Europa-Kommissionen > ERN > Skilsmisse

Seneste opdatering : 29-07-2004
Printervenlig version Føj til favoritter

Skilsmisse - Generelle oplysninger

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


At blive skilt er ikke bare at gå fra hinanden.

En skilsmisse opløser ægteskabet og formuefællesskabet, hvilket kan have en række retlige konsekvenser.

I de fleste EU-lande er det derfor en retsmyndighed, der bevilger skilsmisse, og som, hvis det er relevant, også træffer beslutning om:
 • Spørgsmålet om forældremyndighed
 • Deling af ægtefællernes formue og opløsning af formuefællesskabet
 • Eventuelle underholdsbidrag, der skal betales af den ene ægtefælle til den anden eller til børnene.
Ægtefæller kan søge om skilsmisse sammen, hvis de er enige herom, eller den ene ægtefælle kan søge herom.

Retningslinjerne for proceduren og skilsmissegrundene varierer imidlertid fra EU-land til EU-land.

Ved at klikke på EU-landenes respektive flag får du en række nyttige oplysninger om skilsmisseprocedurer og eventuelt om andre procedurer for at bryde eller ændre på de ægteskabelige bånd, f.eks. annullering af ægteskabet eller separation.

Siden 1. marts 2001 anerkendes skilsmisser, der bevilges i ét EU-land, lettere i de øvrige. Forordningen vedrørende den gensidige anerkendelse af skilsmisser indeholder også bestemmelser om domstolenes kompetence.

Yderligere oplysninger om dette emne fås ved at klikke på "EU-ret".

Det er desuden muligt at indhente oplysninger om internationale konventioner vedrørende skilsmisse ved at klikke på "International ret".

Seneste opdatering : 29-07-2004

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige