Европейска комисия > ЕСМ > Развод

Последна актуализация: 14-03-2007
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Развод - Обща информация

EJN logo

Тази страница вече не е актуална. В момента се работи по нейното актуализиране, след което тя ще бъде достъпна на Европейския портал за електронно правосъдие.


Разводът не касае само раздялата.

Разводът разтрогва брачната връзка и схемата на съпружеска имуществена общност, което може да има няколко правни последствия.

Ето защо в повечето държави-членки разводът трябва да бъде даден от съдебна институция, която също решава, там където е приложимо, по:

 • въпросите, свързани с родителската отговорност,
 • разделянето на собствеността и прекратяването на схемата на съпружеска имуществена общност,
 • издръжката, която следва да бъде плащана от единия съпруг на другия или на децата.

Разводът може да бъде поискан от двамата съпрузи (развод по взаимно съгласие или чрез съвместна молба за развод) или от единия от тях.

Въпреки това практическите въпроси по процедурата и допустимите основания за развод се различават между държавите-членки.

С щракване върху флага на съответната държава-членка можете да получите полезна информация относно процедурите за развод и, там където е приложимо, за други процедури, които прекъсват или променят брачната връзка, като анулирането и съдебната раздяла.

От 1 март 2001 г. съдебните решения за развод, обявени в една държава-членка, се признават по-лесно в останалите. Регламентът, регулиращ признаването на развод, съдържа също разпоредби относно компетентността на съдилищата.

Повече информация по този въпрос можете да получите, като щракнете върху иконата „Право на Общността“.

Информация относно международните конвенции, касаещи развода, може да получите с щракване върху иконата „Международно право“.

НагореНагоре

Последна актуализация: 14-03-2007

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство