Európai Bizottság > EIH > Válás > Svédország

Utolsó frissítés: 03-08-2007
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Válás - Svédország

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Az eredeti nyelvi változatot frissítettük, és áthelyeztük az európai igazságügyi portálra.
 

TARTALOMJEGYZÉK

1. Milyen feltételeknek kell teljesülniük, hogy a házastársak engedélyt kapjanak válásra? 1.
2. Milyenek legyenek a válás okai? 2.
3. Mik a válás következményei 3.
a) a házastársak személyes kapcsolata szempontjából? a)
b) a házastársak közötti vagyonelosztás szempontjából? b)
c) házastársak közös kiskorú gyermekei szempontjából? c)
d) a férjjel/feleséggel szembeni eltartási kötelezettség szempontjából? d)
4. Mit jelent a gyakorlatban a jogérvényes válás ("legal separation") fogalma? 4.
5. Milyen feltételeket kell teljesíteni a jogérvényes válás elnyerésére? 5.
6. Mik a jogérvényes válás jogi következményei? 6.
7. Mit jelent a gyakorlatban a házasság érvénytelenítésének fogalma? 7.
8. Mely feltételeket kell teljesíteni, hogy lehetséges legyen a házasság érvénytelenné nyilvánítása? 8.
9. Mik a házasság érvénytelenítésének jogi következményei? 9.
10. Lehetséges a válással kapcsolatos kérdéseket másként megoldani, mint bírósági úton? 10.
11. Mely bíróságra kell beadni a válásra/jogérvényes elválásra/házasság érvénytelenítésére vonatkozó kérvényt? Milyen feltételeket kell teljesíteni és milyen dokumentumokat kell mellékelni a kérvényhez? 11.
12. Kaphat a kérvényező jogi segítséget a bírósági eljárással összefüggő költségek térítésére? 12.
13. Lehetséges a válás/jogérvényes elválás/házasság érvénytelenítésének ítélete ellen fellebbezni? 13.
14. Mit kell ahhoz tenni, hogy a más tagállamban hozott válás/jogérvényes elválás/házasság érvénytelenítésének ítélete Svédországban érvényes legyen? 14.
15. Mely bírósághoz kell fordulni a válás hitelesítéséhez, melyek Svédországban szükséges ahhoz, hogy a más tagállamban hozott válás/jogérvényes elválás/házasság érvénytelenítésének ítélete érvényes legyen? Hogyan kell intézni ezen kérvényeket? 15.
16. Melyik ország törvényei alkalmazandók a válási eljárásban azon házastársak között, melyeknek nincs állandó lakhelyük Svédországban, vagy különböző állampolgársággal rendelkeznek? 16.

 

1. Milyen feltételeknek kell teljesülniük, hogy a házastársak engedélyt kapjanak válásra?

Csak egyféle válási mód létezik. Ezt alkalmazzák, tekintet nélkül arra, hogy a házastársak ezzel egyetértenek, avagy sem. Bizonyos feltételek mellett a válást hat hónapos gondolkodási idő kell, hogy megelőzze. Ez azon esetben van így, amennyiben:

 • mindkét házastárs igényli
 • a házastársak egyike hosszútávon közös háztartásban él 16 évnél fiatalabb saját   gyermekével, mely az ő gondozásában van, vagy
 • csak az egyik házastárs kíván válni.

Bizonyos kivételes esetekben viszont azon házastársak is, melyekre a fenti feltételek érvényesek, jogosultak az elválásra az említett hat hónapos gondolkodási idő nélkül. Ez azon esetekben van így, ha a házastársak már két éve külön élnek, ha annak ellenére kötöttek házasságot, hogy rokonok egyenes rokoni kapcsolatban vagy édes testvérek, illetve ha annak ellenére kötöttek házasságot, hogy a férj már nős, illetve a feleség férjezett volt, illetve ha a házastársak egyike jegyzett élettársi kapcsolatban élt s ezen előző házasság vagy élettársi kapcsolat nem lett érvénytelenítve. Ezen esetekben a válási eljárást akár nyilvános ügyész is vezetheti.

2. Milyenek legyenek a válás okai?

A férjnek vagy a feleségnek mindig van joga határozatot kapni a válásról és ehhez nem kell semmilyen különleges okot felhozni a válási kérvényükben.

Lap tetejeLap teteje

3. Mik a válás következményei

a) a házastársak személyes kapcsolata szempontjából?

Ha a házastársak egyike a házasság megkötésekor vagy a házasság folyamán felvette társának a vezetéknevét, joga van ahhoz, hogy újra azt a vezetéknevet használja, amelyet utoljára házasságon kívül használt.

b) a házastársak közötti vagyonelosztás szempontjából?

A válás után a házastársak vagyona szétosztódik köztük. Alapszabály, hogy a vagyon egyenlő arányban osztódik szét. Meg kell jegyezni, hogy a kérdés, hogy a házastársak közül ki okozta a házasság szétesését, a vagyonelosztás szempontjából teljesen lényegtelen.

c) házastársak közös kiskorú gyermekei szempontjából?

Elválás után a házastársaknak továbbra is megmarad gyermekeikről való közös gondoskodás kötelessége. Ezen közös gondoskodást a bíróság megszüntetheti

 • saját kezdeményezése alapján, ha a bíróság úgy ítéli, hogy a közös gondozás láthatólag összeférhetetlen a gyermek érdekeivel vagy
 • a házastársak egyikének kérvényére, ha a bíróság úgy ítéli, hogy a gyermek számára a legjobb megoldás az, ha a gondozás a házastársak egyikére marad.

Ha mindkét házastárs kérvényezi a gyermek közös gondozásának megszüntetését, a bíróságnak meg kell felelni kérelmüknek.

Mindkét szülő köteles saját gyermekét eltartani. Az a szülő, amelyik nem lakik együtt a gyermekkel, eltartási kötelességét úgy teljesíti, hogy a másik szülőnek tartásdíjat fizet a gyermekre.

Lap tetejeLap teteje

d) a férjjel/feleséggel szembeni eltartási kötelezettség szempontjából?

Válás után a házastársak kötelesek saját maguk gondoskodni saját eltartásukról. Kivételt csak különleges helyzetek jelentenek, például ha a házastársak egyikének a sokéves házasság szétesése után nehézségei vannak önfenntartásával, vagy ha különleges okok merülnek fel.

4. Mit jelent a gyakorlatban a jogérvényes válás ("legal separation") fogalma?

A svéd jog nem tartalmaz speciális előírásokat a jogérvényes válasszal kapcsolatban.

5. Milyen feltételeket kell teljesíteni a jogérvényes válás elnyerésére?

Lásd a 4. kérdésre adott választ.

6. Mik a jogérvényes válás jogi következményei?

Lásd a 4. kérdésre adott választ.

7. Mit jelent a gyakorlatban a házasság érvénytelenítésének fogalma?

A svéd jog nem tartalmaz speciális előírásokat a házasság érvénytelenítésével kapcsolatban. A házasságot két módon lehet érvényteleníteni - akkor, ha a házastársak egyike elhalálozik, vagy ha a bíróság ítéletet hoz az elválásról.

8. Mely feltételeket kell teljesíteni, hogy lehetséges legyen a házasság érvénytelenné nyilvánítása?

Lásd a 7. kérdésre adott választ.

Lap tetejeLap teteje

9. Mik a házasság érvénytelenítésének jogi következményei?

Lásd a 7. kérdésre adott választ.

10. Lehetséges a válással kapcsolatos kérdéseket másként megoldani, mint bírósági úton?

A házasság válással történő érvénytelenítéséről csak a bíróság hozhat ítéletet. Léteznek viszont alternatív módok a különféle kérdések megoldására, melyek a válásból kifolyólag keletkezhetnek.

A házastársak részesülhetnek ún. családi tanácsadásban, melynek az a célja, hogy a családban vagy partneri kapcsolatban való együttélésből adódó konfliktusokat megoldja. Ekképpen a házastársaknak elsősorban úgy lehet segíteni a problémák és konfliktusok megoldásában, hogy képesek legyenek továbbra is együtt élni és hogy kikerüljék a válást. Ha a szétválás már megtörtént, ehelyett a családi tanácsadás hozzájárulhat a konfliktusok mérsékléséhez és módon lehetővé teheti, hogy a felnőttek közösen el tudják látni szülői feladataikat. Családi tanácsadást nyilvános (községi/városi hivatalok, járási hivatalok) és egyházi szervek vagy pedig magántársaságok nyújthatnak. A községek/városok felelősek annak felügyeletéért, hogy családi tanácsadás legyen biztosítva mindenkinek, aki ezt igényli.

A házastársaknak továbbá joguk van ún. együttműködési megbeszélésekre. Ezen megbeszélések nem a felnőttek kapcsolatára, hanem a gyermekekre összpontosítanak. Az együttműködési megbeszélések elsősorban a gyermekgondozás, gyermek elhelyezése és a gyermekkel való találkozások kérdéseiben való megegyezésre összpontosítanak. Az együttműködési megbeszéléseket szakképzett tanácsadók vezetik. A községek/városok felelősek annak felügyeletéért, hogy ezen együttműködési megbeszélések biztosítva legyenek mindenkinek, aki ezt igényli.

Lap tetejeLap teteje

Ha a házastársak változást akarnak elérni közös gyermekeik gondozásának kérdéseiben, ezt úgy érhetik el, hogy e tárgyban megállapodást kötnek, melyet ezt követően a szociális hivatal is jóváhagy. E módon oldhatóak meg a gyermek elhelyezésének és a gyermekkel való találkozásoknak a kérdései.

11. Mely bíróságra kell beadni a válásra/jogérvényes elválásra/házasság érvénytelenítésére vonatkozó kérvényt? Milyen feltételeket kell teljesíteni és milyen dokumentumokat kell mellékelni a kérvényhez?

A válásra és a házasság érvénytelenítésére vonatkozó válaszok a 4. és a 7. számú kérdések válaszai.

Ha a házastársak válási kérelmükkel svéd bírósághoz fordulnak, az első előfeltétel, melyből kiindulnak, az elsősorban az, hogy az adott svéd bíróság kompetens legyen eljárni az adott tárgyban. Ez a feltétel magától értetődően teljesül, ha mindkét házastárs svéd állampolgár és Svédország területén élnek. A svéd bíróság még kompetens az alábbi esetekben is:

 • ha mindkét házastárs svéd állampolgár,
 • ha a kérvényező svéd állampolgár, svédországi lakhellyel rendelkezik, vagy 18. életévének betöltése előtt rendelkezett svédországi lakhellyel,
 • ha a kérvényező nem svéd állampolgár, de rendelkezett svédországi lakhellyel legalább 1 évig vagy
 • ha az alperes svédországi lakhellyel rendelkezik.

Ha egyértelmű, hogy a svéd bíróság kompetens a válás kérdésében ítéletet hozni, a tárgyban azon svéd járási bíróság jár el, melynek a körzetében van a férj vagy a feleség lakhelye. Ha a házastársak egyikének sincs Svédországban lakhelye, az üggyel a Stockholmi Járási Bíróság foglalkozik.

Lap tetejeLap teteje

Két fele módon lehet a válás kérvényét benyújtani a járási bíróságra. Ha mindkét házastárs válni szeretne, közös válási kérelmet is beadhatnak. Ha csak az egyik házastárs kíván válni, a másik házastárs beidézésének kérvényét kell beadnia a járási bíróságra. Mindkét esetben mellékelni szükséges mindkét házastárs születési bizonyítványát. A születési bizonyítvány hivatalos másolatát kérvényre azon helység adóhivatala ad ki, ahol a kérvényező anyakönyvezve van. A születési bizonyítvány hivatalosan hitelesített másolata nem lehet 3 hónapnál idősebb.

12. Kaphat a kérvényező jogi segítséget a bírósági eljárással összefüggő költségek térítésére?

Az ügyben, mely a válást és a válással összefüggő kérdéseket illeti, csak akkor ítélhető meg jogi segítség, amennyiben különleges okok merülnek fel.

13. Lehetséges a válás/jogérvényes elválás/házasság érvénytelenítésének ítélete ellen fellebbezni?

A válásra és a házasság érvénytelenítésére vonatkozó válaszok a 4.  és a 7. számú kérdések válaszai.

Igen, a válás megítélése ellen fellebbezni lehetséges.

14. Mit kell ahhoz tenni, hogy a más tagállamban hozott válás/jogérvényes elválás/házasság érvénytelenítésének ítélete Svédországban érvényes legyen?

Az EK Tanácsának 1347/2000, a házastársi ügyekben való döntéshozatalról, elismeréséről és jogerősségérol és a házastársak közös gyermekeivel szemben való szülői jogokról és kötelességekről szóló rendelete alapján (Brüsszeli Rendelet II.) egy tagállamban hozott ítéletet elismernek a többi tagállamban is anélkül, hogy bármilyen további speciális intézkedéseket volna szükséges alkalmazni. Léteznek bizonyos okok, melyek miatt a bíróság az ítélet elismerését elutasíthatja.

Lap tetejeLap teteje

Tehát az alapszabály a Brüsszeli Rendelet II alapján az, hogy a válásról, jogérvényes válásról vagy a házasság érvénytelenítéséről más tagállamban hozott ítélet automatikusan egyenjogúsított és ugyanakkora jogi hatással bír mint a svéd bíróság ítélethozatala. És még ha ezen rendelet az automatikus elismerésből indul is ki, mégis lehetséges, hogy az érintett fél igazolást kapjon arról, hogy a külföldi bíróság ezen ítélete Svédországban elismert lesz-e avagy sem. A szükséges kérvényt a fellebbezési bíróságra (Svea hovrätt) kell benyújtani, mely ebben a fázisban anélkül foglal állást, hogy meghallgatná az alperest.

15. Mely bírósághoz kell fordulni a válás hitelesítéséhez, melyek Svédországban szükséges ahhoz, hogy a más tagállamban hozott válás/jogérvényes elválás/házasság érvénytelenítésének ítélete érvényes legyen? Hogyan kell intézni ezen kérvényeket?

Mint az a 14. kérdésre adott válaszban van feltüntetve, a fellebbezési bírósághoz (Svea hovrätt) akkor kell fordulni, ha a házastársak egyike a Brüsszeli Rendelet II által nyújtott lehetőséget kívánja kihasználni és igazolást szeretne kapni arról, hogy a külföldi bíróság ítélete Svédországban is elismert. Ha a fellebbezési bíróság (Svea hovrätt) ezen eljárásban igazolja, hogy az adott ítélet elismert Svédország területén is, a másik félnek lehetősége van kérvényezni az ítélet újraelbírálását. A per-újrafelvételi kérvényt a fellebbezési bíróságra (Svea hovrätt) kell benyújtani, mely a további eljárásban mindkét felet meghallgatja. A fellebbezési bíróság (Svea hovrätt) ítélete ellen a per-újrafelvételi kérvény alapján később a Legfelsőbb Bíróságon lehet fellebbezni.

Lap tetejeLap teteje

16. Melyik ország törvényei alkalmazandók a válási eljárásban azon házastársak között, melyeknek nincs állandó lakhelyük Svédországban, vagy különböző állampolgársággal rendelkeznek?

A válási kérvény, mellyel a svéd bíróság foglalkozik, mindig a svéd törvények (lex fori elv) alapján kerül kivizsgálásra.

Bizonyos esetekben figyelembe veszi más országok törvénykezésének tartalmát is. Ez az alábbi esetekben érvényes:

 • Ha mindkét házastárs idegen állam polgára és egyiküknek sincs Svédország területén lakhelye már legalább egy éve, nem lehetséges ítéletet hozni a válásról az egyik házastárs akarata ellenére, ha nem léteznek válási indokok az állam törvényei alapján, melynek a házastársak, vagy legalább egyikük, állampolgárai.
 • Ha mindkét házastárs idegen állam polgára és egyikük fellebbez, hogy az állam törvényei alapján, melynek egyikük vagy másikul állampolgára, nem léteznek indokok a házasság felbontására, a válást nem lehet megítélni, ha a házastársak közös gyermekének, vagy a házastársak egyikének gyermekének érdekeit figyelembe véve a válás ellen komoly indokok léteznek.

Hangsúlyozandó, hogy még azon esetekben is, melyekre érvényesek a fenti feltételek, a svéd jog tiszta alkalmazásáról van szó, de bizonyos védelemmel a válási védelemmel szemben a svéd jog alapján abban az esetben, ha a házastársaknak gyönge kapcsolatuk van Svédországgal és ehhez hozzávéve még erős indokok léteznek az ilyen ítélet meghozatala ellen.

« Válás - Általános információk | Svédország - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 03-08-2007

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság