Europos Komisija > ETIT > Skyrybos > Tarptautinė teisė

Naujausia redakcija: 05-03-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Skyrybos - Tarptautinė teisė

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


Sprendimų dėl santuokos nutraukimo pripažinimo procedūra tarptautiniu lygiu

Svarbiausia tarptautinė konvencija šioje srityje yra 1970 m. Hagos konvencija English - français dėl santuokos nutraukimo ir gyvenimo skyrium pripažinimo.

Šios konvencijos tikslas – nustačius tam tikras sąlygas, palengvinti vienoje iš susitariančiųjų valstybių teisėtai priimto sprendimo dėl santuokos nutraukimo arba gyvenimo skyrium pripažinimą kitoje susitariančiojoje valstybėje.

Konvencija nėra taikoma Sąjungos valstybių narių, išskyrus Daniją, tarpusavio santykiams, kuriuos reglamentuoja Reglamentas Nr. 1347/2000. Papildomos informacijos galima rasti paspaudus nuorodą Skyrybos. Bendrijos teisė.

Kita vertus konvencija yra taikoma ją ratifikavusių (šiuo metu jų yra 8) valstybių narių tarpusavio santykiams ir valstybių narių santykiams su ne ES valstybėmis narėmis, kurios yra konvencijos susitariančiosios šalys (šiuo metu jų yra 8).

Konvencijos tikslas – nustatyti:

 • kuris teismas turi jurisdikciją nagrinėti santuokos nutraukimo bylą,
 • kaip vienoje susitariančiojoje valstybėje narėje nutraukta santuoka turėtų būti pripažįstama kitos susitariančiosios valstybės narės institucijų.

Konvencija yra susijusi tik su sprendimų dėl santuokos nutraukimo ir gyvenimo skyrium pripažinimu. Sprendimai dėl turto padalijimo ir vaikų globos nėra šios konvencijos reglamentavimo dalykas.

Dvišalės konvencijos

Kai kurios valstybės narės su ne ES valstybėmis narėmis taip pat yra pasirašiusios dvišales konvencijas dėl santuokos nutraukimo pripažinimo.

Norėdami gauti daugiau informacijos paspauskite atitinkamos valstybės narės vėliavą.

Informaciniai dokumentai

 • 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1347/2000  dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis abiejų sutuoktinių vaikams, pripažinimo bei vykdymo;
 • Konvencija English - français dėl santuokos nutraukimo ir gyvenimo skyrium pripažinimo (Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencija)

« Skyrybos - Bendro pobūdžio informacija | Tarptautinė teisė - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 05-03-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė