Európai Bizottság > EIH > Válás > Skócia

Utolsó frissítés: 20-07-2007
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Válás - Skócia

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Az eredeti nyelvi változatot frissítettük, és áthelyeztük az európai igazságügyi portálra.


  

TARTALOMJEGYZÉK

1. Milyen feltételeknek kell teljesülniük a házasság felbontásához? 1.
2. Milyen okok vezethetnek a házasság felbontásához? 2.
3. Milyen következményekkel jár a házasság felbontása az alábbiak vonatkozásában: 3.
a) a házastársak közötti személyes kapcsolatok? a)
b) házastársak közötti vagyonmegosztás? b)
c) a házastársak kiskorú gyermekei? c)
d) tartásdíj fizetésének kötelezettsége a másik házastárs számára? d)
4. Mit jelent a gyakorlatban a „bírósági különválás” jogi szakkifejezés? 4.
5. Milyen feltételei vannak a bírósági különválásnak? 5.
6. Milyen jogkövetkezményekkel jár a bírósági különválás? 6.
7. Mit jelent a gyakorlatban a “házasság érvénytelenítése” kifejezés? 7.
8. Milyen feltételek mellett érvényteleníthető egy házasság? 8.
9. Milyen jogkövetkezményekkel jár a házasság érvénytelenítése? 9.
10. Léteznek-e alternatív, nem bírósági eszközök a házasság felbontásával kapcsolatos kérdések bírósági eljárás mellőzésével történő megoldására? 10.
11. Hova kell benyújtani a válás/bírósági különválás/házasság érvénytelenítése iránti keresetet (kérelmet)? Milyen formai előírásokat kell betartani, és milyen iratokat kell a keresethez mellékelni? 11.
12. Kaphatok-e költségmentességet az eljárás költségeinek fedezésére? 12.
13. Lehet-e fellebbezni a válást/bírósági különválást/házasság érvénytelenítését kimondó határozat ellen? 13.
14. Mit kell tennem egy másik tagállam bírósága által a válás/bírósági különválás/házasság érvénytelenítése tárgyában hozott határozat Skóciában történő elismertetésére? 14.
15. Melyik bírósághoz kell fordulnom egy másik tagállam bírósága által a házasság felbontása/bírósági különválás/házasság érvénytelenítése tárgyában hozott határozat elismerésének ellenzése céljából? Milyen eljárást kell ilyen esetekben követni? 15.
16. Milyen jogot alkalmaz a válásra a bíróság olyan házastársak esetében, akik nem Skóciában élnek, vagy akik különböző állampolgárságúak? 16.

 

 

1. Milyen feltételeknek kell teljesülniük a házasság felbontásához?

Skóciában a házasság felbontását a bíróságon kell intézni. A házasság helyrehozhatatlan megromlását kell igazolni a 2. pontban felsorolt öt ok egyikének bizonyításával.

2. Milyen okok vezethetnek a házasság felbontásához?

A házasság felbontásának Skóciában egyetlen oka van – a házasság helyrehozhatatlan megromlása. A helyrehozhatatlan megromlás igazolására az alábbi okok egyikét kell bizonyítani:

 • az alperes házasságtörése
 • az alperes ésszerűtlen magatartása
 • az alperes elhagyta a felperest
 • a felek két éven át tartó különélése; a másik házastárs hozzájárulásával
 • A felek öt éven át tartó különélése.

Az utolsó két ok alá tartozó egyes esetekben egyszerűsített eljárás is rendelkezésre áll.

3. Milyen következményekkel jár a házasság felbontása az alábbiak vonatkozásában:

a) a házastársak közötti személyes kapcsolatok?

A jog nem rendelkezik külön a volt házastársak közötti személyes kapcsolatokról. A vezetéknév vonatkozásában mindkét fél megtarthatja saját vezetéknevét házasságkötése után is. Hasonlóképpen jogosultak házastársuk vezetéknevét megtartani a válást követően is. A skót jogi dokumentumokon szokásos feltüntetni a nők lánykori nevét, és valamennyi (valaha volt) asszonynevét is.

back

Lap tetejeLap teteje

b) házastársak közötti vagyonmegosztás?

Az 1985. évi (Skót) Családjogi törvény rendelkezik a házassági vagyon megosztásáról válás esetében. Házassági vagyon általában a házastársak által a házasság fennállása alatt szerzett vagyon, a házasságkötést megelőzően a családi otthon céljára szerzett ingatlan, vagy ennek bútorzata.

Mindkét fél kérheti a bíróságtól az 1985. évi törvény alapján a határozat meghozatalát. A bíróság elrendelheti egy tőkeösszeg megfizetését, tulajdon átruházását, időszakos járadék megfizetését, és más intézkedéseket is hozhat.

A bíróságot határozata meghozatalakor az alábbi elveknek kell vezérelniük:

 • A házassági vagyon nettó értékét méltányosan kell megosztani
 • A bíróság számításba veszi az egyik félnél a másik fél hozzájárulásából eredő előnyöket, valamint azon veszteségeket, amelyek valamely félnél a másik fél vagy a család érdekében felmerültek. A hozzájárulás lehet nem pénzbeni is, és idetartozik különösen a házimunka és a gyermeknevelés, valamint a pénzügyi hozzájárulás.
 • A felek között méltányosan kell megosztani a házasságból származó 16 év alatti gyermekek gondozásának gazdasági terhét.
 • A lényegében anyagilag a másik házastárstól függő fél javára pénzügyi rendelkezéseket kell hozni a kapott támogatás elvesztésének kompenzálására. Ez az intézkedés legfeljebb három évre szólhat.
 • Amennyiben az egyik házastárs valószínűleg pénzügyi nehézségekkel szembesül a válás eredményeként, ésszerű rendelkezéseket kell hozni ezek hosszabb időn át történő kiküszöbölésére.

Nem tartozik a házassági vagyon körébe a házasságkötés előtt szerzett egyéb vagyon, a házastárs által az együttélés megszűnését követően szerzett ingatlan, vagy a házasság fennállása alatt harmadik személytől ajándékba kapott vagy örökölt vagyon.

back

Lap tetejeLap teteje

c) a házastársak kiskorú gyermekei?

Amint azt a fenti b) pont is tartalmazza, a felek között egyenlően kell megosztani a házasságból származó gyermekek gondozásának gazdasági terhét (lásd a “Szülői felelősség - Egyesült Királyság“ részt).

d) tartásdíj fizetésének kötelezettsége a másik házastárs számára?

(Lásd a “Tartási igények - Egyesült Királyság“ részt)

4. Mit jelent a gyakorlatban a „bírósági különválás” jogi szakkifejezés?

Skóciában a bíróság hozza meg a különválásról szóló határozatot. Ezt „bírósági különválásnak” hívják. Azon házastársak élhetnek vele, akik ellenzik a válást, de nem akarnak tovább együtt élni. A házastársak továbbra is házasok maradnak és továbbra is tartást kell nyújtaniuk a másik félnek – azaz anyagilag a házaspárokkal megegyezően kell egymásról gondoskodniuk.

5. Milyen feltételei vannak a bírósági különválásnak?

A bírósági különválás feltételei azonosak a válás feltételeivel. Lásd a fenti 1. kérdést.

6. Milyen jogkövetkezményekkel jár a bírósági különválás?

Lásd a fenti 4. kérdést. Felhívjuk a figyelmet, hogy a bírósági különválás nem gátolja a különvált házastársat a házasság felbontásának kezdeményezésében.

back

Lap tetejeLap teteje

7. Mit jelent a gyakorlatban a “házasság érvénytelenítése” kifejezés?

Bár a házasság érvénytelenítése Skóciában nem használatos jogi szakkifejezés, ha egy skót házasság érvénytelen, bármely érdekelt fél kérheti a bíróságtól az érvénytelenség kinyilvánítását. Érvénytelen a házasság, ha annak jogi akadályai voltak. A házasság Skóciában semmis, ha:

 • A házasságkötéskor az egyik házasfél nem töltötte be a 16. életévét
 • A felek túl közeli rokonok – a tiltott rokonsági fokot az 1977. évi (Skót) Házassági törvény tartalmazza
 • A felek nem ellenkező neműek
 • Legalább az egyik fél már házas
 • Legalább az egyik fél nem szabadon egyezett bele a házasságba

A megtámadható házasság mindaddig érvényes, míg a felek egyike nem kéri az érvénytelenség kinyilvánítását. A házasság megtámadására az egyetlen ok, hogy a felek egyike a házaséletre gyógyíthatatlanul képtelen.

8. Milyen feltételek mellett érvényteleníthető egy házasság?

Bármely érdekelt fél kérheti a semmis házasság vonatkozásában az érvénytelenség kinyilvánítását, és bármely házastárs kérheti a bíróságtól a megtámadható házasság vonatkozásában az érvénytelenség kinyilvánítását. A házasság érvénytelenségéhez jogi akadálynak kell léteznie. Ez általában azt jelenti, hogy valamelyik fél nem képes a házasságra, vagy valamely házastárs nem szabadon adta hozzájárulását a házasság megkötéséhez.

back

Lap tetejeLap teteje

9. Milyen jogkövetkezményekkel jár a házasság érvénytelenítése?

A semmis házasságot úgy kell kezelni, mintha soha nem létezett volna, így nem szükséges kérni a semmisség kinyilvánítását. Ha a bíróság kinyilvánítja a házasság érvénytelenségét, egyben rendelkezhet az érvénytelen házasság felei közötti vagyoni viszonyokról is. A megtámadható házasságot is úgy kell kezelni, mintha soha nem létezett volna, ha a bíróság kinyilvánítja az érvénytelenséget.

10. Léteznek-e alternatív, nem bírósági eszközök a házasság felbontásával kapcsolatos kérdések bírósági eljárás mellőzésével történő megoldására?

A skót kormány támogatásával működő önkéntes szervezet – a Skót Családi Mediáció – a helyi szolgálatok útján biztosít közvetítést a válni vagy különválni kívánó pároknak. A mediáció (közvetítés) olyan önkéntes eljárás, ami segíti a párokat gyakorlati problémáik konszenzusos megoldásában, különösen a gyermekekkel kapcsolatban. Egyes szolgálatok általános mediációt kínálnak, ami kiterjed a pénzügyi és vagyoni kérdésekre is. A családok megfelelő tanáccsal és támogatással történő ellátása segíti azokat a pereskedéshez vezethető intézkedések elkerülésében. A szolgáltatás ingyenes, de önkéntes adományokat elfogadnak. Családjogi mediáció elérhető az akkreditált általános ügyvéd-mediátorokon keresztül is. E szolgáltatás költségeinek fedezéséhez költségmentesség igényelhető.

11. Hova kell benyújtani a válás/bírósági különválás/házasság érvénytelenítése iránti keresetet (kérelmet)? Milyen formai előírásokat kell betartani, és milyen iratokat kell a keresethez mellékelni?

Válás/bírósági különválás
 1. Skóciában a Supreme Courthoz (ami a Court of Session Edinburgh-ban) vagy a helyi Sheriff Courtok egyikéhez lehet a válás vagy bírósági különválás iránti kérelmet benyújtani. A Skót Bírósági Szolgálat internetes oldala English tartalmaz egy térképet a bíróságok elhelyezkedéséről, és megadja címüket és telefonszámukat is.
 2. Személyes választás kérdése, hogy ki melyik bíróságot veszi igénybe. A Court of Session igénybevételéhez Skócián belüli illetékességi okot kell igazolni. Valamely Sheriff Court igénybevételéhez azon seriffségen belüli illetékességi okot kell igazolni, amelynek területén a bíróság található. Az illetékességet a felek tartózkodási helye vagy lakóhelye alapozza meg. A lakóhely akkor igazolt, ha a személy egy Skócián belüli helyet tekint otthonának, és a belátható jövőben is ott kíván élni.
 3. Skóciában kétféle házasság felbontása iránti kereset létezik.
 4. Az egyszerűsített keresethez olyan körülmények között lehet folyamodni, ha a válás oka “a felek két éven át tartó különélése” és az alperes egyetért a keresettel, vagy a “felek öt éven át nem éltek együtt” és az alperes hozzájárulása nem szerezhető be. Csak akkor használható, ha:
  • Nincs más bíróság előtt olyan eljárás folyamatban, ami a házasság felbontására vezethet;
  • Nincs 16 éven aluli, a házasságból származó gyermek;
  • Egyik fél sem kért a válással együtt pénzügyi rendelkezéseket; és
  • Egyik fél sem szenved elmebetegségben.
 5. Az ezen egyszerűsített eljárás útján indított kereseteket a felek rendszerint ügyvéd közreműködése nélkül intézik. Ezt a fajta kereset a “Csináld magad!” válásként vált ismertté. Kereseti formanyomtatvány English és kitöltési útmutató English megtalálható a Skót Bírósági Szolgálat internetes oldalán.
 6. A másik (hagyományos) fajtájú váláshoz vagy bírósági különváláshoz perbeidézés formájában kell kérelmet benyújtani a Court of Session, és perbehívást a Sheriff Court előtt. Minden bíróságnak saját szabályai vannak, amelyek meghatározzák, hogy milyen formában kell az ilyen keresetet előterjeszteni. A Court of Session szabályai egy Green kiadványban, a “The Parliament House Book” második kötetében találhatók. A Sheriff Court szabályai ugyanezen kiadvány első kötetében találhatók a “Tanácskozási törvény, rendes eljárás szabályai 1993" cím alatt, valamint megtalálhatók a “Szabályok” cím alatt a Skót Bírósági Szolgálat internetes oldalán English.
  Érvénytelenítés
 7. A házasság érvénytelenségének kinyilvánítása iránti keresetet Edinburgh-ban, a Court of Session előtt kell megindítani. Az ilyen keresetek perbeidézéssel indulnak, és megint a szabályok határozzák meg, hogy a perbeidézésnek milyen formát kell öltenie. Lásd a 11. pont (6) bekezdését e szabályok fellelhetőségére.
  Alakiságok és iratok
 8. Minden bíróság előtt illetéket kell fizetni az eljárást kezdeményező kérelemért, és esetleg az eljárás későbbi szakaszaiban is. Ha valaki jogi segítségben vagy állami támogatásban részesül – jövedelemkiegészítés, jövedelemalapú munkakeresési támogatás, dolgozó családok adóhitele, fogyatékkal élők adóhitele –, kérhet illetékmentességet. Illetékmentesség iránti kérelem megtalálható a Skót Bírósági Szolgálat internetes oldalán English a formanyomtatványok és publikációk cím alatt.
 9. A házasság felbontása, a különválás vagy a házasság érvénytelenítése iránti keresethez csatolni kell a házassági anyakönyvi kivonatot. Hasznos lehet megjegyeznünk, hogy a bíróság nem fogadja el a házassági anyakönyvi kivonatot fénymásolatban.

12. Kaphatok-e költségmentességet az eljárás költségeinek fedezésére?

Tanácsadás és segítség válási ügyekben is az általános, jogszabályban előírt pénzügyi vizsgálatok mellett érhető el. A polgári jogi segítség is rendelkezésre áll válási kérdésekben, az egyszerűsített válás kivételével, a három szokásos, jogszabályban előírt vizsgálat – a pénzügyi jogosultsági, ésszerűségi és méltányossági – eredményétől függően.

back

Lap tetejeLap teteje

13. Lehet-e fellebbezni a válást/bírósági különválást/házasság érvénytelenítését kimondó határozat ellen?

 1. A Sheriff Court által egyszerűsített keresetre hozott, házasságot felbontó határozat a határozat meghozatalának napjától számított 14 napon belül levélben megfellebbezhető.
 2. A Court of Session által egyszerűsített keresetre hozott, házasságot felbontó határozat ellen fellebbezni nem lehet, és hatálytalanításához/érvénytelenítéséhez e bírósághoz kell megsemmisítési keresetet benyújtani.
 3. A Sheriff Court által a másik (hagyományos) keresetre hozott, házasságot felbontó határozat a határozat meghozatalának napjától számított 14 napon belül megfellebbezhető. A Court of Session által házasságfelbontását, különválást kimondó vagy házasság érvénytelenségét kinyilvánító határozatokat 21 napon belül lehet fellebbezéssel megtámadni.

14. Mit kell tennem egy másik tagállam bírósága által a válás/bírósági különválás/házasság érvénytelenítése tárgyában hozott határozat Skóciában történő elismertetésére?

A házasság felbontása, érvénytelenítés és bírósági különválás elismerése rendszerint a 'Brüsszel II' rendelet, azaz a 2000. május 29-i 1347/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozik. A rendelet 14.cikke fekteti le az elismerés alapjait.

 1. A valamely tagállamban hozott ítéletet a többi tagállamban minden további eljárás nélkül el kell ismerni.
 2. Különösen és a (3) bekezdés sérelme nélkül, nem igényel külön eljárást a tagállam polgárai nyilvántartásának frissítése a házasság felbontásához, bírósági különváláshoz vagy házasság érvénytelenítéséhez kapcsolódóan valamely tagállamban meghozott ítélet alapján, amennyiben az adott tagállam joga alapján a határozat már nem fellebbezhető meg.
 3. Bármely érdekelt fél kérheti a Court of Session határozatát az ítélet elismerésére vagy elismerésének megtagadására.
 4. Ha az ítélet elismerése mellékkérdésként merül fel egy tagállam bírósága előtt, e bíróság dönthet ebben a kérdésben is.

  Ha a határozat nem tartozik a Brüsszel II. alapján elismerendő határozatok körébe, az 1986. évi Családjogi törvény II. részét, és különösen annak 46. szakaszát kell alkalmazni. E szakasz alapján az elismerés az alábbi alapon történhet:

 1. A házasság külföldi eljárásban történt felbontását, érvénytelenítését, vagy az így elrendelt különválást el kell ismerni, ha:
  1. a házasság felbontása, érvénytelenítése és a különválás érvényes azon ország joga szerint, amelyben a határozatot meghozták; és
  2. az eljárás megindulásának napján valamelyik házastárs:
  1. szokásos tartózkodási helye abban az országban volt, amelyben a házasság felbontását, érvénytelenítését vagy a különválást kimondták; vagy
  2. lakóhelye ebben az országban volt; vagy
  3. ezen ország állampolgára volt.
 2. A házasság külföldi eljárásban történt felbontását, érvénytelenítését, vagy az így elrendelt bírósági különválást egyéb esetekben is el kell ismerni, ha:
  1. a házasság felbontása, érvénytelenítése és a bírósági különválás érvényes azon ország joga szerint, amelyben a határozatot meghozták;
  2. a házasság felbontásának napján:
   1. mindkét házastárs lakóhelye ebben az országban volt; vagy
   2. bármelyik házastárs lakóhelye ebben az országban volt, a másik házastárs lakóhelye pedig olyan országban, amelynek joga szerint a házasság felbontása, érvénytelenítése vagy a különválás érvényes; és
  3. az ezen időpontot közvetlenül megelőző egy éven keresztül egyik házastárs szokásos tartózkodási helye sem volt az Egyesült Királyságban.

15. Melyik bírósághoz kell fordulnom egy másik tagállam bírósága által a házasság felbontása/bírósági különválás/házasság érvénytelenítése tárgyában hozott határozat elismerésének ellenzése céljából? Milyen eljárást kell ilyen esetekben követni?

A házasság felbontása, érvénytelenítés és bírósági különválás elismerése rendszerint a 'Brüsszel II' rendelet, azaz a 2000. május 29-i 1347/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozik, erre lásd a fenti 14. kérdésre adott választ.

Ha a határozat nem tartozik a Brüsszel II. alapján elismerendő határozatok körébe, az 1986. évi Családjogi törvény II. részét, és különösen annak 51. szakaszát kell alkalmazni. Az elismerés vagy az elismerés megtagadásának kinyilvánítása a Court of Session-tól kérhető. 

16. Milyen jogot alkalmaz a válásra a bíróság olyan házastársak esetében, akik nem Skóciában élnek, vagy akik különböző állampolgárságúak?

Ha a skót bíróságok megállapítják, hogy az ügyben joghatósággal rendelkeznek, általában a skót jogot fogják alkalmazni. Amennyiben úgy vélik, hogy valamely kérdésben a skót jogtól eltérő külföldi jogot kell alkalmazni, ezt a jogot igazolni és bizonyítani kell. Lehetnek olyan rendkívüli körülmények, amelyek között a peres felek hivatkoznak külföldi jogra, ilyen körülmények között a skót bíróság ezt figyelembe veheti.

További információk

 • Skót Bírósági Szolgálat English
 • Skót Jogi Segítség Igazgatósága English

« Válás - Általános információk | Egyesült királyság - Általános információk »

back

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 20-07-2007

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság