodišča, lahko sodišče izreče zaporno kazen (do enega meseca) ali denarno kazen od 100 MTL do 1 000 MTL ali pa zaporno kazen in globo.

3.3. Kolikšna je veljavnost takšnega ukrepa?

Veljavnost nalogov za rubež ni omejena, nalog za dolžnikovega dolžnika pa je treba podaljšati vsako leto.

4. Ali se je mogoče pritožiti zoper odločbo o odobritvi takšnega ukrepa?

4.1. Kdo lahko izpodbija to odločbo in pri katerem sodišču?

Zoper odločbo se ni mogoče pritožiti, vendar lahko stranka zadevni ukrep izpodbija v civilnem postopku pri pristojnem sodišču.

4.2. Kolikšen je rok za vložitev takšne pritožbe?

Ni na voljo.

4.3. Kakšen je učinek takšne pritožbe?

Če je vložen ugovor zoper izvršilni naslov, lahko sodišče začasno ustavi izvršitev, dokler sodišče ne izda odločbe.

« Izvršitev sodb - Splošne informacije | Malta - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 11-01-2007

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo