Európai Bizottság > EIH > Ítéletek végrehajtása > Málta

Utolsó frissítés: 10-01-2007
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Ítéletek végrehajtása - Málta

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Az eredeti nyelvi változatot frissítettük, és áthelyeztük az európai igazságügyi portálra.


 

TARTALOMJEGYZÉK

1. Mit jelent a végrehajtás polgári és kereskedelmi ügyekben? 1.
2. Milyen feltételek mellett hozható végrehajtható jogcím vagy határozat? 2.
2.1. Az eljárás 2.1.
2.2. A lényeges feltételek 2.2.
3. A végrehajtási intézkedések tárgya és jellege 3.
3.1. Milyen vagyontárgyak lehetnek végrehajtás tárgyai? 3.1.
3.2. Melyek a végrehajtási intézkedések következményei? 3.2.
3.3. Mi az ilyen intézkedések végrehajthatóságának időtartama? 3.3.
4. Lehet-e fellebbezni ilyen intézkedést előíró határozat ellen? 4.
4.1. Ki és melyik bíróság előtt fellebbezhet a határozat ellen? 4.1.
4.2. Milyen határidőn belül nyújtható be ilyen fellebbezés? 4.2.
4.3. Mi az ilyen fellebbezés következménye? 4.3.

 

1. Mit jelent a végrehajtás polgári és kereskedelmi ügyekben?

A végrehajtás egy bírósági határozat kikényszerítése. Az általában alkalmazott végrehajtási intézkedések a zár alá vételi végzés, a bírósági árverés, a harmadik félnél történő zár alá vételre vonatkozó végzés, a kilakoltatásra és az ingatlan elhagyására vonatkozó végzés, továbbá az in factum végzés.

2. Milyen feltételek mellett hozható végrehajtható jogcím vagy határozat?

2.1. Az eljárás

A végrehajtás végrehajtható jogcímekhez kötődik. A máltai eljárásjog szerint a végrehajtható jogcímek az alábbiak:

 • bírósági ítéletek és határozatok;
 • közjegyző által ellenjegyzett szerződések;
 • bírósági díjakra és költségekre vonatkozó költséglisták;
 • választottbírósági döntések;
 • idegen és saját váltók.

Bírósági végzés szükséges.

A bíróságok által elrendelt bármilyen végrehajtást a bírósági végrehajtó teljesíti, aki jogosult a bíróság bármely rendelkezésének végrehajtására, szükség esetén rendőri segítséggel. A bírósági végrehajtónak joga van továbbá házakat és egyéb épületeket illegálisan elfoglaló személyek kilakoltatására.

A végrehajtási kérelmet adott esetben ügyvéd vagy ügyész útján lehet benyújtani. Az 5000 máltai lírát meghaladó összegekre vonatkozó elsőfokú bírósági határozatok végrehajtását csak ügyvéd révén lehet kérelmezni.

Lap tetejeLap teteje

Az egyes végrehajtási intézkedések költségei:

 1. Bírósági árverésre vonatkozó kérelem benyújtása

  Iktatási díj: 50 máltai líra

  A kézbesítés végrehajtására kötelezett végrehajtók díja minden egyes értesítésnél: 3 máltai líra

 2. Tiltó végzésre vonatkozó kérelem benyújtása

  Iktatási díj 50 máltai líra

  A kézbesítés végrehajtására kötelezett végrehajtók díja minden egyes értesítésnél 3 máltai líra

 3. Egyéb végzésre vonatkozó kérelem benyújtása

  Iktatási díj 15 máltai líra

  A kézbesítés végrehajtására kötelezett végrehajtók díja minden egyes értesítésnél 3 máltai líra

2.2. A lényeges feltételek

A bíróságoknak meg kell bizonyosodni arról, hogy a végrehajtási intézkedést a törvényesen megállapított feltételek szerint érvényes végrehajtható jogcím tekintetében kérik, és hogy a végrehajtást kérő személy valóban a végrehajtható jogcím birtokában levő személy vagy annak törvényes képviselője.

3. A végrehajtási intézkedések tárgya és jellege

3.1. Milyen vagyontárgyak lehetnek végrehajtás tárgyai?

A bankjegyek, ingóságok, bejegyzett közlekedési eszközök és ingatlan zár alá vehető vagyontárgyak. Azonban a törvény számos vagyontárgyat kizár a zár alá vétel alól, ezek az alábbiak:

 • mindennapi viseletre szánt ruházat, ágynemű és hasonló tárgyak;
 • az adós és családja megfelelő életviteléhez szükségesnek ítélt bútorzat;
 • az adós vagy gyermekei szakmájának gyakorlásához szükséges könyvek;
 • közjegyzők nyilvántartásai és jegyzőkönyvei;
 • az adós vagy gyermekei által tudomány vagy művészet tanulmányozásához vagy gyakorlásához szükséges eszközök és szerszámok;
 • mezőgazdasági tevékenységhez szükséges állatok és eszközök;
 • Teljes mértékben a máltai kormány szolgálatában bejegyzett hajók;
 • a máltai rendőrség vagy fegyveres erők egy tagjának tulajdonában levő fegyver, lőszer, felszerelés, eszköz vagy ruházat, melyet feladatainak teljesítése közben használ;

Nem felel meg továbbá a törvénynek az alábbi vagyontárgyakkal kapcsolatos, harmadik személyekkel szembeni zár alá vételre vonatkozó végzés kibocsátása:

Lap tetejeLap teteje

 • fizetés vagy bér (ideértve a jutalmat, járadékokat, túlóra miatti béreket és más járandóságokat) 300 máltai líra alatt;
 • társadalombiztosítási járadék, nyugdíj, juttatás vagy segély;
 • a kormány jótékony célú juttatásai;
 • tartással kapcsolatos hagyaték;
 • a bíróság vagy közhiteles okirat által elrendelt tartás esedékes összege, ha maga a tartozás nem a tartással kapcsolatos;
 • polgári vagy katonai állami intézmény által munkavégzés vagy szolgáltatás fejében esedékes összeg.
3.2. Melyek a végrehajtási intézkedések következményei?
Az intézkedés teljesítését elmulasztó adóssal szemben:

Ha az adós elmulasztja a teljesítést, a vagyontárgyai feletti rendelkezés egészen addig érvényben van, míg az igényjogosult további bírósági per útján meg nem szünteti az eljárást.

Az adóst a bírósággal szemben engedetlenséggel (a bíróság rendelkezéseinek nem teljesítésével) vádolhatják.

Harmadik féllel szemben
 1. Melyek a bank kötelezettségei a tájékoztatás megadására, továbbá a számlák zár alá vételére vonatkozóan?

  A bankoknak nyilatkozniuk kell arról, hogy van-e birtokukban az adós tulajdonát képező pénzösszeg, és kötelesek a megadott összeget a bíróság hivatalánál végzés alapján letétbe helyezni.

 2. Melyek az intézkedésről rendelkező végzéssel szembeni engedetlenség szankciói?

  A bírósággal szembeni engedetlenség vádjában bűnösnek talált személy elzárásra ítélhető (legfeljebb egy hónapos időszakra) vagy 100 és 1 000 máltai líra közötti bírság megfizetésére, vagy mind elzárásra, mind bírságra.

3.3. Mi az ilyen intézkedések végrehajthatóságának időtartama?

A zár alá vételi parancsok érvényességére vonatkozóan nincs időbeli korlátozás, ám a harmadik féllel szembeni zár alá vételi végzést évente meg kell hosszabbítani.

4. Lehet-e fellebbezni ilyen intézkedést előíró határozat ellen?

4.1. Ki és melyik bíróság előtt fellebbezhet a határozat ellen?

Fellebbezésre nincs mód, bár az érintett fél kifogásolhatja a kérdéses intézkedést az illetékes bíróság előtti polgári peres eljárásban.

4.2. Milyen határidőn belül nyújtható be ilyen fellebbezés?

n.a.

4.3. Mi az ilyen fellebbezés következménye?

Ha a végrehajtható jogcímet vitatják, a bíróság a bíróság által hozott határozatig felfüggesztheti a végrehajtást.

« Ítéletek végrehajtása - Általános információk | Málta - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 10-01-2007

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság