Европейска комисия > ЕСМ > Изпълнение на съдебни решения

Последна актуализация: 14-03-2007
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Изпълнение на съдебни решения - Обща информация

EJN logo

Тази страница вече не е актуална. В момента се работи по нейното актуализиране, след което тя ще бъде достъпна на Европейския портал за електронно правосъдие.


„Спечелих моето дело но все още не ми е платено.”

За да задължите вашия длъжник да плати, трябва да се обърнете към органите, които привеждат в изпълнение решенията. Само те са упълномощени да накарат длъжника да плати, позовавайки се на силата на закона и реда при необходимост.

Целта на привеждането в изпълнение на решения, в общия случай, е да възстанови парична сума, но може също да бъде и изпълнение на друг вид задължение (задължение за изпълнение на нещо или въздържане от изпълнение на нещо).

На практика, вие се нуждаете от документ (решение на съда или акт) ако желаете да кандидаствате за привеждане в изпълнение. Съществуват специални правила за обявяване на едно решение, дадено в друга страна, за подлежащо на изпълнение (вж. Право на Общността).

Привеждането в изпълнение на такова решение за възстановяване на парични суми ще приеме една от следните форми:

 • Налагане на запор върху стоки – стоки, принадлежащи на вашия длъжник ще бъдат поставени под запор на съда и продадени (публична разпродажба или търг) така, че да ви бъде платено от постъпленията;
 • Налагане на запор върху авоари – сметката на длъжника се запорира (запориране на авоари) и наличността по сметката се изземва;
 • Налагане на запор върху постъпленията – част от надницата или заплатата на вашия длъжник може да бъде иззета за да ви се плати;
 • Изпълнение (на съдебно решение) чрез отнемане на недвижима собственост, при което длъжника извежда от владение, а собствеността се конфискува и продава (на търг) за да бъде платено на кредиторите.

Трябва да знаете, че има различни категории имущество, върху които не могат да бъдат предявявани искове (дрехи, храна, определен вид мебели, определена част от заплатата) така, че длъжниците и техните семейства да могат да се ползват от приемлив жизнен стандарт.

Ако щракнете на знамената на всяка от държавите-членки, можете да получите информация за процедурите по привеждане в изпълнение и съответните институции, чрез които те се уреждат (съдилища, агенции за събиране на задължения, съдия-изпълнители).

Информация за привеждане в изпълнение на чуждестранни решения може да намерите с щракване върху иконата „Законодателство на Общността”.

Относно международните споразумения за привеждане в изпълнение на решения може да получите информация с щракване върху иконата „Международно законодателство”.

НагореНагоре

Последна актуализация: 14-03-2007

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство