Europos Komisija > ETIT > Skyrybos > Švedija

Naujausia redakcija: 03-08-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Skyrybos - Švedija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Turinys originalo kalba atnaujintas ir perkeltas į Europos e. teisingumo portalą.


 

TURINIO LENTELE

1. Kokie yra reikalavimai sprendimui dėl santuokos nutraukimo? 1.
2. Dėl kokių priežasčių galima nutraukti santuoką? 2.
3. Kokios yra santuokos nutraukimo pasekmės 3.
a) sutuoktinių asmeniniams santykiams? a)
b) turto padalijimui tarp sutuoktinių? b)
c) nepilnamečiams sutuoktinių vaikams? c)
d) pareigai išlaikyti sutuoktinį? d)
4. Kas yra gyvenimas skyrium („separacija“)? 4.
5. Kokie yra reikalavimai sprendimui dėl gyvenimo skyrium gauti? 5.
6. Kokios būna gyvenimo skyrium teisinės pasekmės? 6.
7. Kas yra santuokos pripažinimas negaliojančia? 7.
8. Kokie būna santuokos pripažinimo negaliojančia pagrindai? 8.
9. Kokios būna santuokos pripažinimo negaliojančia teisinės pasekmės? 9.
10. Ar yra alternatyvių neteisminių būdų spręsti santuokos nutraukimo reikalus? 10.
11. Kokiam teismui turėčiau adresuoti prašymą dėl santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium ar santuokos pripažinimo negaliojančia? Kokius reikalavimus reikia atitikti tokiu atveju ir kokius dokumentus pridėti prie prašymo? 11.
12. Ar galiu gauti teisinę pagalbą teismo išlaidoms? 12.
13. Ar galima apeliacine tvarka apskųsti sprendimą dėl santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium ar santuokos pripažinimo negaliojančia? 13.
14. Ką turėčiau daryti, kad Švedijoje būtų pripažintas kitos Europos Sąjungos valstybės narės teismo sprendimas dėl santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium ar santuokos pripažinimo negaliojančia? 14.
15. Į kokį teismą reikia kreiptis norint Švedijoje užginčyti kitos Europos Sąjungos valstybės teismo sprendimo dėl santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium ar santuokos pripažinimo negaliojančia pripažinimą? Kokia procedūra galioja tokiais atvejais? 15.
16. Kokios valstybės teisė taikytina santuokos nutraukimo bylai, jei sutuoktiniai negyvena Švedijoje arba yra skirtingų valstybių piliečiai? 16.

 

1. Kokie yra reikalavimai sprendimui dėl santuokos nutraukimo?

Švedijoje yra tik viena santuokos nutraukimo forma. Ji įsigalioja visiškai nepriklausomai nuo to, ar sutuoktiniai pasiekia bendrą sutikimą, ar ne. Tam tikrais atvejais prieš santuokos nutraukimą sutuoktiniams turi būti paliekamas šešių mėnesių terminas apsispręsti. Šie atvejai:

 • jei to prašo abu sutuoktiniai,
 • jei vienas iš sutuoktinių ilgą laiką gyvena kartu su savo vaiku, jaunesniu nei 16 metų ir globojamu šiuo sutuoktinio, arba
 • jei tik vienas iš sutuoktinių nori nutraukti santuoką.

Tam tikrais išimtiniais atvejais minėti sutuoktiniai vis dėlto turi teisę nutraukti santuoką nepaliekant laiko apsispręsti. Šie atvejai: jei sutuoktiniai dvejus metus bendrai nebegyvena, jei santuoka buvo sudaryta nepaisant to, kad sutuoktiniai yra susiję tiesiąja aukštutine arba žemutine linija arba yra tikri brolis ir sesuo, arba jei santuoka buvo sudaryta nepaisant to, kad vienas iš sutuoktinių tuo metu buvo vedęs ar ištekėjusi arba įregistravęs partnerystę, arba jei ankstesnė santuoka ar partnerystė nebuvo nutraukta. Šiais atvejais sprendimą dėl santuokos nutraukimo gali priimti prokuroras.

2. Dėl kokių priežasčių galima nutraukti santuoką?

Sutuoktinis visada turi teisę nutraukti santuoką ir neprivalo nurodyti jokių priežasčių teismo sprendimui dėl santuokos nutraukimo priimti.

3. Kokios yra santuokos nutraukimo pasekmės

a) sutuoktinių asmeniniams santykiams?

Jei vienas iš sutuoktinių, sudarydamas santuoką arba jos metu, pasirinko sutuoktinio pavardę, jis turi teisę pasilikti iki santuokos turėtą pavardę.

viršųviršų

b) turto padalijimui tarp sutuoktinių?

Nutraukus santuoką sutuoktinių turtas yra padalijamas tarp jų. Paprastai turtas yra dalijamas pusiau. Vertėtų pabrėžti, kad dalijant sutuoktinių turtą visiškai nesvarbu, kuris iš jų yra kaltas dėl santuokos nutraukimo.

c) nepilnamečiams sutuoktinių vaikams?

Nutraukus santuoką, abu sutuoktiniai savaime toliau bendrai rūpinasi savo vaikais. Tačiau teismas gali nutraukti bendrą globą:

 • savo iniciatyva, jei teismas nustato, kad bendra globa nesuderinama su vaiko interesais, arba
 • vienam iš sutuoktinių pareikalavus, jei teismas nustato, jog vaikui būtų geriausia, kad juo rūpintųsi vienas iš sutuoktinių.

Jei abu sutuoktiniai prašo panaikinti bendrą globą, teismas būna priverstas patenkinti jų prašymą.

Abu tėvai privalo išlaikyti savo vaikus. Kartu su vaiku negyvenantis tėvas (motina) atlieka savo pareigą išlaikyti vaiką, mokėdamas kitam sutuoktiniui vaiko išlaikymo išmoką.

d) pareigai išlaikyti sutuoktinį?

Nutraukus santuoką sutuoktiniai privalo patys rūpintis savo išlaikymu. Išimtys daromos tik tam tikrais ypatingais atvejais, pvz., kai vienam iš sutuoktinių sunku save išlaikyti, nutraukus ilgalaikę santuoką arba esant rimtoms priežastims.

4. Kas yra gyvenimas skyrium („separacija“)?

Švedijos teisėje nėra gyvenimą skyrium reglamentuojančių nuostatų.

5. Kokie yra reikalavimai sprendimui dėl gyvenimo skyrium gauti?

Žr. atsakymą į 4 klausimą.

viršųviršų

6. Kokios būna gyvenimo skyrium teisinės pasekmės?

Žr. atsakymą į 4 klausimą.

7. Kas yra santuokos pripažinimas negaliojančia?

Švedijos teisėje nėra santuokos pripažinimą negaliojančia reglamentuojančių nuostatų. Santuoką galima nutraukti dviem būdais: mirus vienam iš sutuoktinių arba teismui priėmus sprendimą nutraukti santuoką.

8. Kokie būna santuokos pripažinimo negaliojančia pagrindai?

Žr. atsakymą į 7 klausimą.

9. Kokios būna santuokos pripažinimo negaliojančia teisinės pasekmės?

Žr. atsakymą į 7 klausimą.

10. Ar yra alternatyvių neteisminių būdų spręsti santuokos nutraukimo reikalus?

Tik teismas gali nutraukti santuoką, priimdamas sprendimą dėl santuokos nutraukimo. Tačiau yra alternatyvių būdų išspręsti įvairius su santuokos nutraukimu susijusius reikalus.

Sutuoktiniai gali pasinaudoti vadinamosiomis konsultacijomis šeimos klausimais, kuriomis siekiama spręsti kartu gyvenant iškylančius konfliktus dėl poros santykių ir šeimos klausimais. Šitaip sutuoktiniams galima padėti išspręsti problemas ir konfliktus, kad jie galėtų toliau kartu gyventi ir išvengtų santuokos nutraukimo. Jei sutuoktiniai faktiškai išsiskyrę, konsultacijos šeimos klausimais gali padėti sušvelninti konfliktus ir suteikti galimybių sutuoktiniams kartu atlikti tėvų vaidmenį. Konsultacijas šeimos klausimais teikia tiek valstybinės (savivaldybių ir apskričių tarybų), tiek bažnytinės institucijos ar privatūs asmenys Savivaldybės privalo užtikrinti, kad šios konsultacijos jų pageidaujantiems sutuoktiniams būtų suteiktos.

viršųviršų

Sutuoktiniai taip pat turi teisę į vadinamuosius pokalbius bendradarbiavimui apibrėžti. Šie pokalbiai skirti ne suaugusiųjų santykiams, o su vaikais susijusiems reikalams aptarti. Jų paskirtis visų pirma yra siekti sutarimo globos, vaiko gyvenamosios vietos ir vaiko lankymo klausimais. Pokalbius veda ekspertas. Savivaldybės privalo užtikrinti, kad šie pokalbiai jų pageidaujantiems sutuoktiniams būtų surengti.

Jei sutuoktiniai nori ką nors pakeisti nuostatose dėl abiejų sutuoktinių vaikų globos, tai galima padaryti sudarant atitinkamą sutartį, kurią po to patvirtinta socialinė tarnyba. Šitaip galima spręsti ir vaiko gyvenamosios vietos bei jo lankymo klausimus.

11. Kokiam teismui turėčiau adresuoti prašymą dėl santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium ar santuokos pripažinimo negaliojančia? Kokius reikalavimus reikia atitikti tokiu atveju ir kokius dokumentus pridėti prie prašymo?

Dėl gyvenimo skyrium ir santuokos paskelbimo negaliojančia žr. atsakymus į 4 ir 7 klausimus.

Norint kreiptis į Švedijos teismą su prašymu nutraukti santuoką, visų pirma būtina, kad šis klausimas apskritai priklausytų Švedijos teismo jurisdikcijai. Taip yra, aišku, tais atvejais, kai abu sutuoktiniai yra Švedijos piliečiai ir gyvena Švedijoje. Tačiau, be to, santuokos nutraukimas Švedijos teismo jurisdikcijai priklauso tuomet, kai:

 • abu sutuoktiniai yra Švedijos piliečiai,
 • ieškovas yra Švedijos pilietis ir nuolat gyvena Švedijoje arba sulaukęs 18 metų yra nuolat gyvenęs Švedijoje anksčiau,
 • jei ieškovas nėra Švedijos pilietis, bet ne mažiau kaip vienus metus nuolat gyvena Švedijoje, arba
 • atsakovas nuolat gyvena Švedijoje.

Jeigu nustatyta, kad santuokos nutraukimo byla priklauso Švedijos teismo jurisdikcijai, jį nagrinėja Švedijos apygardos teismas, kurio apygardoje yra vyro arba moters nuolatinė gyvenamoji vieta. Jei nė vieno iš jų nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Švedijoje, bylą nagrinėja Stokholmo apygardos teismas.

viršųviršų

Santuokos nutraukimo klausimą galima perduoti apygardos teismui dviem būdais.  Jei abu sutuoktiniai nori nutraukti santuoką, jie gali pateikti bendrą prašymą. Tačiau jei tik vienas sutuoktinis nori nutraukti santuoką, būtent jis turi pateikti prašymą apygardos teismui. Abiem atvejais prie prašymo prisegami abiejų sutuoktinių gimimo liudijimai. Gimimo liudijimo galima kreiptis į sutuoktinio registracijos vietos mokesčių inspekcijos skyrių. Gimimo liudijimas turi būti išduotas ne anksčiau kaip prieš tris mėnesius.

12. Ar galiu gauti teisinę pagalbą teismo išlaidoms?

Teisinė pagalba santuokos nutraukimo bylai ir su tuo susijusiems klausimams teikiama tik esant ypatingoms priežastims.

13. Ar galima apeliacine tvarka apskųsti sprendimą dėl santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium ar santuokos pripažinimo negaliojančia?

Dėl gyvenimo skyrium ir santuokos paskelbimo negaliojančia žr. atsakymus į 4 ir 7 klausimus.

Sprendimą dėl santuokos nutraukimo galima apskųsti.

14. Ką turėčiau daryti, kad Švedijoje būtų pripažintas kitos Europos Sąjungos valstybės narės teismo sprendimas dėl santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium ar santuokos pripažinimo negaliojančia?

Remiantis Tarybos reglamentu (EB) 1347/2000 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis abiejų sutuoktinių vaikams, pripažinimo bei vykdymo (reglamentas „Briuselis II“) valstybėje narėje priimtas teismo sprendimas pripažįstamas kitose valstybėse narėse netaikant jokių specialių procedūrų. Tačiau yra tam tikrų priežasčių nepripažinti sprendimo.

viršųviršų

Reglamento „Briuselis II“ pagrindinė nuostata skelbia, kad vienoje iš valstybių narių priimtas sprendimas dėl santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium arba santuokos pripažinimo negaliojančia savaime prilyginamas Švedijos teismo priimtam analogiškam sprendimui ir turi tokias pat pasekmes. Tačiau, nors reglamentas remiasi savaiminio pripažinimo principu, suinteresuota šalis gali prašyti nustatyti, ar kitoje valstybėje priimtas sprendimas pripažįstamas Švedijoje. Toks prašymas pateikiamas Svea apeliaciniam teismui, kuris šiame etape priima sprendimą dėl prašymo neišklausant kitos šalies.

15. Į kokį teismą reikia kreiptis norint Švedijoje užginčyti kitos Europos Sąjungos valstybės teismo sprendimo dėl santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium ar santuokos pripažinimo negaliojančia pripažinimą? Kokia procedūra galioja tokiais atvejais?

Kaip minėta atsakyme į 14 klausimą, norint pasinaudoti reglamente „Briuselis II“  nustatyta galimybe nustatyti, kad kitos valstybės teismo sprendimas pripažįstamas Švedijoje, yra kreipiamasi į Svea apeliacinį teismą. Jei Svea apeliacinis teismas tokio proceso metu nustato, kad sprendimas, dėl kurio kreipiamasi, Švedijoje pripažįstamas, kita šalis gali prašyti persvarstyti šį sprendimą. Šis prašymas pateikiamas Svea apeliaciniam teismui, kuris tolesnio proceso metu išklauso abi šalis. Svea apeliacinio teismo sprendimą dėl prašymo persvarstyti galima apskųsti Aukščiausiajam teismui.

16. Kokios valstybės teisė taikytina santuokos nutraukimo bylai, jei sutuoktiniai negyvena Švedijoje arba yra skirtingų valstybių piliečiai?

Prašymui nutraukti santuoką, nagrinėjamam Švedijos teisme, visada taikoma Švedijos teisė (lex fori principas).

Tačiau tam tikrais atvejais yra atsižvelgiama ir į kitos šalies teisines nuostatas. Taip būna:

 • jei abu sutuoktiniai yra kitos valstybės piliečiai ir nė vienas iš jų ne mažiau kaip vienus metus nuolat nebegyvena Švedijoje, negalima prieš vieno sutuoktinio valią priimti sprendimo dėl santuokos nutraukimo, jei pagal tos valstybės, kuriose gyvena abu sutuoktiniai arba vienas iš jų, įstatymus tam nėra pagrindo;
 • jei abu sutuoktiniai yra kitos valstybės piliečiai ir vienas iš jų pareiškia, kad pagal tos valstybės, kurios pilietis jis yra, įstatymus nėra pagrindo santuokos nutraukti, šio sprendimo negalima priimti, jei yra ypatingų tam prieštaraujančių priežasčių, susijusių su šio sutuoktinio ar abiejų sutuoktinių vaikų interesais.

Reikia pabrėžti, kad net pirmiau minėtais atvejais kalbama apie gryną Švedijos teisės taikymą, tačiau tam tikru mastu apsidraudžiant nuo galimybės  priimti sprendimą dėl santuokos nutraukimo pagal Švedijos teisę tuomet, kai sutuoktiniai menkai yra susiję su Švedija ir kai yra rimtų priežasčių nepriimti šio sprendimo.

« Skyrybos - Bendro pobūdžio informacija | Švedija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 03-08-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė