Europos Komisija > ETIT > Skyrybos > Graikija

Naujausia redakcija: 01-06-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Skyrybos - Graikija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Turinys originalo kalba atnaujintas ir perkeltas į Europos e. teisingumo portalą.


 

TURINIO LENTELE

1. Kokios yra santuokos nutraukimo prielaidos? 1.
2. Kokios yra santuokos nutraukimo priežastys? 2.
3. Kokios yra santuokos nutraukimo teisinės pasekmės? 3.
a) Sutuoktinių asmeniniai santykiai a)
b) Sutuoktinių turto padalijimas b)
c) Nepilnamečiai sutuoktinių vaikai c)
d) Privalomas vieno sutuoktinio išlaikymas d)
4. Ką reiškia sąvoka “gyventi skyrium (separacija)“? 4.
5. Kokios yra gyvenimo skyrium prielaidos? 5.
6. Kokios yra teisinės gyvenimo skyrium pasekmės? 6.
7. Ką reiškia sąvoka “santuokos pripažinimas negaliojančia“? 7.
8. Kokios yra santuokos pripažinimo negaliojančia priežastys? 8.
9. Kokios yra teisinės santuokos pripažinimo negaliojančia pasekmės? 9.
10. Ar galimi šių klausimų sprendimo būdai ne teismo proceso tvarka, visiškai nesikreipiant į teisėsaugos institucijas? 10.
11. Kur reikia pateikti santuokos nutraukimo/pripažinimo negaliojančia ieškinį? Kokia yra oficiali procedūra ir kokie dokumentai turi būti pateikti kartu su ieškiniu? 11.
12. Ar galiu būti atleistas nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo nutraukiant santuoką? 12.
13. Ar galima Graikijoje paduoti apeliaciją dėl santuokos nutraukimo/pripažinimo negaliojančia nutarties? 13.
14. Ką reikia daryti, kad Graikijoje būtų pripažintas santuokos nutraukimas/pripažinimas negaliojančia, priimtas kitos Europos Sąjungos šalies teismo sprendimu? 14.
15. Kuriam Graikijos teismui pagal kompetenciją gali būti apskųstas kitos Europos Sąjungos šalies teismo sprendimas dėl santuokos nutraukimo/pripažinimo negaliojančia? Kokia šiuo atveju taikoma procedūra? 15.
16. Kokia yra teismo proceso tvarka, jeigu sutuoktiniai negyvena Graikijoje arba jeigu jie turi skirtingas pilietybes? 16.

 

1. Kokios yra santuokos nutraukimo prielaidos?

Santuoka nutraukiama neskundžiamu teismo sprendimu. Santuoka nutraukiama:

 1. Abiejų šalių bendru sutikimu, kai abu sutuoktiniai teritoriniam vienanariam pirmosios instancijos teismui pateikia bendrą prašymą dėl santuokos nutraukimo be teismo proceso, jeigu santuoka truko ne mažiau kaip vienerius metus.
 2. Santuoka nutraukiama teismo proceso tvarka, kai dėl tam tikrų priežasčių vienas iš sutuoktinių arba abu skirtingais ieškiniais teritorinio daugianario pirmosios instancijos teismo prašo nutraukti jų santuoką.

2. Kokios yra santuokos nutraukimo priežastys?

Santuokos nutraukimo priežastys, taip pat ir santuokos nutraukimas abiejų sutuoktinių bendru sutikimu yra:

 1. Stiprus šeimos santykių sukrėtimas dėl atsakovo arba dėl abiejų sutuoktinių elgesio. Dėl šios priežasties ieškovas nebegali gyventi santuokoje. Stiprus šeimos santykių sukrėtimas pripažįstamas, jeigu atsakovas to neužginčija ar negali įrodyti priešingai, pažeidus monogamijos principą, neištikimybės atveju, jeigu atsakovas palieka ieškovą ar pasikėsina į jo gyvybę, jeigu sutuoktiniai gyvena skyrium be pertraukų ne mažiau nei ketverius metus, santuoka neginčytinai pripažįstama iširusia ir galima prašyti santuokos nutraukimo, net jeigu iširusios santuokos kaltininkas yra ieškovas.
 2. Vienam iš sutuoktinių nežinia kur esant, kitas gali prašyti nutraukti santuoką.

3. Kokios yra santuokos nutraukimo teisinės pasekmės?

a) Sutuoktinių asmeniniai santykiai

Nutraukus santuoką, sutuoktiniai nebetenka įsipareigojimo bendrai gyventi ir bendrai priimti sprendimus. Sutuoktinis, turėjęs kito sutuoktinio pavardę, dažniausiai vėl susigrąžina savo pavardę, tačiau, jei nori, gali pasilikti buvusio sutuoktinio pavardę, jeigu ją turėdamas pasiekė pripažinimo profesinėje ar meno srityje; sutuoktinai nebeturi vykdyti įsipareigojimų vienas kitam, nebėra monogamijos pažeidimo, sutuoktinio pretenzijoms kito sutuoktinio atžvilgiu panaikinamas taikytas senaties sustabdymas. Po santuokos sukūrimo atsiradę vieno sutuoktinio kraujo ryšio giminaičių ir kito sutuoktinio kraujo ryšio giminaičių giminystės ryšiai galioja ir po santuokos nutraukimo.

viršųviršų

b) Sutuoktinių turto padalijimas

Nutraukus santuoką, kiekvienam sutuoktiniui priklauso jo asmeninis kilnojamasis turtas, arba, jei įrodoma, kad turtas jam priklauso, net ir tuo atveju, kai turtas buvo naudojamas abiejų sutuoktinių, arba juo naudojosi tik kitas sutuoktinis, kurio poreikiams tenkinti jis yra būtinas. Jeigu sutuoktinis, valdantis šį turtą, atsisako jį grąžinti savininkui, pastarasis turi teisę pareikšti turto ieškinius ir kaltinamuosius ieškinius. Šeimos gyvenamųjų patalpų savininkas po santuokos nutraukimo turi teisę pareikšti turtinį ir kaltinamąjį ieškinius prieš turtu besinaudojantį sutuoktinį. Jeigu gyvenamosios patalpos yra jungtinė sutuoktinių nuosavybė, po santuokos nutraukimo turtas yra padalijamas, ir kiekvienas sutuoktinių gauna tai, kas jam priklauso pagal jungtinės sutuoktinių nuosavybės padalijimo tvarką. Jeigu santuokoje vienas iš sutuoktinių įsigijo turtą, nutraukiant santuoką įvertinama, ar kitas sutuoktinis dalyvavo jį įsigyjant.

c) Nepilnamečiai sutuoktinių vaikai

Nutraukus santuoką, teismas nustato, kam skirti vaikų globą:

 1. vaikų globa skiriama vienam tėvui,
 2. abiem tėvams skiriama bendra vaikų globa,
 3. vaikų globa padalijama tėvams,
 4. vaikų globa skiriama trečiajai šaliai.

Tėvai privalo ir po santuokos nutraukimo išlaikyti nepilnamečius vaikus, neturinčius pajamų iš darbo ar turto, arba jei jų pajamų neužtenka pragyvenimui.

d) Privalomas vieno sutuoktinio išlaikymas

Jeigu, nutraukus santuoką, vienas iš buvusių sutuoktinių neturi pragyvenimui pajamų iš darbo užmokesčio ar iš savo turto, jis turi teisę reikalauti, kad kitas jį išlaikytų šiais atvejais:

viršųviršų

 1. jeigu dėl amžiaus ar sveikatos būklės skyrybų metu ir po jų negali pradėti dirbti arba toliau dirbti pagal profesiją, kad užsitikrintų pragyvenimo šaltinį,
 2. jeigu yra nepilnamečio vaiko globėjas ir todėl negali dirbti pagal profesiją,
 3. jeigu neranda nuolatinio darbo arba jam reikia persikvalifikuoti - abiem atvejais išlaikymas negali būti ilgesnis nei treji metai nuo sprendimo dėl santuokos nutraukimo priėmimo,
 4. jeigu, nutraukus santuoką, prašoma skirti sutuoktinio išlaikymą bet kokiu kitu atveju, tai svarstoma geranoriškai.

Išlaikymas gali būti neskiriamas arba ribojamas, jei yra rimtų priežasčių, jei santuoka truko trumpai, jei prašantis išlaikymo sutuoktinis yra skyrybų kaltininkas ar pats sukėlė abejonių dėl išlaikymo skyrimo teisėtumo. Gaunantysis išlaikymą nebetenka į jį teisės sukūręs naują šeimą arba pradėjęs nuolat gyventi su partneriu laisvoje parterystėje. Išlaikymas nebemokamas ir po išlaikymo gavėjo mirties.

4. Ką reiškia sąvoka “gyventi skyrium (separacija)“?

Tai reiškia, kad nors ir nėra nutraukta dviejų asmenų santuoka, tarp jų nėra šeimos santykių. Pagal Graikijos teisę, tai galima santuokos nutraukimo priežastis dėl stipraus šeimos santykių sukrėtimo.

5. Kokios yra gyvenimo skyrium prielaidos?

Ketinantys nutraukti šeimos santykius sutuoktiniai gyvena atskirai arba toje pačioje gyvenamojoje patalpoje, tačiau bent vienas iš jų, norėdamas nutolti nuo sutuoktinio, susilaiko nuo šeimos santykių ir nebesielgia kaip poros narys, ketindamas nutraukti dvasinius ryšius, jį iki tol siejusius su sutuoktiniu.

viršųviršų

6. Kokios yra teisinės gyvenimo skyrium pasekmės?

Nutraukus šeimos santykius, jeigu yra skubus poreikis ar gresia realus pavojus, kiekvienas sutuoktinis pagal gyvenamąją vietą gali prašymu kreiptis į vienanarį pirmosios instancijos teismą dėl saugumo priemonių, kad būtų nustatytos šeimos gyvenamosios patalpos naudojimo taisyklės, įsakyta kitam sutuoktiniui išsikelti iš šeimos gyvenamosios patalpos ir būtų nustatytas jam priklausantis turtas įsikūrimui naujoje vietoje, laikinai skirta vienam sutuoktiniui nepilnamečių vaikų globa ir apibrėžtos vaikų bendravimo su kitu tėvu taisyklės, skirtas laikinas nepilnamečių vaikų išlaikymas, o esant tam tikroms prielaidoms ir pilnamečių vaikų išlaikymas, o taip pat ir sutuoktinio, negalinčio savęs išlaikyti iš darbo ar turto, išlaikymas. Nagrinėti šiuos klausimus gali prašyti teismo kiekvienas iš sutuoktinių, kreipdamasis ieškiniu pagal gyvenamąją vietą į vienanarį pirmosios instancijos teismą Civilinio proceso kodekso 681 B numatyta tvarka.

7. Ką reiškia sąvoka “santuokos pripažinimas negaliojančia“?

Santuokos pripažinimas negaliojančia reiškia, kad galutiniu teismo sprendimu santuoką, turinčią visus teisinius rezultatus, pripažinus negaliojančia dėl pažeidimo, ji nebetenka santuokos rezultatų su viena išimtimi: tėvų, kurie buvo susituokę ir jų santuoka vėliau buvo pripažinta negaliojančia, vaikai laikomi santuokiniais.

8. Kokios yra santuokos pripažinimo negaliojančia priežastys?

Santuoka pripažįstama negaliojančia, jeigu ji sudaryta pažeidžiant kurią nors nustatytą santuokos sudarymo sąlygą arba atsiradus aplinkybei, panaikinusiai egzistavusią santuokos sudarymo sąlygą, arba jeigu santuoką sutuoktinis sudarė paveiktas apgaulės ar grasinimo.

viršųviršų

Santuokos sudarymo sąlygos pažeidžiamos, jeigu būsimųjų sutuoktinių pareiškimai kelia abejonių ir pasitvirtina, kad jie parašyti ne jų pačių, jeigu pareiškimai parašyti pavėluotai, sutuoktiniai yra nepilnamečiai ir neturi teismo leidimo tuoktis, sutuoktinis yra teismo priežiūroje ir nedalyvauja teismo prižiūrėtojas arba nėra duotas teismo leidimas, jeigu kuris nors iš sutuoktinių santuokos sudarymo momentu negali suprasti savo veiksmų ir jų valdyti arba negali kalbėti dėl psichikos ligos. Santuoka  negalima esant kraujo ryšio giminystei - tiesiosios giminystės linija visai atvejais, o šoninės giminystės linija iki ketvirto laipsnio, esant giminystei santuokos atveju - tiesiosios giminystės linija visais atvejais, o šoninės giminystės linija iki trečio laipsnio, taip pat jei pažeidžiamas monogamijos principas ir įvaikinimo atveju.

Santuokos pripažinimas negaliojančia panaikinamas, jeigu po sprendimo priėmimo laisva valia sudaroma pilna sutuoktinių santuokos sutartis, jeigu nepilnamečiams asmenims išduodamas teismo leidimas tuoktis, jeigu nepilnametis sutuoktinis, jam suėjus 18-ai metų, pripažįsta santuoką, jeigu neveiksnus sutuoktinis tampa veiksnus ir pripažįsta santuoką arba globėjas ar teismas pripažįsta sutuoktinio veiksnumą ir pripažįsta santuoką. Santuokos pripažinimas negaliojančia panaikinamas, jeigu apgautas asmuo ar asmuo, paveiktas prievartos, po apgaulės ar prievartos fakto pripažįsta santuoką. Yra ir vadinamoji neegzistuojanti santuoka - tai tokia santuoka, kai civilinės santuokos atveju apie ją nėra pranešama mero ir liudytojų akivaizdoje, o bažnytinės santuokos atveju santuokos sakramentas nėra suteiktas Rytų stačiatikių bažnyčios ar kitos Graikijoje žinomos konfesijos šventiko. Šiuo atveju santuoka neturi teisinių pasekmių, bet ji gali būti pripažinta bet kurio teisėtai suinteresuoto asmens pripažinimo ieškiniu.

viršųviršų

9. Kokios yra teisinės santuokos pripažinimo negaliojančia pasekmės?

Pirmiausia panaikinami santuokos rezultatai nuo jos sudarymo momento. Visi sutuoktinių santykiai vertinami atgaline tvarka, nesvarbu, ar tai yra asmeniniai, ar šeimos, ar daiktiniai santykiai. Tad santuokos pripažinimas negaliojančia sąlygoja ex tunc paveldėjimo teisės, kurią turi vienas sutuoktinis kito sutuoktinio turto atžvilgiu paveldėjimo ne pagal testamentą, bet pagal įstatymus atveju, panaikinimą. Netenka galios visi sutuoktinių vedybinio gyvenimo poreikių tenkinimo sandoriai, kurie buvo atlikti jiems esant sutuoktiniais, su trečiaisiais asmenimis, pasinaudojus jų gera valia, taip pat ir kito sutuoktinio turto valdymo sandoriai.

 

Kita vertus, visa, kas santuokos nutraukimo atveju yra susiję su jungtine sutuoktinių nuosavybe ir santuokoje įgyta nuosavybe, galioja ir santuokos pripažinimo negaliojančia atveju. Be to, jeigu abu sutuoktiniai arba vienas jų santuokos sudarymo momentu nežinojo, kad jų santuoka negaliojanti, santuokos rezultatų panaikinimas taikomas tik nuo santuokos pripažinimo negaliojančia momento. Sutuoktinis, kuris sudarydamas santuoką nežinojo, kad ji yra negaliojanti, turi teisę reikalauti iš kito apie tai žinojusio sutuoktinio arba iš jo paveldėtojų, jeigu šis mirė po santuokos pripažinimo negaliojančia, išlaikymo pagal santuokos nutraukimo tvarką, kuri šiuo atveju taikoma. Šią teisę turi ir sutuoktinis, kuris sudarė neteisėtą santuoką paveiktas grasinimo  arba su juo buvo elgtasi ne pagal priimtas elgesio normas, kito sutuoktinio mirties iki santuokos pripažinimo negaliojančia atveju.

viršųviršų

10. Ar galimi šių klausimų sprendimo būdai ne teismo proceso tvarka, visiškai nesikreipiant į teisėsaugos institucijas?

Ne.

11. Kur reikia pateikti santuokos nutraukimo/pripažinimo negaliojančia ieškinį? Kokia yra oficiali procedūra ir kokie dokumentai turi būti pateikti kartu su ieškiniu?

Santuokos nutraukimo ieškinį dėl stipraus šeimos santykių sukrėtimo dėl abiejų sutuoktinių kaltės ar vienam sutuoktiniui nežinia kur esant nagrinėja ir santuoką pripažįsta negaliojančia arba neegzistuojančia daugianaris pirmosios instancijos teismas pagal šeimos teisiniams santykiams taikytiną teisę.

Santuokos nutraukimą abiejų sutuoktinių sutikimu nagrinėja vienanaris pirmosios instancijos teismas pagal santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu taikytiną teisę. Teritoriškai byla teisminga teismui, kurio teritorijoje yra arba nuolatinė sutuoktinių gyvenamoji vieta, arba paskutinė jų bendra gyvenamoji vieta, jei vienas iš jų ir toliau joje tebegyvena, arba atsakovo gyvenamoji vieta; esant bendram prašymui - nuolatinė bet kurio sutuoktinio gyvenamoji vieta arba ieškovo nuolatinė gyvenamoji vieta, jeigu jis ten gyvena ne mažiau kaip vienerius metus iki ieškinio padavimo dienos arba ne mažiau šešis mėnesius ir yra Graikijos pilietis arba abu sutuoktiniai yra Graikijos piliečiai. Priešieškinis nagrinėjamas taip pat anksčiau minėtuose teismuose. Ieškiniai dėl išlaikymo gali būti apjungti ir nagrinėjami procesine tvarka kartu su santuokos nutraukimo arba pripažinimo negaliojančia ieškiniais teritoriniame daugianariame pirmosios instancijos teisme pagal šeimos teisiniams santykiams taikytiną teisę, taikant šios teisės numatytus apribojimus. Ieškiniai dėl vaiko globos skyrimo ir bendravimo su vaiku taisyklių nustatymo gali būt įtraukti į tą patį procesinį dokumentą kartu su santuokos nutraukimo ieškiniu, nagrinėjamu vienanariame pirmosios instancijos teisme pagal santuokos nutraukimui abiejų sutuoktinių bendru sutikimu taikytiną teisę.

viršųviršų

Ieškinys turi būti paduotas į teismo sekretoriatą, kad atsakingas sekretorius paskirtų jo nagrinėjimo datą ir ją užrašytų procesiniame dokumente ir jo kopijose. Įgalioto ieškovo advokato nurodymu antstolis atsakovui turi įteikti dokumento kopiją, kurioje užrašyta paskirta teismo data, ir šaukimą į pokalbį teismo nurodytą dieną paskirtoje vietoje. Procesinis dokumentas atsakovui, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta ar gyvenamoji vieta yra Graikijoje, įteikiamas prieš šešiasdešimt (60) dienų iki teismo dienos. Jeigu atsakovo nuolatinė gyvenamoji vieta ar gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje arba nėra žinoma, - prieš devyniasdešimt (90) dienų. Jeigu dokumentai įteikiami užsienyje asmeniui, kurio gyvenamoji vieta yra žinoma ir ji yra ES šalyje, taikomos 1348/2000 reglamento dėl įžanginių teismo dokumentų įteikimo ES šalyse narėse nuostatos arba 1965.11.15 Hagos konvencijos nuostatos, jeigu ji tose šalyse galioja. Kitais atvejais dėl dokumentų įteikimo vadovaujamasi dvišalėmis arba daugiašalėmis sutartimis.

Asmeniniams turtiniams sutuoktinių santykiams, santuokos nutraukimui, santuokos nutraukimui teismo proceso keliu taikytina esminė teisė iš eilės:

 1. paskutinės santuokos metu turėtos bendros pilietybės teisė, jeigu vienas sutuoktinis ją išlaiko;
 2. paskutinės jų santuokos metu turėtos bendros nuolatinės gyvenamosios vietos teisė;
 3. teisė, kuria sutuoktiniai susiejami glaudžiau.

Tėvų ir vaikų santykiai nustatomi tokia eile:

 1. paskutinės bendros pilietybės teisė,
 2. paskutinės bendros nuolatinės gyvenamosios vietos teisė,
 3. vaiko pilietybės teisė. Jeigu asmuo turi Graikijos ir užsienio valstybės pilietybę, kaip pilietybės teisė yra taikoma Graikijos teisė, o jeigu asmuo turi kelių užsienio valstybių pilietybes, taikoma teisė valstybės, su kuria asmenį sieja glaudžiausi ryšiai.

Taikoma lex fori Graikijos procesinė teisė, už kurios potvarkius, pagal Graikijos Konstitucijos 28 straipsnį, yra viršesnės Europos Bendrijos teisės nuostatos, taip pat ir kitų tarptautinių sutarčių nuostatos. Kiekvienai pusei atstovaujantys advokatai privalo turėti specialų įgaliojimą, kitaip jie turi stoti prieš teismą kartu su asmeniu, kuriam atstovauja. Taip pat reikia pateikti santuokos liudijimą, pažymą apie šeimyninę padėtį ir kitus reikalingus dokumentus. Liudytojų apklausa ir siūlymų teikimas vyksta atvirame teismo posėdyje. Jeigu santuoka nutraukiama abiejų pusių sutikimu, reikalingas abiejų pusių pareiškimas dėl jų santuokos nutraukimo, taip pat ir raštiškas susitarimas dėl vaikų globos ir bendravimo su jais tvarkos. Byla nagrinėjama dviejuose posėdžiuose, tarp kurių yra ne trumpesnis nei šešių (6) mėnesių laikotarpis. Abiejų pusių pasisakymai vertinami laisvai, draudžiama kaip įrodymą naudoti priesaiką, kaip liudytojus apklausti sutuoktinių vaikus, liudytojai ir ekspertai negali atsisakyti priesaikos. Teismas santuokos nutraukimo ieškinio aptarimo metu stengiasi abi puses sutaikyti, atsakovo nedalyvavimas posėdyje nedaro įtakos teismo sprendimo priėmimui. Jeigu vienas iš sutuoktinių miršta prieš teismo sprendimui tampant galutiniam, teismas nutraukiamas. Jeigu ieškinį dėl santuokos pripažinimo negaliojančia pareiškia prokuroras, jis kviečiamas dalyvauti posėdyje, o sutuoktinio mirties atveju teismas daro pertrauką, vėliau tęsia posėdį dalyvaujant paveldėtojams. Kai santuokos pripažinimo neegzistuojančia ar negaliojančia ieškinį pareiškia prokuroras, ieškinys yra nukreiptas prieš abi puses, jeigu vienas sutuoktinių yra miręs - prieš jo paveldėtojus.

viršųviršų

12. Ar galiu būti atleistas nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo nutraukiant santuoką?

Taip. Jeigu asmuo gali pateikti dokumentus, įrodančius, kad jis negali mokėti bylinėjimosi išlaidų, nepakenkdamas savo ir savo šeimos būtinų pragyvenimo poreikių tenkinimui, jeigu teismas nėra neteisingas arba pelningas. Asmuo turi pateikti prašymą teisėjui, kuris turėtų nagrinėti jo bylą. Jeigu byla bus nagrinėjama daugianariame pirmosios instancijos teisme, su prašymu reikia kreiptis į jo pirmininką, jeigu tai nereikalaujanti teismo proceso byla, prašymas teikiamas prašytojo gyvenamosios vietos taikos teisėjui.

Prašyme glaustai turi atsispindėti pagrindinės bylos tema, bylos dokumentai, kartu turi būti pridėti dokumentai, patvirtinantys prašymo motyvaciją ir jos pagrįstumą:

 1. pažyma apie šeimyninę ir ekonominę padėtį bei profesiją, išduota nemokamai nuolatinės gyvenamosios vietos mero ar seniūno,
 2. mokesčių inspekcijos pažyma dėl pastarųjų trejų metų pareiškėjo pateiktos pajamų mokesčių ar bet kokių kitų tiesioginių mokesčių deklaracijos ir apie po patikrinimo patikslintą deklaraciją, išduodama nemokamai pagal nuolatinę gyvenamąją vietą arba gyvenamąją vietą,
 3. jeigu pareiškėjas yra užsienietis, reikalinga Teisingumo ministerijos pažyma, patvirtinanti pariteto pagrindų egzistavimą.

Teismas pradeda nagrinėti bylą, kai pašaukiamas į teismą atsakovas, kurio šaukimo išlaidų nereikia apmokėti. Įgaliotas advokatas dalyvauti neprivalo. Patvirtinus anksčiau minėtų prielaidų egzistavimą suteikiama nepritekliaus lengvata. Ji suteikiama kiekvienam teismo procesui atskirai ir galioja visiems teismo procesams visuose teismuose; šio sprendimo vykdymas yra privalomas. Tas, kuriam yra suteikiama minima lengvata, yra laikinai atleidžiamas nuo teismo mokesčių ir bylinėjimosi išlaidų apskritai: išlaidų notaro, advokato ir kitų teismo įgaliotinių pagalbai apmokėti, mokėjimų liudytojams ir ekspertams, nuo šių išlaidų apmokėjimo garantavimo. Galimi atvejai, kai laikinai gali būti atleidžiama tik nuo dalies minimų mokesčių.

viršųviršų

Šios lengvatos skyrimas neatleidžia nuo teismo priteistos sumos mokėjimo priešininkui. Teismas, gavęs prašymą ir jį apsvarstęs, nutartimi skiria vieną advokatą, vieną notarą ir vieną teismo įgaliotinį, įsakydamas ginti neturinčią pakankamų pajamų šalį. Įsakymas privalo būti vykdomas, nutartis galioja kaip teismo įgaliojimų suteikimas.

Nepritekliaus lengvata netenka galios mirus asmeniui, kuriam ji buvo suteikta, tačiau, remiantis šia lengvata, veiksmai, kurie negali būti atidėti, gali būti atliekami ir vėliau. Anksčiau minėta lengvata lex officio prokuroro siūlymu ar teismo nutartimi gali būti atimta arba apribota, jeigu paaiškėja, kad jos išdavimo prielaidos nebuvo pakankamos, nebegalioja arba pakito. Išlaidos mokamos Civilinio proceso kodekso 190-193 straipsniais numatyta tvarka.

Jeigu neturinčios pakankamai pajamų šalies išlaidas (užmokestį advokatui ir kitiems teismo įgaliotiems asmenims ir tarnautojams) teismas priteisia mokėti priešingą šalį, jos mokamos šiems tarnautojams pagal privalomojo vykdymo potvarkius. Tokiu pačiu būdu mokamos išlaidos, jeigu lengvata yra atimama, kai pasitvirtina, kad nebėra būtinų prielaidų arba dalies prielaidų. Jeigu abiem šalims yra skiriama lengvata remiantis jų klaidingais prašymais ir duomenimis, nagrinėjantis lengvatos panaikinimo klausimą teisėjas šalims skiria piniginę nuobaudą, kuri pervedama į teisininkų kasą, taip pat neatmetama galimybė, kad gali reikėti mokėti išlaidas, nuo kurių šalys buvo atleistos, o taip pat jos gali būti patrauktos baudžiamojon atsakomybėn.

13. Ar galima Graikijoje paduoti apeliaciją dėl santuokos nutraukimo/pripažinimo negaliojančia nutarties?

Taip. Pralaimėjusi šalis gali paduoti apeliaciją teritoriniam apeliaciniam teismui dėl galutinio sprendimo dėl santuokos nutraukimo, pripažinimo negaliojančia ar neegzistuojančia per trisdešimt (30) dienų po sprendimo įteikimo, jeigu pralaimėjusios šalies nuolatinė gyvenamoji vieta yra šalyje, arba per šešiasdešimt (60) dienų, jeigu nuolatinė gyvenamoji vieta ar gyvenamoji vieta yra užsienyje arba gyvenamoji vieta priimant teismo sprendimą nėra žinoma. Tuo atveju, kai teismo sprendimas nėra įteikiamas, - per trejus (3) metus po galutinio sprendimo paviešinimo. Jeigu turėjęs teisę paduoti apeliaciją asmuo mirė, apeliacijos padavimo laikas skaičiuojamas  nuo sprendimo įteikimo bendriems paveldėtojams ir paveldėtojams pagal testamentą.

viršųviršų

14. Ką reikia daryti, kad Graikijoje būtų pripažintas santuokos nutraukimas/pripažinimas negaliojančia, priimtas kitos Europos Sąjungos šalies teismo sprendimu?

Pagal Tarybos reglamentą 1347/2000, ES šalių narių teismų priimti sprendimai pripažįstami kitose šalyse narėse nereikalaujant jokios specialios procedūros. Jeigu norite, kad Graikijoje būtų pripažintas sprendimas dėl santuokos nutraukimo ar santuokos pripažinimo negaliojančia, turite pateikti prašymą vienanariam pirmosios instancijos teismui pagal gyvenamąją vietą arba pagal vykdymo vietą. Prie prašymo turi būti pridedami:

 1. teismo sprendimo kopija, pagal visus reikalavimus patvirtinanti originalo atitikimą,
 2. pagal 33 straipsnį išduota pažyma, kurioje pateikiami sprendimą priėmusio teismo duomenys, informacija apie santuoką, sprendimo duomenys, informacija, ar sprendimas buvo priimtas dalyvaujant abiem šalims ar už akių, ar ieškinys nagrinėtas teismo proceso ar kita tvarka,
 3. taikos teismo atveju pridedamas originalus dokumentas ar patvirtinta jo kopija, įrodanti, kad įžanginis procesinis dokumentas ar kitas turintis jo galią dokumentas buvo įteiktas atsakovui, arba bet koks kitas dokumentas, įrodantis, kad priešinga pusė sutiko su sprendimu ir jis nebus skundžiamas.

Teismui paskyrus datą, kitai šaliai turi būti įteikta prašymo kopija su rezoliucija ir šaukimas pokalbio į teismą. Teismas, kuris negali tikrinti priėmusio sprendimą ES šalies narės teismo kompetencijos, įsitikinęs, kad sprendimo pripažinimas neprieštarauja viešajai tvarkai, o įžanginis procesinis dokumentas kitai šaliai įteiktas laiku, suteikiant jai galimybę gintis, jeigu jis sutinka su sprendimu jo neginčydamas, įsitikinęs, kad sprendimas neprieštarauja tų pačių šalių sprendimui, priimtam šalyje narėje ar trečioje šalyje, patvirtina pripažinimo šalyje narėje prielaidas ir pripažįsta šį sprendimą.

viršųviršų

15. Kuriam Graikijos teismui pagal kompetenciją gali būti apskųstas kitos Europos Sąjungos šalies teismo sprendimas dėl santuokos nutraukimo/pripažinimo negaliojančia? Kokia šiuo atveju taikoma procedūra?

Apskųsti Europos Sąjungos šalies narės teismo sprendimą pripažinusio teismo sprendimą galima ieškiniu Apeliaciniam teismui pagal apeliacijai taikytiną teisę. Ieškinys turi būti  pareikštas per vieną mėnesį po sprendimo įteikimo, tačiau jeigu priešinga šalis nuolat gyvena ne šalyje narėje, kurioje paskelbtas teismo vykdymas, bet kitoje šalyje narėje, ieškinio pareiškimo terminas yra du mėnesiai nuo sprendimo įteikimo. Dėl didelio atstumo terminas nepratęsiamas. Jeigu priešinga šalis neatvyksta, teismas privalo atidėti posėdį, kol įsitikins, kad ji buvo šaukta numatyta tvarka ir laiku arba kad buvo padaryta viskas siekiant tai atlikti. Apeliacinio teismo sprendimas gali būti apskųstas Aukščiausiajam Teismui (Areios Pagos).

16. Kokia yra teismo proceso tvarka, jeigu sutuoktiniai negyvena Graikijoje arba jeigu jie turi skirtingas pilietybes?

Abiejų šalių santuokos nutraukimas nagrinėjamas pagal esminę teisę iš eilės:

 1. pagal paskutinės santuokoje turėtos pilietybės teisę tuo atveju, jeigu viena pusė šią pilietybę turi ir dabar,
 2. pagal paskutinės santuokoje turėtos bendros gyvenamosios vietos teisę,
 3. pagal teisę, kuria sutuoktiniai susieti glaudesniais ryšiais.

Lex fori taikoma procesinė teisė yra Graikijos procesinė teisė ir Bendrijos procesinė teisė, kuri yra viršesnė už nacionalinę teisę pagal Konstitucijos 28 str.

« Skyrybos - Bendro pobūdžio informacija | Graikija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 01-06-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė