Evropska komisija > EPM > Ločitev > Finska

Zadnja sprememba: 09-11-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Ločitev - Finska

EJN logo

Ta stran je zastarela. Izvirno jezikovno različico smo posodobili in preselili na evropski portal e-pravosodje.


 

KAZALO

1. Kakšni so razlogi za razvezo zakonske zveze? 1.
2. Kakšni so pogoji za razvezo zakonske zveze? 2.
3. Kakšne so pravne posledice razveze zakonske zveze 3.
a) za osebne odnose med zakoncema? a)
b) za delitev premoženja zakoncev? b)
c) za otroke zakoncev, mlajše od 18 let? c)
d) za obveznost plačevanja preživnine med zakoncema? d)
4. Kaj pomeni pravni izraz „prenehanje življenjske skupnosti“ v praksi? 4.
5. Kakšni so pogoji za prenehanje življenjske skupnosti? 5.
6. Kakšne so pravne posledice prenehanja življenjske skupnosti? 6.
7. Kaj pomeni pravni izraz „razveljavitev zakonske zveze“ v praksi? 7.
8. Kakšni so pogoji za razveljavitev zakonske zveze? 8.
9. Kakšne so pravne posledice razveljavitve zakonske zveze? 9.
10. Katere so možnosti reševanja sporov v zvezi z razvezo zakonske zveze zunaj sodišča? 10.
11. Kje je treba vložiti zahtevek za razvezo zakonske zveze/prenehanje življenjske skupnosti/razveljavitev zakonske zveze? Katere formalnosti je treba upoštevati in katere dokumente moram priložiti k zahtevku? 11.
12. Ali je na voljo brezplačna pravna pomoč za to zadevo? 12.
13. Ali se je mogoče pritožiti zoper odločbo o razvezi zakonske zveze/prenehanju življenjske skupnosti/razveljavitvi zakonske zveze? 13.
14. Kakšni so postopki za pridobitev pravnega priznanja sodne odločbe o razvezi zakonske zveze/prenehanju življenjske skupnosti/razveljavitvi zakonske zveze na Finskem, če je bila sodna odločba izdana v drugi državi članici? 14.
15. Na katero sodišče je treba vložiti zadevo v primeru pritožbe zoper priznanje sodne odločbe o razvezi zakonske zveze/prenehanju življenjske skupnosti/razveljavitvi zakonske zveze na Finskem, če je bila sodna odločba izdana v drugi državi članici? Kakšni so postopki v teh primerih? 15.
16. Katero pravo se uporablja, če zakonca ne prebivata na Finskem ali če sta državljana druge države? 16.

 

1. Kakšni so razlogi za razvezo zakonske zveze?

Zakonca imata pravico do razveze zakonske zveze po obdobju za premislek, ki traja šest mesecev od vložitve zahtevka. Razveza zakonske zveze se lahko odobri brez obdobja za premislek, če zakonca nista bila v življenjski skupnosti vsaj zadnji dve leti preden sta vložila zahtevek za razvezo zakonske zveze.

2. Kakšni so pogoji za razvezo zakonske zveze?

V zahtevku ni treba navesti razlogov za razvezo zakonske zveze. Pri obravnavi razvezne zadeve okrožno sodišče ne upošteva osebnega odnosa med zakoncema ali razlogov za razvezo zakonske zveze.

3. Kakšne so pravne posledice razveze zakonske zveze

a) za osebne odnose med zakoncema?

Po razvezi zakonske zveze zakonca ohranita priimke, ki sta jih imela med zakonsko zvezo. Če je zakonec spremenil svoj priimek ob sklenitvi zakonske zveze, lahko zaprosi za spremembo priimka po razvezi zakonske zveze.

b) za delitev premoženja zakoncev?

Kot glavno pravilo velja, da se po prenehanju zakonske zveze premoženje zakoncev enakopravno razdeli. Zakonca se lahko dogovorita glede delitve premoženja ali pa lahko to opravi izvršitelj, ki ga imenuje sodišče. Izjema od glavnega pravila je sporazum o zakonski poravnavi in delitev se lahko prilagodi, če bi bil sicer rezultat neustrezen. Premoženje zakoncev se lahko razdeli med obdobjem za premislek, pred tem pa ne.

Na vrh straniNa vrh strani

c) za otroke zakoncev, mlajše od 18 let?

Skrbništvo, dogovori o bivanju, preživljanje in pravice do stikov za otroke zakoncev se lahko določijo ob vložitvi zahtevka za razvezo zakonske zveze. (Glej strani „Skrbništvo otrok - Finska“ in „Preživljanje - Finska“.)

d) za obveznost plačevanja preživnine med zakoncema?

Pri razvezi zakonske zveze lahko sodišče enemu od zakoncev naloži plačevanje preživnine drugemu zakoncu, če se šteje, da je to upravičeno. (Glej stran „Preživljanje - Finska“.)

4. Kaj pomeni pravni izraz „prenehanje življenjske skupnosti“ v praksi?

Finski pravni sistem ne pozna prenehanja življenjske skupnosti.

5. Kakšni so pogoji za prenehanje življenjske skupnosti?

Glej vprašanje 4.

6. Kakšne so pravne posledice prenehanja življenjske skupnosti?

Glej vprašanje 4.

7. Kaj pomeni pravni izraz „razveljavitev zakonske zveze“ v praksi?

V finski zakonodaji ni nobenih določb o razveljavitvi zakonske zveze. Vendar pa mora državni tožilec takoj vložiti tožbo za razvezo zakonske zveze, če sta zakonca bližnja sorodnika ali če je bil eden od zakoncev že pravno veljavno poročen v času sklenitve zakonske zveze.

Na vrh straniNa vrh strani

8. Kakšni so pogoji za razveljavitev zakonske zveze?

Glej vprašanje 7.

9. Kakšne so pravne posledice razveljavitve zakonske zveze?

Glej vprašanje 7.

10. Katere so možnosti reševanja sporov v zvezi z razvezo zakonske zveze zunaj sodišča?

Dokumenti za razvezo zakonske zveze se vedno vložijo pri okrožnem sodišču. Vendar morata stranki, v skladu z zakonom, najprej poskusiti rešiti družinske spore s pogajanjem in si prizadevati, da dosežeta sporazum; za dosego tega lahko zakonca zaprosita pomoč družinskih mediatorjev odbora za socialno varstvo. Okrožno sodišče mora obvestiti zakonca o možnosti mediacije. Mediator bo poskusil pomagati zakoncema, da bosta oba razumela, kako se lahko čim bolj zadovoljivo rešijo družinski spori za vse družinske člane. Mediator bo pomagal pri pripravi sporazumov in reševanju spora. Še zlasti mora upoštevati varnost mladoletnih otrok v družini. Mediacija je vedno prostovoljna.

11. Kje je treba vložiti zahtevek za razvezo zakonske zveze/prenehanje življenjske skupnosti/razveljavitev zakonske zveze? Katere formalnosti je treba upoštevati in katere dokumente moram priložiti k zahtevku?

Oba zakonca lahko vložita zahtevek za razvezo zakonske zveze skupaj ali vsak posebej. Dokumenti za razvezo zakonske zveze se vložijo pri okrožnem sodišču v kraju stalnega prebivališča enega od zakoncev. Zahtevek se lahko pri okrožnem sodišču vloži osebno ali pa ga vloži pooblaščen zastopnik. Lahko se pošlje tudi po pošti, telefaksu ali elektronski pošti.

Na vrh straniNa vrh strani

Šestmesečno obdobje za premislek teče od vložitve zahtevka za razvezo zakonske zveze pri okrožnem sodišču. Če razvezo zakonske zveze zahteva en zakonec, se obdobje za premislek začne po tem, ko je drugi zakonec obveščen o zahtevku. Okrožno sodišče mora obvestiti drugega zakonca. Po obdobju za premislek je treba v šestih mesecih vložiti končni zahtevek za razvezo zakonske zveze. Če končni zahtevek za razvezo zakonske zveze ni vložen, je razvezna zadeva zavrnjena.

Običajno k zahtevku ni treba priložiti nobenih dodatnih dokumentov. Če se razveza zakonske zveze zahteva na podlagi dveletnega prenehanja življenjske skupnosti, mora biti razlaga prenehanja življenjske skupnosti priložena k zahtevku.

12. Ali je na voljo brezplačna pravna pomoč za to zadevo?

Pri razveznih zadevah je na voljo brezplačna pravna pomoč. (Glej stran „Brezplačna pravna pomoč - Finska“.)

13. Ali se je mogoče pritožiti zoper odločbo o razvezi zakonske zveze/prenehanju življenjske skupnosti/razveljavitvi zakonske zveze?

Zoper sodno odločbo o razvezi zakonske zveze se je mogoče pritožiti pri pritožbenem sodišču.

14. Kakšni so postopki za pridobitev pravnega priznanja sodne odločbe o razvezi zakonske zveze/prenehanju življenjske skupnosti/razveljavitvi zakonske zveze na Finskem, če je bila sodna odločba izdana v drugi državi članici?

Praviloma se uporablja Uredba Sveta (ES) št. 1347/2000, ki priznava sodno odločbo o razvezi zakonske zveze na Finskem, če je bila sodna odločba sprejeta v drugi državi članici. (Glej stran „Razveza zakonske zveze - Zakonodaja Skupnosti“.)

V skladu s to uredbo sodno odločbo o razvezi zakonske zveze, ki je sprejeta v državi članici, takoj prizna druga država članica, brez kakršnih koli posebnih postopkov. Vendar pa lahko vsaka oseba, na katero vpliva sodna odločba o razvezi zakonske zveze, zahteva izdajo odločbe, da se sodna odločba prizna ali ne.

Zahtevek za potrditev se vloži pri okrožnem sodišču. Krajevno pristojno sodišče je tisto, v sodnem okrožju katerega je stalno prebivališče enega od zakoncev. Če noben od zakoncev ne prebiva na Finskem, zadevo obravnava okrožno sodišče v Helsinkih.

Če pa se zahtevek za razvezo zakonske zveze vloži v nordijskih državah, velja Nordijska konvencija o zakonski zvezi iz leta 1931. Na ravni držav članic Evropske unije so članice te konvencije Finska, Švedska in Danska. Sodna odločba o razvezi zakonske zveze, ki je sprejeta v skladu z Nordijsko konvencijo o zakonski zvezi, je veljavna v vseh nordijskih državah brez posebne potrditve.

15. Na katero sodišče je treba vložiti zadevo v primeru pritožbe zoper priznanje sodne odločbe o razvezi zakonske zveze/prenehanju življenjske skupnosti/razveljavitvi zakonske zveze na Finskem, če je bila sodna odločba izdana v drugi državi članici? Kakšni so postopki v teh primerih?

Veljajo enaki postopki, kot so opisani pri vprašanju 14.

16. Katero pravo se uporablja, če zakonca ne prebivata na Finskem ali če sta državljana druge države?

Finsko pravo se uporablja pri vseh razveznih zadevah, ki so vložene na Finskem.

Nadaljnje informacije

 • razveza zakonske zveze (sodišča); suomi
 • prenehanje zakonske zveze (Ministrstvo za pravosodje); English - suomi - svenska
 • končanje zakonske zveze (Ministrstvo za pravosodje); suomi
 • družinska mediacija (Ministrstvo za pravosodje); suomi
 • informacije o družinski mediaciji (Ministrstvo za pravosodje). suomi - svenska

« Ločitev - Splošne informacije | Finska - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 09-11-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo