Európai Bizottság > EIH > Válás > Írország

Utolsó frissítés: 23-06-2006
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Válás - Írország

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Az eredeti nyelvi változatot frissítettük, és áthelyeztük az európai igazságügyi portálra.


 

TARTALOMJEGYZÉK

1. Milyen feltételeknek kell teljesülniük a házasság felbontásához? 1.
2. Milyen okok vezethetnek a házasság felbontásához? 2.
3. Milyen következményekkel jár a házasság felbontása az alábbiak vonatkozásában: 3.
a) a házastársak közötti személyes kapcsolatok (pl.: a vezetéknév)? a)
b) házastársak közötti vagyonmegosztás? b)
c) a házastársak kiskorú gyermekei (pl.: szülői felelősség és tartási igények) ? (lásd a “Szülői felelősség - Írország” részt) c)
d) tartásdíj fizetésének kötelezettsége a másik házastárs számára? (Lásd a “Tartási igények - Írország“ részt) d)
4. Mit jelent a gyakorlatban a „bírósági különválás” jogi szakkifejezés? 4.
5. Milyen feltételei vannak a bírósági különválásnak? 5.
6. Milyen jogkövetkezményekkel jár a bírósági különválás? 6.
7. Mit jelent a gyakorlatban a “házasság érvénytelenítése” kifejezés? 7.
8. Milyen feltételek mellett érvényteleníthető egy házasság? 8.
9. Milyen jogkövetkezményekkel jár a házasság érvénytelenítése? 9.
10. Léteznek-e alternatív, nem bírósági eszközök a házasság felbontásával kapcsolatos kérdések bírósági eljárás mellőzésével történő megoldására? 10.
11. Hova kell benyújtani a válás/bírósági különválás/házasság érvénytelenítése iránti keresetet (kérelmet)? Milyen formai előírásokat kell betartani, és milyen iratokat kell a keresethez mellékelni? 11.
12. Kaphatok-e költségmentességet az eljárás költségeinek fedezésére? 12.
13. Lehet-e fellebbezni a válást/bírósági különválást/házasság érvénytelenítését kimondó határozat ellen? 13.
14. Mit kell tennem egy másik tagállam bírósága által a válás/bírósági különválás/házasság érvénytelenítése tárgyában hozott határozat Írországban történő elismertetésére? 14.
15. Melyik bírósághoz kell fordulnom Írországban egy másik tagállam bírósága által a válás/bírósági szétválás/házasság érvénytelenítése tárgyában hozott határozat elismerésének ellenzése céljából? Milyen eljárást kell ilyen esetekben követni? 15.
16. Mi a válásra alkalmazandó jog olyan házastársak között folyó, házasság felbontása iránti eljárásban, akik nem Írországban élnek, vagy akik különböző állampolgárságúak? 16.

 

1. Milyen feltételeknek kell teljesülniük a házasság felbontásához?

Az eljárás megindításának napján a házastársak egyikének lakóhelye Írországban van.

VAGY

Az ezen időpontot közvetlenül megelőző egy éven keresztül a házastársak egyikének szokásos tartózkodási helye Írországban volt.

1996. évi Családjogi (válási) törvény 39. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontja.

2. Milyen okok vezethetnek a házasság felbontásához?

 1. Az eljárás megindításának napján a házastársak négy éven át, vagy a megelőző öt éven belül legalább négy évet kitevő időszakokon át külön éltek,
  ÉS
 2. A házastársak között a kapcsolat helyreállítására nincs ésszerű kilátás,
  ÉS
 3. A bíróság (a Circuit Court egyidejűleg a High Courttal – 38. szakasz [1] bekezdése) által megfelelőnek ítélt rendelkezések léteznek vagy létezni fognak a házastársak és az eltartott családtagok vonatkozásában.

A törvény 5. szakaszának (1) bekezdése

3. Milyen következményekkel jár a házasság felbontása az alábbiak vonatkozásában:

a) a házastársak közötti személyes kapcsolatok (pl.: a vezetéknév)?

Nem alkalmazandó

b) házastársak közötti vagyonmegosztás?

Nem alkalmazandó

c) a házastársak kiskorú gyermekei (pl.: szülői felelősség és tartási igények) ? (lásd a “Szülői felelősség - Írország” részt)

Nem alkalmazandó

Lap tetejeLap teteje

d) tartásdíj fizetésének kötelezettsége a másik házastárs számára? (Lásd a “Tartási igények - Írország“ részt)
 1. A határozattal érintett házasság ezzel felbomlik és a felek újraházasodhatnak – 10. szakasz (1) bekezdése
 2. A házasság felbontásakor a bíróság rendelkezhet a vagyonmegosztásról is – a törvény 14. szakaszának (1) bekezdése – sor kerülhet az ingatlan eladására, egyenlő megosztására, vagy valamely fél kizárólagos tulajdonába adására
 3. A házasság felbontásakor a bíróság meghozhatja az általa megfelelőnek tartott intézkedéseket a család eltartott tagjainak vagy kiskorú gyermekének jóléte, elhelyezése, láthatása vonatkozásában is – a törvény 5. szakaszának (2) bekezdése. A gyermek jóléte mindenek előtt való.
 4. A házasság felbontásakor a bíróság hozhat tartási határozatot is valamelyik házastárs javára, ami a kedvezményezett házastárs újraházasodásával megszűnik – a törvény 13. szakasza. A bíróság hozhat nyugdíjmegosztási határozatot is bármelyik házastárs javára – a törvény 17. cikke.

4. Mit jelent a gyakorlatban a „bírósági különválás” jogi szakkifejezés?

A bírósági különválás következményeiben gyakorlatilag a válással megegyezik, az újraházasodás jogát és az 1965. évi Jogutódlási törvény alapján járó jogok megtartása kivételével.

5. Milyen feltételei vannak a bírósági különválásnak?

A következő feltételek közül egy vagy több fennállása:

 1. házasságtörés
 2. ésszerűtlen magatartás és kegyetlenség
 3. 1 évre történő elhagyás
 4. egyéves különélés, és mindkét házastárs kérelemhez való hozzájárulása
 5. 3 éves különélés
 6. egy éven keresztül a szokásos házastársi kapcsolat hiánya – az 1989. évi Bírósági különválási és családjogi reform 2. szakasza

6. Milyen jogkövetkezményekkel jár a bírósági különválás?

Lásd a fenti 4. választ. A bírósági különválás nem alakítható át válássá és nem előfeltétele a válásnak. Azonban az előzetesen létező bírósági különválási határozat szolgálhat a házasság felbontása iránti kérelem bizonyítékaként.

Lap tetejeLap teteje

7. Mit jelent a gyakorlatban a “házasság érvénytelenítése” kifejezés?

Az érvénytelenített házasság feleit úgy kell tekinteni, mintha soha nem kötött volna házasságot a másik féllel.

8. Milyen feltételek mellett érvényteleníthető egy házasság?

A következő feltételek egyikének kell teljesülnie:

 • Az eljárás megindításának napján a házastársak egyikének lakóhelye Írországban van.
 • Ezen a napon bármelyik házastárs állandó lakóhelye már egy éve Írországban volt
 • E napon a házastársak bármelyike már meghalt

és

 • halálakor lakóhelye Írországban volt vagy
 • ezen a napon bármelyik házastárs állandó lakóhelye már egy éve Írországban volt.

9. Milyen jogkövetkezményekkel jár a házasság érvénytelenítése?

Első helyen a házasságot úgy kell tekinteni, mintha soha nem létezett volna. Mindegyik fél szabadon újraházasodhat.

10. Léteznek-e alternatív, nem bírósági eszközök a házasság felbontásával kapcsolatos kérdések bírósági eljárás mellőzésével történő megoldására?

Pénzügyi és tulajdonra, valamint az eltartott gyermekekre vonatkozó kérdések rendezhetők mediáció útján, bírósághoz fordulás nélkül, de csak a bíróság mondhatja ki a bírósági különválást vagy a házasság felbontását.

11. Hova kell benyújtani a válás/bírósági különválás/házasság érvénytelenítése iránti keresetet (kérelmet)? Milyen formai előírásokat kell betartani, és milyen iratokat kell a keresethez mellékelni?

A Circuit Court –a High Courttal egyidejűleg – rendelkezik hatáskörrel a házasság felbontása/bírósági különválás iránti keresetek elintézésére.

Lap tetejeLap teteje

A Circuit Court előtt a házasság felbontása/bírósági különválás iránti kérelmet civil bill útján kell megindítani az illetékes Circuit Court irodájában, és az eljárásra a 2001. évi Circuit Court szabályok 59. rendelkezésének 4. szabálya vonatkozik.

A házasság felbontása/bírósági különválás iránti kérelem különös perbeidézés útján történik, amit a központi iroda bocsát ki. Az eljárásra a felsőbírósági szabályok 70A rendelete vonatkozik (az 1997. évi 343. sz. rendelet 1. szakasza). A High Court előtt az érvénytelenítés iránti kereset a központi irodában benyújtott kérelemmel indul. Az eljárásra a felsőbírósági szabályok 70. rendelete vonatkozik.

12. Kaphatok-e költségmentességet az eljárás költségeinek fedezésére?

Igen – a Költségmentesség Igazgatóságán, a rászorultság vizsgálata mellett.

13. Lehet-e fellebbezni a válást/bírósági különválást/házasság érvénytelenítését kimondó határozat ellen?

A Circuit Court házasságot felbontó/bírósági különválást kimondó/házasságot érvénytelenítő határozata ellen a High Courthoz benyújtott fellebbezés alapján hozott határozat végleges, teljes bizonyító erejű és megtámadhatatlan – az 1936. évi Bírósági törvény 39. szakasza.

A High Court előtt indult házasság felbontása/bírósági különválás/házasság érvénytelenítése iránti eljárásokban hozott minden határozat ellen a Supreme Courthoz lehet fellebbezni.

14. Mit kell tennem egy másik tagállam bírósága által a válás/bírósági különválás/házasság érvénytelenítése tárgyában hozott határozat Írországban történő elismertetésére?

Az e célra szolgáló nyilatkozatért Írországban a bírósághoz (a Circuit vagy High Courthoz) kell fordulni, az 1995. évi Családjogi törvény 29. szakasza (d) bekezdésének e) pontja alapján. A Circuit Court előtt a kérelmet civil bill útján kell előterjeszteni. A High Court előtt a kérelem előterjesztése különös perbeidézés útján történik.

15. Melyik bírósághoz kell fordulnom Írországban egy másik tagállam bírósága által a válás/bírósági szétválás/házasság érvénytelenítése tárgyában hozott határozat elismerésének ellenzése céljából? Milyen eljárást kell ilyen esetekben követni?

Az ír bíróságok a válás alkotmányos jogállása miatt döntik el, hogy a házasság külföldi felbontása alkalmas-e az Írországban történő elismerésre – ez lehet a High Court vagy a Circuit Court is.

16. Mi a válásra alkalmazandó jog olyan házastársak között folyó, házasság felbontása iránti eljárásban, akik nem Írországban élnek, vagy akik különböző állampolgárságúak?

Írországban a házasság felbontásához szükséges feltételek a fenti 1. kérdésnél megadott feltételek. A nem Írországban élő, vagy nem ír házastárs kérheti Írországban a házasság felbontását, ha megfelel az 1996. évi Családjogi (válási) törvény 39. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában részletezett feltételeknek. Az ír válási joghatóság a lakóhelyen és nem az állampolgárságon alapul.

További információk

 • Bírósági Szolgálat Írország English
 • Oasis : Információk közszolgáltatásokról English

« Válás - Általános információk | Írország - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 23-06-2006

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság