Evropska komisija > EPM > Ločitev > Irska

Zadnja sprememba: 25-05-2007
Natisni Dodaj med priljubljene

Ločitev - Irska

EJN logo

Ta stran je zastarela. Izvirno jezikovno različico smo posodobili in preselili na evropski portal e-pravosodje.


 

KAZALO

1. Kakšni so pogoji za razvezo zakonske zveze? 1.
2. Kakšni so razlogi za razvezo zakonske zveze? 2.
3. Kakšne so posledice razveze zakonske zveze v zvezi z: 3.
a) osebnimi odnosi med zakoncema (npr. priimek)? a)
b) delitvijo premoženja zakoncev? b)
c) mladoletnimi otroki zakoncev (npr. starševska odgovornost in zahtevki za preživnino)? (glej „Starševska odgovornost – Irska“) c)
d) obveznostjo plačevanja preživnine drugemu zakoncu? (glej “Zahtevki za preživnino – Irska”) d)
4. Kaj pomeni pravni izraz „prenehanje življenjske skupnosti“ v praksi? 4.
5. Kakšni so pogoji za prenehanje življenjske skupnosti? 5.
6. Kakšne so pravne posledice prenehanja življenjske skupnosti? 6.
7. Kaj pomeni „razveljavitev zakonske zveze“ v praksi? 7.
8. Kakšni so pogoji za razveljavitev zakonske zveze? 8.
9. Kakšne so pravne posledice razveljavitve zakonske zveze? 9.
10. Ali so na voljo alternativne izvensodne možnosti reševanja sporov v zvezi z razvezo zakonske zveze, pri katerih ni treba sprožiti postopkov pri sodišču? 10.
11. Kje je treba vložiti zahtevek za razvezo/prenehanje življenjske skupnosti/razveljavitev zakonske zveze? Katere formalnosti je treba upoštevati in katere dokumente moram priložiti zahtevku? 11.
12. Ali lahko dobim brezplačno pravno pomoč? 12.
13. Ali lahko vložim pritožbo zoper sodbo o razvezi/prenehanju življenjske skupnosti/razveljavitvi zakonske zveze? 13.
14. Kaj moram storiti, da bo sodba o razvezi/prenehanju življenjske skupnosti/razveljavitvi zakonske zveze, ki jo izda sodišče v drugi državi članici, priznana na Irskem? 14.
15. Pri katerem sodišču na Irskem lahko vložim predlog za izpodbijanje sodbe o razvezi/prenehanju življenjske skupnosti/razveljavitvi zakonske zveze, ki jo je izdalo sodišče v drugi državi članici? Kateri postopek se pri tem uporablja? 15.
16. Katero pravo se uporablja v postopkih razveze zakonske zveze med zakoncema, ki ne prebivata na Irskem ali imata različno državljanstvo? 16.

 

1. Kakšni so pogoji za razvezo zakonske zveze?

Eden od zadevnih zakoncev je imel stalno prebivališče na Irskem na dan začetka postopka.

ALI

Eden od zakoncev je imel običajno prebivališče na Irskem v obdobju enega leta s prenehanjem na ta dan.

Poglavje 39(1)(a) in (b) Zakona o družinskem pravu (Razveza) (Family Law (Divorce) Act), 1996.

2. Kakšni so razlogi za razvezo zakonske zveze?

 1. Da sta zakonca na dan začetka postopka živela ločeno drug od drugega za obdobje ali za več obdobij, ki skupaj znašajo najmanj štiri leta v preteklih petih letih,

  IN

 2. da ne obstaja razumna možnost za spravo med zakoncema,

  TER

 3. da obstaja takšna ureditev, ki jo sodišče (okrožno sodišče (Circuit Court) skupaj z glavnim civilnim sodiščem (High Court) – poglavje 38[1]) šteje za ustrezno ali jo sprejme za zakonca in vse odvisne družinske člane.

Poglavje 5(1) Zakona.

3. Kakšne so posledice razveze zakonske zveze v zvezi z:

a) osebnimi odnosi med zakoncema (npr. priimek)?

Ne pride v poštev.

b) delitvijo premoženja zakoncev?

Ne pride v poštev.

c) mladoletnimi otroki zakoncev (npr. starševska odgovornost in zahtevki za preživnino)? (glej „Starševska odgovornost – Irska“)

Ne pride v poštev.

Na vrh straniNa vrh strani

d) obveznostjo plačevanja preživnine drugemu zakoncu? (glej “Zahtevki za preživnino – Irska”)
 1. Zakonska zveza, ki je predmet odločbe, se s tem razveže, zakonec te zakonske zveze pa lahko ponovno sklene zakonsko zvezo – poglavje 10(1).
 2. Ob izdaji odločbe o razvezi lahko sodišče izda nalog za ureditev premoženja – poglavje 14(1) Zakona – premoženje se lahko proda, razdeli enakovredno ali po posamezniku ali pa se prenese na enega od zakoncev.
 3. Po izdaji odločbe o razvezi lahko sodišče da takšna navodila, ki se mu zdijo ustrezna, v zvezi z blaginjo, skrbništvom ali pravico do osebnega stika s katerim koli zadevnim odvisnim družinskim članom, ki je mladoletnik – poglavje 5(2) Zakona. Najpomembnejše je otrokovo dobro.
 4. Ob izdaji odločbe o razvezi lahko sodišče izda nalog za preživnino v korist enemu od zakoncev, ki jo bo prejemal le do ponovne sklenitve zakonske zveze – poglavje 13 Zakona.

  Sodišče lahko izda tudi nalog za ureditev pokojnine v korist enega od zakoncev – poglavje 17 Zakona.

4. Kaj pomeni pravni izraz „prenehanje življenjske skupnosti“ v praksi?

V praksi pomeni prenehanje življenjske skupnosti razvezo z vsemi njenimi posledicami razen pravice do ponovne sklenitve zakonske zveze in ohranitev pravic v skladu z Zakonom o dedovanju (Succession Act), 1965.

5. Kakšni so pogoji za prenehanje življenjske skupnosti?

Eden ali več od naslednjih:

Na vrh straniNa vrh strani

 1. prešuštvo,
 2. nerazumno obnašanje in krutost,
 3. zapustitev zakonca za 1 leto,
 4. eno leto ločenega življenja, oba zakonca soglašata z zahtevkom,
 5. tri leta ločenega življenja,
 6. eno leto ni bilo običajnega zakonskega odnosa – poglavje 2 Zakona o prenehanju življenjske skupnosti in spremembi družinskega prava (Judicial Separation and Family Law Reform Act) iz leta 1989.

6. Kakšne so pravne posledice prenehanja življenjske skupnosti?

Glej vprašanje 4 zgoraj. Prenehanja življenjske skupnosti ni mogoče spremeniti v razvezo in ni predpogoj za razvezo zakonske zveze. Toda predhodna odločba o prenehanju življenjske skupnosti lahko zagotovi nekatere dokaze pri zahtevku za razvezo zakonske zveze.

7. Kaj pomeni „razveljavitev zakonske zveze“ v praksi?

To pomeni, da se vsak zakonec razveljavljene zakonske zveze šteje, kot da ne bi bil nikoli poročen z drugim zakoncem.

8. Kakšni so pogoji za razveljavitev zakonske zveze?

Izpolnjen mora biti eden od naslednjih pogojev:

 • eden od zakoncev je imel stalno prebivališče na Irskem na dan začetka postopka,
 • eden od zakoncev je imel na ta dan eno leto običajno prebivališče na Irskem,
 • eden od zakoncev je umrl pred tem dnem

  in

 • je imel stalno prebivališče na Irskem v času smrti ali
 • je imel na ta dan eno leto običajno prebivališče na Irskem.

9. Kakšne so pravne posledice razveljavitve zakonske zveze?

Zakonska zveza se šteje, kot da sploh ni obstajala. Oba zakonca lahko ponovno skleneta novo zakonsko zvezo.

Na vrh straniNa vrh strani

10. Ali so na voljo alternativne izvensodne možnosti reševanja sporov v zvezi z razvezo zakonske zveze, pri katerih ni treba sprožiti postopkov pri sodišču?

Finančna in premoženjska vprašanja ter vprašanja v zvezi z odvisnimi potomci se lahko rešijo s pomočjo mediacije brez uporabe sodišča, vendar le sodišče lahko izda odločbo o prenehanju življenjske skupnosti ali razvezi zakonske zveze.

11. Kje je treba vložiti zahtevek za razvezo/prenehanje življenjske skupnosti/razveljavitev zakonske zveze? Katere formalnosti je treba upoštevati in katere dokumente moram priložiti zahtevku?

Okrožno sodišče (Circuit Court) je skupaj z glavnim civilnim sodiščem (High Court) pristojno za odločitev glede zahtevka za razvezo/prenehanje življenjske skupnosti/razveljavitev zakonske zveze.

Zahtevek za razvezo/prenehanje življenjske skupnosti na okrožnem sodišču se začne s civilno tožbo (Civil Bill) pri ustreznem uradu okrožnega sodišča, postopek pa se vodi v skladu z Odredbo 59, členom 4 Sodnega reda okrožnega sodišča (Order 59 Rule 4 of Circuit Court Rules) 2001.

Zahtevek za razvezo/prenehanje življenjske skupnosti pri glavnem civilnem sodišču se začne s posebnim sodnim pozivom (Special Summons), ki ga izda Glavni urad (Central Office). Postopek se vodi v skladu z Odredbo 70A Sodnega reda vrhovnih sodišč (Rules of the Superior Courts) (poglavje 1, št. 343, 1997). Zahtevek za razveljavitev zakonske zveze pri glavnem civilnem sodišču se začne z vložitvijo vloge pri Glavnem uradu. Postopek se vodi v skladu z Odredbo 70 Sodnega reda vrhovnih sodišč (poglavje 1, št. 343, 1997).

Na vrh straniNa vrh strani

12. Ali lahko dobim brezplačno pravno pomoč?

Da – prek Odbora za brezplačno pravno pomoč (Legal Aid Board), za kar velja preverjanje premoženjskega stanja.

13. Ali lahko vložim pritožbo zoper sodbo o razvezi/prenehanju življenjske skupnosti/razveljavitvi zakonske zveze?

Sodba glavnega civilnega sodišča (High Court) o pritožbi zoper sodbo okrožnega sodišča (Circuit Court) pri postopkih razveze/prenehanja življenjske skupnosti/razveljavitve zakonske zveze je pravnomočna, dokončna in zoper njo ni pritožbe – poglavje 39 Zakona o sodiščih (Courts of Justice Act) iz leta 1936.

Pritožba se lahko vloži zoper vse sodbe glavnega civilnega sodišča pri vrhovnem sodišču (Supreme Court) v postopkih razveze/prenehanja življenjske skupnosti/razveljavitve zakonske zveze, ki se začnejo na glavnem civilnem sodišču.

14. Kaj moram storiti, da bo sodba o razvezi/prenehanju življenjske skupnosti/razveljavitvi zakonske zveze, ki jo izda sodišče v drugi državi članici, priznana na Irskem?

Vložite zahtevek pri sodišču (okrožnem (Circuit) ali glavnem civilnem (High)) na Irskem v skladu s poglavjem 29 (d)/(e) Zakona o družinskem pravu (Family Law Act) iz leta 1995 za posebno izjavo. Zahtevek na okrožnem sodišču se začne s civilno tožbo. Zahtevek na glavnem civilnem sodišču pa s posebnim sodnim pozivom.

15. Pri katerem sodišču na Irskem lahko vložim predlog za izpodbijanje sodbe o razvezi/prenehanju življenjske skupnosti/razveljavitvi zakonske zveze, ki jo je izdalo sodišče v drugi državi članici? Kateri postopek se pri tem uporablja?

Irska sodišča bodo zaradi ustavnega statusa razveze zakonske zveze odločila, ali je odločbo o razvezi zakonske zveze, izdano v tujini, možno priznati na Irskem ali ne – tj. glavno civilno sodišče (High Court) ali okrožno sodišče (Circuit Court).

16. Katero pravo se uporablja v postopkih razveze zakonske zveze med zakoncema, ki ne prebivata na Irskem ali imata različno državljanstvo?

Pogoji za vložitev zahtevka za razvezo zakonske zveze na Irskem so tisti, določeni v odstavku 1 zgoraj. Zakonec, ki ne prebiva na Irskem ali ki nima irskega državljanstva, lahko vloži zahtevek za razvezo na Irskem, če izpolnjuje enega od pogojev, določenih v poglavju 39(1)(a) in (b) Zakona o družinskem pravu (Razveza) (Family Law (Divorce) Act) iz leta 1996. Irska pristojnost za razveze temelji na stalnem prebivališču in ne na državljanstvu.

Nadaljnje informacije

 • Sodna služba – Irska (Courts Service Ireland) English,
 • OASIS: informacije o javnih službah (Oasis: Information on Public Services) English.

« Ločitev - Splošne informacije | Irska - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 25-05-2007

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo