Evropská komise > ESS > Výkon soudních rozhodnutí > Mezinárodní právo

Poslední aktualizace: 28-12-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Výkon soudních rozhodnutí - Mezinárodní právo

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


Pośledni aktualizacje viz dansk - ελληνικά - English - español - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska

„Chtěl bych uplatnit soudní rozhodnutí ve státě, který není členem Evropské unie.“

Různé mezinárodní organizace se zabývají činností, která souběžně řeší téma výkonu soudních rozhodnutí. Rovněž existují dvojstranné úmluvy mezi členskými a nečlenskými státy EU.

Mnohostranné dohody

Cílem úmluvy ze dne 16. září 1988 o příslušnosti a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech („Luganská úmluva“ zahrnující členské státy a Island, Norsko, Švýcarsko a Polsko) je rozšířit na vztahy mezi členskými státy a státy EFTA plus Polsko pravidla obsažená v Bruselské úmluvě ze dne 27. září 1968, která platí mezi členskými státy. Existuje návrh nové úmluvy, která by měla rozšířit bruselské nařízení I, nařízení (ES) č. 44/2001, které nahradilo Bruselskou úmluvu, na vztahy mezi členskými státy a státy Luganské úmluvy.

Další mezinárodní úmluvy připravované v této souvislosti dosud nevstoupily v platnost. To je případ Haagské úmluvy English - français uzavřené dne 1. února 1971 o příslušnosti a uznávání a výkonu cizích rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, kterou neratifikoval dostatečný počet států. Rovněž existuje návrh světové úmluvy o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí, který se v současné době projednává na Haagské konferenci o mezinárodním právu soukromém.

Výkon soudního rozhodnutí se považuje za nedílnou součást základního lidského práva na spravedlivý proces v přiměřené lhůtě, v souladu s článkem 6 Evropské úmluvy Deutsch - English - français - italiano o ochraně lidských práv. V této souvislosti přijala Rada Evropy English - français v roce 2001 rezoluci o obecném přístupu a prostředcích dosažení účinného výkonu soudních rozhodnutí. Připravuje se rovněž doporučení, které by mělo určit společná evropská pravidla a zásady týkající se postupů při výkonu rozhodnutí a soudních vykonavatelů.

NahoruNahoru

Dvojstranné úmluvy

Některé členské státy uzavřely dvojstranné úmluvy s nečlenskými zeměmi o uznávání a výkonu cizích rozhodnutí. Kliknutím na vlajku členského státu se dostanete na stránky dotčené země.

Referenční dokumenty

 • Úmluva 88/592/EHS o příslušnosti a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech - Lugano, 16. září 1988
 • Bruselská úmluva 1968 o příslušnosti a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (konsolidovaná verze)
 • Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech
 • Návrh úmluvy English - français (Haagská konference o mezinárodním právu soukromém)
 • Úmluva Deutsch - English - français - italiano o ochraně lidských práv a základních svobod (Rada Evropy)
 • Rezoluce English - français č. 3 o obecném přístupu a prostředcích dosažení účinného výkonu soudních rozhodnutí (Rada Evropy, 24. konference evropských ministrů spravedlnosti (Moskva, říjen 2001)

« Výkon soudních rozhodnutí - Obecné informace | Mezinárodní právo - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 28-12-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království