Európai Bizottság > EIH > Válás

Utolsó frissítés: 02-03-2007
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Válás - Általános információk

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Már megkezdtük a szöveg frissítését. Az aktualizált tartalom az európai igazságügyi portálon lesz elérhető.


A házasság felbontása nem csupán a különválásról szól.

A házasság felbontása feloldja a megkötött házassági köteléket és a házassági vagyonrendszert, aminek számos jogkövetkezménye lehet.

A legtöbb tagállamban ezért a házasságot igazságszolgáltatási szervnek kell felbontania, amely adott esetben a következő kérdésekben is döntést hoz:

 • a szülői felelősséggel kapcsolatos kérdések,
 • a vagyonmegosztás és a házassági vagyonrendszer felbontása,
 • az egyik házastárs által a másik részére vagy a gyermekek részére fizetendő tartás.

A házasság felbontását a két házastárs (a házasság közös megegyezéssel vagy együttes kérelemre történő felbontása) vagy valamelyik házastárs is kérheti.

Az egyes tagállamokban azonban eltérőek az eljárás gyakorlati szabályai és a házasság felbontásának megengedhető jogalapjai.

A tagállami zászlókra kattintva hasznos információk szerezhetők a bontóperes eljárásokról és - adott esetben - a házassági köteléket megszüntető vagy módosító egyéb eljárásokról, amilyen például a házasság érvénytelensége vagy a különválás.

2001. május 1-jétől az egyik tagállamban a házasság felbontása vonatkozásában hozott ítéleteket könnyebben elismerik a többi tagállamban. A házasság felbontása vonatkozásában hozott ítéletek elismerését szabályozó rendelet a bíróságok joghatóságára vonatkozóan is tartalmaz rendelkezéseket.

E tárgyban bővebb információ a „Közösségi jog” ikonra kattintva szerezhető.

A „Nemzetközi jog” ikonra kattintva a házasság felbontásáról szóló nemzetközi egyezményekre vonatkozóan is szerezhető információ.

Utolsó frissítés: 02-03-2007

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság