Evropska komisija > EPM > Ločitev > Ciper

Zadnja sprememba: 18-10-2007
Natisni Dodaj med priljubljene

Ločitev - Ciper

EJN logo

Ta stran je zastarela. Izvirno jezikovno različico smo posodobili in preselili na evropski portal e-pravosodje.


 

KAZALO

1. Kakšni so pogoji za razvezo zakonske zveze? 1.
2. Kakšni so razlogi za razvezo zakonske zveze? 2.
3. Kakšne so posledice razveze zakonske zveze? 3.
4. Kaj pomeni pravni izraz „prenehanje življenjske skupnosti“ v praksi? 4.
5. Kakšni so pogoji za prenehanje življenjske skupnosti? 5.
6. Kakšne so pravne posledice prenehanja življenjske skupnosti? 6.
7. Kaj pomeni „razveljavitev zakonske zveze“ v praksi? 7.
8. Kakšni so pogoji za razveljavitev zakonske zveze? 8.
9. Kakšne so pravne posledice razveljavitve zakonske zveze? 9.
10. Ali so na voljo alternativne zunajsodne možnosti reševanja sporov v zvezi z razvezo zakonske zveze, pri katerih ni treba sprožiti postopkov pri sodišču? 10.
11. Kje je treba vložiti zahtevek za razvezo/prenehanje življenjske skupnosti/razveljavitev zakonske zveze? Katere formalnosti je treba upoštevati in katere dokumente je treba priložiti zahtevku? 11.
12. Ali je mogoče dobiti pravno pomoč za kritje stroškov postopka? 12.
13. Ali je mogoče vložiti pritožbo zoper odločbo v zvezi z razvezo/prenehanjem življenjske skupnosti/razveljavitvijo zakonske zveze? 13.
14. Kaj je treba storiti, da bo odločba o razvezi/prenehanju življenjske skupnosti/razveljavitvi zakonske zveze, ki jo izda sodišče v drugi državi članici, priznana na Cipru? 14.
15. Pri katerem sodišču na Cipru je mogoče vložiti predlog za izpodbijanje odločbe o razvezi/prenehanju življenjske skupnosti/razveljavitvi zakonske zveze, ki jo je izdalo sodišče v drugi državi članici? 15.
16. Katero pravo se uporablja v postopkih razveze zakonske zveze med zakoncema, ki ne prebivata na Cipru ali imata različno državljanstvo? 16.

 

1. Kakšni so pogoji za razvezo zakonske zveze?

Če je bila zakonska zveza sklenjena cerkveno, mora biti pred začetkom tožbe za razvezo zakonske zveze o tem obveščen pristojni škof. To ni potrebno, če se razveza zakonske zveze zahteva, ker je bil zakonec razglašen za pogrešanega in je domnevno mrtev ali zaradi duševne bolezni.

2. Kakšni so razlogi za razvezo zakonske zveze?

Razlogi za razvezo zakonske zveze so:

Razlogi za razvezo zakonske zveze:

nezvestoba;

nemoralno, nečastno ali drugačno ponavljajoče se neodpustljivo ravnanje, ki povzroči popoln razpad razmerja in nevzdržnost razmerja za vlagatelja;

poskus ogrozitve življenja zakonca, npr. telesni napad;

duševna bolezen, ki traja tri leta in je zaradi nje skupno življenje nevzdržno;

pravnomočna obsodba zakonca na zaporno kazen za sedem let ali več;

razglasitev zakonca za pogrešanega in domnevno mrtvega;

nezmožnost za spolni odnos ob sklenitvi zakonske zveze in nadaljnjih šest mesecev ter ob vložitvi zahtevka za razvezo zakonske zveze;

neopravičljiva zapustitev za dve leti. Dolga obdobja odsotnosti skupaj več kot dve leti. Poziv za vrnitev mora biti naslovljen na toženca;

sprememba vere ali uporaba moralne prisile za vstop v sekto ali poskus prisile takega vstopa;

stalno zavračanje želje drugega zakonca po otrocih;

nevzdržnost zakonske zveze;

ločeno življenje za pet let.

3. Kakšne so posledice razveze zakonske zveze?

Razveza zakonske zveze pomeni prenehanje zakonske zveze.

Na vrh straniNa vrh strani

V zvezi s spremembo priimka ni posledic.

Razveza zakonske zveze ne vpliva na premoženjske spore; za rešitev takšnih sporov je treba vložiti ločen zahtevek.

Razveza zakonske zveze ne vključuje sama po sebi preživninske obveznosti do drugega zakonca. Po razvezi zakonske zveze je treba vložiti ločen zahtevek.

4. Kaj pomeni pravni izraz „prenehanje življenjske skupnosti“ v praksi?

Pravni izraz„ prenehanje življenjske skupnosti“ v ciprskem družinskem pravu ne obstaja.

5. Kakšni so pogoji za prenehanje življenjske skupnosti?

6. Kakšne so pravne posledice prenehanja življenjske skupnosti?

7. Kaj pomeni „razveljavitev zakonske zveze“ v praksi?

Z datumom odločbe o razveljavitvi zakonske zveze preneha učinek zakonske zveze.

8. Kakšni so pogoji za razveljavitev zakonske zveze?

Odločbo o razveljavitvi zakonske zveze mora sprejeti družinsko sodišče. Zahtevek za razveljavitev zakonske zveze je treba vložiti v treh letih od sklenitve zakonske zveze.

9. Kakšne so pravne posledice razveljavitve zakonske zveze?

Vsaka zakonska zveza, ki je s pravnomočno sodno odločbo razveljavljena ali razglašena za neveljavno, od datuma izdaje take sodne odločbe nima več učinka zakonske zveze.

10. Ali so na voljo alternativne zunajsodne možnosti reševanja sporov v zvezi z razvezo zakonske zveze, pri katerih ni treba sprožiti postopkov pri sodišču?

Za zdaj takšnega načina reševanja sporov ni. Vendar komisar za pravne zadeve pripravlja osnutek zakona o mediaciji v družinskih zadevah.

Na vrh straniNa vrh strani

11. Kje je treba vložiti zahtevek za razvezo/prenehanje življenjske skupnosti/razveljavitev zakonske zveze? Katere formalnosti je treba upoštevati in katere dokumente je treba priložiti zahtevku?

Zahtevek za prenehanje zakonske zveze ali razveljavitev zakonske zveze je treba vložiti pri družinskem sodišču v provinci, v kateri stranki živita. Pri tem je treba uporabiti model 1 iz predpisov vrhovnega sodišča o postopkih iz leta 1990. Pred vložitvijo zahtevka za razvezo zakonske zveze je treba sodnemu tajniku pri družinskem sodišču predložiti dokazilo, da je bilo škofu poslano priporočeno pismo o razvezi zakonske zveze ali da ga je prejel.

12. Ali je mogoče dobiti pravno pomoč za kritje stroškov postopka?

Da, če se pri družinskem sodišču vloži ustrezna prošnja.

13. Ali je mogoče vložiti pritožbo zoper odločbo v zvezi z razvezo/prenehanjem življenjske skupnosti/razveljavitvijo zakonske zveze?

Da, zoper odločbo o razvezi zakonske zveze ali razveljavitvi zakonske zveze se je mogoče pritožiti pri družinskem sodišču druge stopnje.

14. Kaj je treba storiti, da bo odločba o razvezi/prenehanju življenjske skupnosti/razveljavitvi zakonske zveze, ki jo izda sodišče v drugi državi članici, priznana na Cipru?

To je mogoče, če se vloži zahtevek pri družinskem sodišču, vendar mora biti med Ciprom in zadevno državo sklenjen sporazum o pravni pomoči.

15. Pri katerem sodišču na Cipru je mogoče vložiti predlog za izpodbijanje odločbe o razvezi/prenehanju življenjske skupnosti/razveljavitvi zakonske zveze, ki jo je izdalo sodišče v drugi državi članici?

Predlog za izpodbijanje odločbe je treba vložiti pri družinskem sodišču, ki mu je predložen zahtevek za priznanje in registracijo tuje odločbe.

16. Katero pravo se uporablja v postopkih razveze zakonske zveze med zakoncema, ki ne prebivata na Cipru ali imata različno državljanstvo?

Družinsko sodišče je pristojno za obravnavo prenehanja zakonske zveze ali razveljavitev zakonske zveze, če stranki prebivata na Cipru najmanj tri mesece. Če je pristojno ciprsko družinsko sodišče, se uporablja ciprsko pravo.

« Ločitev - Splošne informacije | Ciper - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 18-10-2007

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo