Europos Komisija > ETIT > Skyrybos > Liuksemburgas

Naujausia redakcija: 20-07-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Skyrybos - Liuksemburgas

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Turinys originalo kalba atnaujintas ir perkeltas į Europos e. teisingumo portalą.


 

TURINIO LENTELE

1. Kokiomis sąlygomis galima nutraukti santuoką? 1.
2. Kokie būna santuokos nutraukimo pagrindai? 2.
3. Kokios yra teisinės santuokos nutraukimo pasekmės: 3.
a) asmeniniams sutuoktinių santykiams? a)
b) turto padalijimui tarp sutuoktinių? b)
c) nepilnamečiams sutuoktinių vaikams? c)
d) pareigai išlaikyti sutuoktinį? d)
4. Kas yra gyvenimas skyrium (separacija)? 4.
5. Kokie būna gyvenimo skyrium (separacijos) pagrindai? 5.
6. Kokios būna gyvenimo skyrium (separacijos) teisinės pasekmės ? 6.
7. Kas yra santuokos pripažinimas negaliojančia? 7.
8. Kokie yra santuokos pripažinimo negaliojančia pagrindai? 8.
9. Kokios būna santuokos pripažinimo negaliojančia teisinės pasekmės? 9.
10. Ar yra alternatyvių neteisminių būdų išspręsti santuokos nutraukimo klausimą? 10.
11. Kam turėčiau adresuoti prašymą dėl santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium (separacijos) ar santuokos pripažinimo negaliojančia? Kokie yra formalumai ir kokius dokumentus turėčiau pridėti prie prašymo? 11.
12. Ar galiu gauti teisinę pagalbą teismo išlaidoms? 12.
13. Ar galima apeliacine tvarka apskųsti sprendimą dėl santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium (separacijos) ar santuokos pripažinimo negaliojančia? 13.
14. Ką turėčiau daryti, kad Didžiojoje Hercogystėje būtų pripažintas kitos Europos Sąjungos valstybės teismo sprendimas dėl santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium (separacijos) ar santuokos pripažinimo negaliojančia? 14.
15. Į kurį teismą Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje reikia kreiptis norint užginčyti kitos Europos Sąjungos valstybės teismo sprendimo dėl santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium (separacijos) ar santuokos pripažinimo negaliojančia pripažinimą? Kokia procedūra tokiais atvejais galioja? 15.
16. Kokia teisė taikytina santuokos nutraukimo procesui, jei sutuoktiniai negyvena Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje arba yra skirtingų valstybių piliečiai? 16.

 

1. Kokiomis sąlygomis galima nutraukti santuoką?

Pagal Liuksemburgo teisę yra dvi santuokos nutraukimo kategorijos: santuokos nutraukimas bendru sutikimu ir santuokos nutraukimas dėl konkrečios priežasties. Santuokos nutraukimas dėl konkrečios priežasties skirstomas į santuokos nutraukimą dėl piktnaudžiavimo, smurto ar sunkaus įžeidimo, paprastai vadinamą santuokos nutraukimu dėl sutuoktinio kaltės, ir santuokos nutraukimą dėl tam tikrą laiką trukusio gyvenimo skyrium (separacijos).

2. Kokie būna santuokos nutraukimo pagrindai?

a. Santuokos nutraukimas bendru sutikimu

Nutraukti santuoką bendru sutikimu galima, jei ji truko ne trumpiau nei dvejus metus. Abu sutuoktiniai turi būti ne jaunesni nei dvidešimt trejų metų.

Jei sutuoktiniai turi dalijamo turto, jo aprašą ir įvertinimą atlieka notaras. Tuomet sutuoktiniai savo nuožiūra susitaria dėl kiekvieno teisių į dalijamą turtą. Jei dalijamo turto nėra, notaras nereikalingas.

Sutuoktiniai taip pat gali susitarti dėl gyvenamosios vietos santuokos nutraukimo proceso metu, dėl vaikų likimo proceso metu ir po jo, dėl to, kaip kiekvienas prisidės prie vaikų mokymo ir priežiūros iki ir po santuokos nutraukimo bei kokio dydžio galimą išlaikymą vienas sutuoktinis mokės kitam proceso metu ir nutraukus santuoką. Šis susitarimas turi būti sudarytas raštu ir pasirašytas abiejų sutuoktinių.

b. Santuokos nutraukimas dėl piktnaudžiavimo, smurto ar sunkaus įžeidimo (santuokos nutraukimas dėl sutuoktinio kaltės)

Jei norima santuoką nutraukti dėl sutuoktinio kaltės, reikia pateikti vieno sutuoktinio piktnaudžiavimo, smurto ar sunkaus įžeidimo kito sutuoktinio atžvilgiu įrodymą. Tai turi būti faktai, ne tik įrodantys sunkų ar pakartotinį santuokinių pareigų ir prievolių pažeidimą, bet ir reiškiantys, kad dėl jų santuokinis gyvenimas yra nebeįmanomas.

viršųviršų

c. Santuokos nutraukimas dėl faktinio gyvenimo skyrium (separacijos)

Sutuoktiniai gali prašyti nutraukti santuoką dėl gyvenimo skyrium (separacijos) šiais pagrindais:

 • jei faktinis gyvenimas skyrium (separacija) trunka ne mažiau nei trejus metus, paaiškėjus, kad sutuoktinių santykiai nutrūko negrįžtamai;
 • jei faktinis gyvenimas skyrium (separacija) daugiau nei penkerius metus trunka dėl sutuoktinio neišgydomos psichinės negalios, paaiškėjus, kad sutuoktinių santykiai nutrūko negrįžtamai.

Teismas gali atsisakyti tenkinti prašymą nutraukti santuoką, jei nustato, kad santuokos nutraukimo materialinės ar moralinės pasekmės atsakovui arba vaikams būtų itin sunkios.

3. Kokios yra teisinės santuokos nutraukimo pasekmės:

a) asmeniniams sutuoktinių santykiams?

Santuoka nutrūksta paskelbus sprendimą dėl santuokos nutraukimo. Atitinkamos pareigos, t. y. ištikimybės, išlaikymo ir pagalbos, nutrūksta. Paprastai išsituokusi moteris, kaip ir išsituokęs vyras, nutraukus santuoką praranda teisę į sutuoktinio pavardę. Tačiau teismas gali leisti vienam iš sutuoktinių naudotis kito sutuoktinio pavarde, jei yra toks susitarimas arba jei sutuoktinis šia pavarde vykdė savo profesinę ar komercinę veiklą.

Kai santuoka nutraukiama dėl piktnaudžiavimo, smurto ar sunkaus įžeidimo, procesą pralaimėjęs sutuoktinis praranda teisę į visas santuokines privilegijas, dėl kurių su sutuoktiniu buvo susitarta sudarant vedybų sutartį arba po vedybų. Santuokinės privilegijos – tai sutuoktinių vienas kitam suteiktos teisės (pavyzdžiui, dovanos, santuokos metu sutartos vedybų sutartimi ar kitu dokumentu). Santuokinėmis privilegijomis nėra laikomos vartojimo dovanos (cadeaux d’usage) ir testamentu iki santuokos suteiktos teisės. Kai santuoka nutraukiama dėl abiejų sutuoktinių kaltės, ši sąlyga taikoma abiem sutuoktiniams. Tačiau nekaltas sutuoktinis išlaiko teisę į privilegijas, kurias jam buvo suteikęs sutuoktinis.

viršųviršų

b) turto padalijimui tarp sutuoktinių?

Sprendimu dėl santuokos nutraukimo yra nurodoma panaikinti sutuoktinių turto teisinį režimą ir padalyti sutuoktiniams jų santuokinį turtą. Jei nebuvo sudaryta vedybų sutartis, sutuoktiniams taikomas įstatymo nustatytas turto teisinis režimas, t. y. bendros jungtinės nuosavybės režimas. Nutraukus santuoką bendroji sutuoktinių nuosavybė pasibaigia. Yra du svarbūs turto dalijimo etapai:

 • Pirmajame etape kiekvienas iš sutuoktinių atgauna turtą, kuris nebuvo bendros jungtinės nuosavybės dalis, jei galima – natūra, o jei ne – atsiima turtą, į kurį jis buvo iškeistas.
 • Antrajame etape yra dalijama bendroji nuosavybė (aktyvai ir pasyvai). Kiekvienam sutuoktiniui sudaromas jam priklausančios jungtinės nuosavybės dalies ir kompensacijų, kurias jis turi mokėti už jungtinę nuosavybę, aprašas.
c) nepilnamečiams sutuoktinių vaikams?

Žr. ,,Tėvų valdžia – Liuksemburgas

d) pareigai išlaikyti sutuoktinį?

Žr. ,,Ieškiniai dėl išlaikymo – Liuksemburgas“ 

4. Kas yra gyvenimas skyrium (separacija)?

Visuomet, kai yra pagrindas pateikti prašymą nutraukti santuoką dėl konkrečios priežasties, sutuoktiniai gali pateikti prašymą dėl gyvenimo skyrium (separacijos).

viršųviršų

Priėmus sprendimą dėl gyvenimo skyrium (separacijos), santuoka atpalaiduojama, tačiau nenutraukiama, baigiasi sutuoktinių bendras gyvenimas, tačiau išlieka sutuoktinių ištikimybės ir tarpusavio paramos pareiga. Taigi vieno iš sutuoktinių neištikimybė nėra leidžiama ir prireikus gali būti santuokos nutraukimo priežastimi.

5. Kokie būna gyvenimo skyrium (separacijos) pagrindai?

Gyvenimo skyrium (separacijos) pagrindai yra tokie pat, kaip ir santuokos nutraukimo dėl konkrečios priežasties atveju.

6. Kokios būna gyvenimo skyrium (separacijos) teisinės pasekmės ? 

Priėmus sprendimą dėl gyvenimo skyrium turi būti išspręstas bendro turto padalijimo klausimas. Jei gyvenimas skyrium truko trejus metus, bet kuris iš sutuoktinių turi teisę kreiptis į teismą dėl santuokos nutraukimo. Teismas sprendimą dėl santuokos nutraukimo priima, jei kitas sutuoktinis nesutinka nedelsiant nutraukti gyvenimo skyrium (separacijos).

7. Kas yra santuokos pripažinimas negaliojančia?

Santuokos pripažinimas negaliojančia – tai santuokos paneigimas teismo sprendimu. Kitaip tariant, santuoka laikoma niekada neegzistavusia.

8. Kokie yra santuokos pripažinimo negaliojančia pagrindai?

Santuokos pripažinimo negaliojančia pagrindai yra šie:

 • santuoka sudaryta sutuoktiniams neišreiškus savo tikrosios valios: taip būna, kai nusižengiama arba apsirinkama dėl esminių asmens savybių;
 • santuoka sudaryta be tėvo ir motinos, protėvių ar šeimos tarybos sutikimo, kai toks sutikimas būtinas: pavyzdžiui, kai sutuoktiniai santuokos sudarymo metu yra jaunesni nei aštuoniolikos metų;
 • bigamija: kai vienas iš sutuoktinių vienu metu yra susituokęs su keliais asmenimis;
 • pažeistos santuokos sudarymo formos sąlygos: santuoka sudaryta be liudininkų, santuoką sudarė įgaliojimų tam neturintis pareigūnas arba yra pažeistos skelbimo apie santuokos sudarymą sąlygos.

9. Kokios būna santuokos pripažinimo negaliojančia teisinės pasekmės?

Santuokos pripažinimas negaliojančia turi pasekmių (pagal netikros (mariage putatif) santuokos apibrėžimą):

viršųviršų

 • abiem sutuoktiniams, jei jie buvo sąžiningi;
 • sąžiningam sutuoktiniui;
 • iš šios santuokos gimusiems vaikams, net jei abu sutuoktiniai buvo nesąžiningi.

Taigi santuoka, kuri pripažįstama negaliojančia, nesąžiningam sutuoktiniui nesukuria pasekmių.

10. Ar yra alternatyvių neteisminių būdų išspręsti santuokos nutraukimo klausimą?

Didžiojoje Hercogystėje veikia privačios institucijos, teikiančios tarpininkavimo šeimos reikaluose paslaugas. Kai kurios institucijos (pavyzdžiui, Espace parole) taip pat sprendžia su santuokos nutraukimu susijusius klausimus. Kreiptis į šeimos tarpininkus nėra privaloma.

11. Kam turėčiau adresuoti prašymą dėl santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium (separacijos) ar santuokos pripažinimo negaliojančia? Kokie yra formalumai ir kokius dokumentus turėčiau pridėti prie prašymo?

 • Dėl santuokos nutraukimo (dėl sutuoktinio kaltės ar faktinio gyvenimo skyrium), gyvenimo skyrium (separacijos) ir santuokos pripažinimo negaliojančia reikia kreiptis į šeimos gyvenamosios vietos apygardos teismą arba, jei bendros gyvenamosios vietos nėra, į atsakovo gyvenamosios vietos teismą, nepažeidžiant EB reglamento ,,Briuselis II“ nuostatų. Advokato atstovavimas teisme būtinas, išskyrus santuokos nutraukimo bendru sutikimu atvejus, kai prašymą gali pateikti arba notaras, arba patys sutuoktiniai.

  Byla pradedama, nagrinėjama ir sprendimas priimamas įprasta tvarka, dalyvaujant prokuratūrai. Teismo šaukime, be įprastų formalumų, pateikiamas išsamus faktų aprašymas ir prireikus nurodomi nepilnamečiai nesusituokę ir neemancipuoti vaikai, priešingu atveju jis laikomas negaliojančiu. Šaukimą atsakovui privalo įteikti teismo antstolis. Pareiškėjas prie aprašo turi pridėti santuokos liudijimo ir vaikų gimimo liudijimų kopijas.

  viršųviršų

  Šaukime taip pat gali būti nurodyti laikinųjų priemonių nustatymo sutuoktinių bei jų vaikų asmenims, išlaikymui ir turtui reikalavimai. Tokiu atveju bylą skubos tvarka nagrinėja teismo pirmininkas arba jį pavaduojantis teisėjas.

 • Dėl santuokos nutraukimo bendru sutikimu išskiriami keli proceso etapai. Jei yra dalijamo turto, sutuoktiniai turi kreiptis į notarą dėl turto aprašo sudarymo ir viso kilnojamojo bei nekilnojamojo turto įvertinimo. Sutuoktiniai savo nuožiūra susitaria dėl kiekvieno teisių į šį turtą. Be to, jie turi sudaryti susitarimą, kuriuo išspręstų tam tikrus klausimus: dėl sutuoktinių gyvenamosios vietos proceso metu, vaikų globos ir jų turto tvarkymo, teisės matytis su vaiku, sutuoktinių prisidėjimo prie vaiko išlaikymo bei mokymo išlaidų ir dėl galimo išlaikymo, kurį vienas iš sutuoktinių mokės kitam.

  Sutuoktiniai su prašymu nutraukti santuoką kartu ir asmeniškai, nedalyvaujant advokatui ar notarui, turi kreiptis į savo apygardos civilinių bylų teismo primininką. Kartu jie turi pateikti pirma minėtą susitarimą ir notarinį dokumentą dėl turto padalijimo. Praėjus šešiems mėnesiams nuo pirmojo kreipimosi į teismo pirmininką sutuoktiniai turi atvykti antrą kartą, kad atnaujintų savo pareiškimą dėl santuokos nutraukimo. Valstybės prokurorui pateikus išvadas, teismas skelbia sprendimą dėl santuokos nutraukimo, jei būtinos sąlygos yra įvykdytos, ir atsisako priimti sprendimą, jei sąlygos nėra įvykdytos.

12. Ar galiu gauti teisinę pagalbą teismo išlaidoms?

Asmenys, kurių pajamos pagal Liuksemburgo įstatymus laikomos nepakankamomis, turi teisę gauti teisinę pagalbą. Šiuo tikslu socialinės rūpybos centrinėje tarnyboje jie privalo užpildyti anketą ir išsiųsti ją Advokatų kolegijos pirmininkui pagal teritorinę priklausomybę, o šis priims atitinkamą sprendimą.

viršųviršų

Teisinė pagalba apima visas išlaidas, susijusias su bylomis, procesais ir veiksmais, dėl kurių ji buvo suteikta. Ji galioja, pavyzdžiui, mokesčiui už pašto ženklą ir registraciją, teismo raštinės išlaidoms, advokatų honorarams, mokesčiams ir išlaidoms teismo antstoliui, mokesčiams ir išlaidoms notarams, mokesčiams ir išlaidoms specialistams, liudytojų užmokesčiui, vertėjų žodžiu ir raštu honorarams, išlaidoms už pažymas apie užsienio teisės normas (certificat de coutume), kelionės išlaidoms, mokesčiams ir išlaidoms už registravimo, hipotekos ir įkeitimo formalumus ir prireikus – išlaidoms už skelbimus spaudoje apmokėti.

13. Ar galima apeliacine tvarka apskųsti sprendimą dėl santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium (separacijos) ar santuokos pripažinimo negaliojančia?

Didžiojoje Hercogystėje tokį sprendimą galima apskųsti apeliacine tvarka. Apeliacinio skundo įteikimo terminas paprastai yra 40 dienų, tačiau jis gali būti pratęstas, jei skundo pareiškėjas gyvena užsienyje. Apeliacinius skundus nagrinėja Aukščiausiasis teismas.

14. Ką turėčiau daryti, kad Didžiojoje Hercogystėje būtų pripažintas kitos Europos Sąjungos valstybės teismo sprendimas dėl santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium (separacijos) ar santuokos pripažinimo negaliojančia?

Pagal EB reglamentą ,,Briuselis II“ kitos Europos Sąjungos valstybės teismo priimtas sprendimas dėl santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium (separacijos) ar santuokos pripažinimo negaliojančia Didžiojoje Hercogystėje pripažįstamas automatiškai. Tai reiškia, kad sprendimui pripažinti jokia speciali procedūra netaikoma.

viršųviršų

Didžiosios Hercogystės civilinės būklės aktai pagal pripažintą Europos Sąjungos valstybės teismo sprendimą atnaujinami taip pat netaikant jokios specialios procedūros. Teismo sprendimas dėl santuokos nutraukimo turi būti nurodytas santuokos liudijimo ir sutuoktinių gimimo liudijimų paraštėse. Jei santuoka sudaryta užsienyje, teismo sprendimas turi būti įrašytas tos komunos, kurioje buvo įregistruotas santuokos liudijimas, civilinės būklės aktų registre arba Liuksemburgo miesto registre ir papildomai nurodytas abiejų sutuoktinių gimimo liudijimuose.

15. Į kurį teismą Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje reikia kreiptis norint užginčyti kitos Europos Sąjungos valstybės teismo sprendimo dėl santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium (separacijos) ar santuokos pripažinimo negaliojančia pripažinimą? Kokia procedūra tokiais atvejais galioja?

Kiekviena suinteresuota šalis gali kreiptis į apygardos teismo pirmininką su prašymu nepripažinti Europos Sąjungos valstybės teismo sprendimo dėl santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium (separacijos) ar santuokos pripažinimo negaliojančia.

Apygardos teismo pirmininkas sprendimą priima per trumpą terminą, ir asmuo, prieš kurį nukreiptas prašymas dėl sprendimo nepripažinimo, šiame proceso etape negali pateikti savo pastabų. Prašymas gali būti atmestas tik jeigu yra nustatomas:

 • akivaizdus prieštaravimas viešosios tvarkos taisyklėms;
 • gynybos teisių pažeidimas;
 • nesuderinamumas su susijusioje byloje priimtu sprendimu.

Bet kuri iš bylos šalių apygardos teismo pirmininko sprendimą gali apskųsti apeliaciniam teismui. Apeliacinis skundas nagrinėjamas ginčo teisenos tvarka. Apeliacinio teismo sprendimą kasacine tvarka galima apskųsti kasaciniam teismui.

16. Kokia teisė taikytina santuokos nutraukimo procesui, jei sutuoktiniai negyvena Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje arba yra skirtingų valstybių piliečiai?

Santuokos nutraukimą ir gyvenimą skyrium (separaciją) reglamentuoja:

 • valstybės, kurios pilietybę turi abu sutuoktiniai, nacionalinės teisės aktai;
 • valstybės, kurioje yra bendra sutuoktinių gyvenamoji vieta, teisės aktai, kai sutuoktiniai yra skirtingų valstybių piliečiai;
 • Liuksemburgo teisės aktai, kai skirtingą pilietybę turintys sutuoktiniai neturi bendros gyvenamosios vietos.

Papildoma informacija

 • Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės Vyriausybės teisės portalas français

« Skyrybos - Bendro pobūdžio informacija | Liuksemburgas - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 20-07-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė