Euroopan komissio > EOV > Oikeuden päätösten täytäntöönpano > Kansainvälinen oikeus

Uusin päivitys: 23-04-2007
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Oikeuden päätösten täytäntöönpano - Kansainvälinen oikeus

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Päivityksen jälkeen sivu on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.


Asianosainen haluaa hakea tuomion täytäntöönpanoa Euroopan unioniin kuulumattomassa maassa.

Useat kansainväliset järjestöt ovat käsitelleet samanaikaisesti oikeuden päätösten täytäntöönpanoa koskevia hankkeita. Tämän lisäksi jäsenvaltiot ja EU:n ulkopuoliset maat ovat tehneet asiaa koskevia kahdenvälisiä sopimuksia.

Monenväliset sopimukset

Tuomioistuimen toimivallasta ja tuomioiden täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa 16. syyskuuta 1988 tehdyn yleissopimuksen (ns. Luganon yleissopimus, jonka sopimuspuolina Euroopan unioniin kuulumattomista maista ovat Islanti, Norja ja Sveitsi) tavoitteena on ulottaa 27. syyskuuta 1968 tehdyn Brysselin yleissopimuksen säännöt, joita sovelletaan jo jäsenvaltioiden välisissä suhteissa, koskemaan myös jäsenvaltioiden ja EFTA-maiden välisiä suhteita. On myös tehty ehdotus uudeksi yleissopimukseksi, jotta asetuksen (EY) N:o 44/2001 (ns. Bryssel I ‑asetus, jolla korvattiin Brysselin yleissopimus) säännöksiä sovellettaisiin jäsenvaltioiden ja Lugano-valtioiden välisiin suhteisiin.

Muut tällä alalla laaditut kansainväliset sopimukset eivät ole tulleet voimaan. Esimerkkinä voidaan mainita tuomioistuimen toimivallasta ja ulkomailla annettujen tuomioiden pätevyydestä siviili- ja kauppaoikeuden alalla 1. helmikuuta 1971 tehty Haagin yleissopimus English - français, jota riittävä määrä valtioita ei ole ratifioinut. Vuonna 2005 kansainvälistä yksityisoikeutta käsittelevässä Haagin konferenssissa hyväksyttiin yleissopimus oikeuspaikkasopimuksista. Se ei ole tullut vielä voimaan.

Oikeuden päätöksen täytäntöönpano kohtuullisessa ajassa on kiinteä osa Euroopan ihmisoikeussopimuksen English 6 artiklan mukaista oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä ja kuuluu siten perusoikeuksiin. Euroopan neuvosto antoi vuonna 2001 aiheeseen liittyvän päätöslauselman English nro 3, joka koskee oikeuden päätösten tehokasta täytäntöönpanoa ja täytäntöönpanokeinoja (General approach and means of achieving effective enforcement of judicial decisions). Lisäksi valmistellaan suositusta yhteisiksi eurooppalaisiksi normeiksi ja periaatteiksi, jotka koskevat täytäntöönpanomenettelyjä ja ulosottomiehiä.

Sivun alkuunSivun alkuun

Kahdenväliset sopimukset

Eräät jäsenvaltiot ovat tehneet kahdenvälisiä sopimuksia EU:n ulkopuolisten maiden kanssa oikeuden päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta. Lisätietoja saa napsauttamalla kunkin jäsenvaltion lippua. 

Viiteasiakirjat

 • yleissopimus oikeuspaikkasopimuksista English - français, tehty 30. kesäkuuta 2005 (kansainvälistä yksityisoikeutta käsittelevässä Haagin konferenssissa)
 • päätöslauselma English nro 3, joka koskee oikeuden päätösten tehokasta täytäntöönpanoa ja täytäntöönpanokeinoja (General approach and means of achieving effective enforcement of judicial decisions) (Euroopan neuvosto, Moskovassa lokakuussa 2001 järjestetty Euroopan oikeusministereiden 24. konferenssi)
 • neuvoston asetus (EY) N:o 44/2001, annettu 22. joulukuuta 2000, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla
 • yleissopimus 88/592/ETY tuomioistuimen toimivallasta ja tuomioiden täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa, tehty Luganossa 16. syyskuuta 1988
 • tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa yksityisoikeuden alalla Brysselin yleissopimus vuodelta 1968 (konsolidoitu versio)
 • yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi (Euroopan ihmisoikeussopimus) (Euroopan neuvosto)

« Oikeuden päätösten täytäntöönpano - Yleistä | Kansainvälinen oikeus - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 23-04-2007

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta