Euroopan komissio > EOV > Oikeuden päätösten täytäntöönpano

Uusin päivitys: 19-08-2004
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Oikeuden päätösten täytäntöönpano - Yleistä

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Päivityksen jälkeen sivu on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.


Asianosainen on voittanut juttunsa mutta saatavaa ei ole maksettu.

Jos velallinen ei maksa velkaansa, asianosaisen on haettava velanmaksua koskevan päätöksen täytäntöönpanoa ulosottoviranomaisilta. Ainoastaan näillä viranomaisilla on oikeus pakkotäytäntöönpanoon, ja ne voivat turvautua tarvittaessa virkavaltaan.

Pakkotäytäntöönpanon (tai täytäntöönpanomääräyksen) tavoitteena on yleensä saatavan periminen, mutta kyseessä voi olla myös luontoissuorituksen täytäntöönpano (velvoite tehdä tai olla tekemättä jotakin).

Käytännössä täytäntöönpanon on perustuttava täytäntöönpanokelpoiseen tuomioon, notaarin asiakirjaan tms. Myös toisessa jäsenvaltiossa annetun tuomion täytäntöönpanoa voi hakea asianmukaisia sääntöjä noudattaen (ks. yhteisön oikeus).

Päätös voidaan panna täytäntöön eli velka voidaan periä seuraavin tavoin:

 • irtaimen omaisuuden ulosmittaus, ulosmitattu omaisuus myydään (yleensä julkisella pakkohuutokaupalla) velkojen maksamiseksi
 • pankkitalletusten ulosmittaus, velallisen pankkitili jäädytetään (turvaamistoimi) ja saatava ulosmitataan
 • palkanulosmittaus, velallisen palkasta ulosmitataan osa velkojen maksamiseksi
 • kiinteän omaisuuden ulosmittaus, velkoja häädetään ja kiinteistö ulosmitataan ja myydään (huutokaupalla) velkojen maksamiseksi.
On olemassa luettelot sellaisesta omaisuudesta, jota ei voida ulosmitata (vaatteet, elintarvikkeet, koti-irtaimisto, osa palkasta jne.), jotta varmistettaisiin velalliselle ja hänen perheelleen kohtuulliset elinolot.

Tietoja eri jäsenvaltioiden täytäntöönpanomenettelyistä ja toimivaltaisista viranomaisista (tuomioistuimet, ulosottomiehet, nimismiehet) saa napsauttamalla kunkin maan lippua.

Tietoja ulkomailla annetun tuomion täytäntöönpanosta saa napsauttamalla kuvaketta "Yhteisön oikeus".

Tietoja kansainvälisistä alan sopimuksista saa napsauttamalla kuvaketta "Kansainvälinen oikeus".


Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 19-08-2004

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta