Eiropas Komisija > ETST > Laulības šķiršana > Kipra

Pēdējo reizi atjaunots: 19-09-2007
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Laulības šķiršana - Kipra

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pirmavota valodas versija ir atjaunināta un pārcelta uz Eiropas e-tiesiskuma portālu.


 

SATURS

1. Kādi ir nosacījumi, lai panāktu laulības šķiršanu? 1.
2. Kādi ir laulības šķiršanas iemesli? 2.
3. Kādas ir laulības šķiršanas juridiskās sekas? 3.
4. Ko praktiski nozīmē juridiskais termins „laulāto atšķiršana”? 4.
5. Kādi ir laulāto atšķiršanas nosacījumi? 5.
6. Kādas ir laulāto atšķiršanas juridiskās sekas? 6.
7. Ko praktiski nozīmē termins „laulības anulēšana”? 7.
8. Kādi ir laulības anulēšanas nosacījumi? 8.
9. Kādas ir laulības anulēšanas juridiskās sekas? 9.
10. Vai ar laulības šķiršanu saistītus jautājumus var risināt, nevēršoties tiesā un izmantojot alternatīvus, ne juridiskus līdzekļus? 10.
11. Kur jāiesniedz laulības šķiršanas/anulēšanas pieteikums? Kādas formalitātes ir jāievēro un kādi dokumenti jāpievieno pieteikumam? 11.
12. Vai var saņemt tiesisku palīdzību procesa izmaksu segšanai? 12.
13. Vai ir iespējams pārsūdzēt lēmumu par laulības šķiršanu/anulēšanu Kiprā? 13.
14. Kas ir jādara, lai Kiprā atzītu citas dalībvalsts tiesas izdotu lēmumu par laulības šķiršanu/anulēšanu? 14.
15. Kurā tiesā jāvēršas Kiprā, lai iebilstu pret citas dalībvalsts tiesas izdota lēmuma par laulības šļiršanu/anulēšanu atzīšanu? Kādu procedūru piemēro šajos gadījumos? 15.
16. Kādi ir piemērojamie tiesību akti laulības šķiršanas procesā starp laulātajiem, kuri nedzīvo Kiprā vai kuri ir dažādu valstu pilsoņi? 16.

 

1. Kādi ir nosacījumi, lai panāktu laulības šķiršanu?

Ja laulība ir slēgta baznīcā, pirms šķiršanās procesa ir jāinformē atbildīgais bīskaps. Tas nav nepieciešams, ja laulības šķiršanu pieprasa sakarā ar to, ka bezvēsts prombūtnē esošs laulātais tiek uzskatīts par mirušu vai laulātā nepieskaitāmību.

2. Kādi ir laulības šķiršanas iemesli?

Laulības šķiršanas iemesli ir šādi:

Laulības šķiršanas iemesli:

neuzticība;

amorāla, kaunpilna vai cita atkārtota nepiedodama izturēšanās, kas noved pie attiecību pilnīga sabrukuma un padara tās neizturamas pieteikuma iesniedzējam;

laulātā dzīvības apdraudējums, piemēram, fiziska izrēķināšanās;

nepieskaitāmība trīs gadu laikposmā, kas padara kopdzīvi neizturamu;

galīgs notiesājošs spriedums, kā rezultātā laulātais nonāk ieslodzījumā uz septiņiem gadiem vai ilgāk;

bezvēsts prombūtnē esošs laulātais tiek uzskatīts par mirušu;

dzimumattiecību neiespējamība, kas pastāvēja laulības noslēgšanas brīdī un turpinās sešus mēnešus un šķiršanās pieteikuma iesniegšanas brīdī;

nepiedodama laulātā pamešana uz diviem gadiem. Ilgstoša prombūtne, kas pārsniedz divus gadus. Aicinājums atgriezties, kas nosūtīts atbildētājam;

reliģijas maiņa vai morāla vardarbība, vai mēģinājums iesaistīt sektā;

pastāvīga atteikšanās no bērnu laišanas pasaulē, neraugoties uz otra laulātā vēlmēm;

Lapas augšmalaLapas augšmala

nopietns attiecību pārtraukums;

dzīvošana šķirti piecus gadus.

3. Kādas ir laulības šķiršanas juridiskās sekas?

Laulības šīršanas ir laulības pārtraukšana.

Nav nekādu seku attiecībā uz uzvārda maiņu.

Laulības škiršana neietekmē īpašuma strīdus; šādu strīdu risināšanai ir jāiesniedz cits pieteikums.

Laulības šķiršana automātiski nerada pienākumu maksāt uzturnaudu otram laulātajam. Ja pāris dzīvo šķirti, ir jāiesniedz atsevišķs pieteikums.

4. Ko praktiski nozīmē juridiskais termins „laulāto atšķiršana”?

Kipras ģimenes tiesībās nav termina „laulāto atšķiršana”.

5. Kādi ir laulāto atšķiršanas nosacījumi?

6. Kādas ir laulāto atšķiršanas juridiskās sekas?

7. Ko praktiski nozīmē termins „laulības anulēšana”?

No anulēšanas lēmuma datuma laulība nav spēkā.

8. Kādi ir laulības anulēšanas nosacījumi?

Laulības anulēšanai ir vajadzīgs ģimenes tiesas lēmums. Pieteikums par anulēšanu ir jāiesniedz trīs gadu laikā no laulības noslēgšanas brīža.

9. Kādas ir laulības anulēšanas juridiskās sekas?

Jebkura laulība, kas anulēta vai pasludināta par spēkā neesošu ar galīgu tiesas lēmumu, zaudē spēku no lēmuma pieņemšanas datuma.

Lapas augšmalaLapas augšmala

10. Vai ar laulības šķiršanu saistītus jautājumus var risināt, nevēršoties tiesā un izmantojot alternatīvus, ne juridiskus līdzekļus?

Pašlaik nav šādu līdzekļu. Tiesību komisārs sagatavo likuma projektu par starpniecību ģimenes lietās.

11. Kur jāiesniedz laulības šķiršanas/anulēšanas pieteikums? Kādas formalitātes ir jāievēro un kādi dokumenti jāpievieno pieteikumam?

Laulības šķiršanas vai anulēšanas pieteikums ir jāiesniedz pušu dzīvesvietas provinces ģimenes tiesā. Pieteikums ir jānoformē atbilstoši 1. paraugam Augstākās tiesas 1990. gada procedūras noteikumos. Pirms laulības šķiršanas pieteikuma ģimenes tiesas reģistratoram ir jāiesniedz pierādījumi par to, ka bīskapam ir nosūtīta ierakstīta vēstule vai ka viņš to ir saņēmis.

12. Vai var saņemt tiesisku palīdzību procesa izmaksu segšanai?

Jā, sagatavojot atbilstīgu pieteikumu ģimenes tiesai.

13. Vai ir iespējams pārsūdzēt lēmumu par laulības šķiršanu/anulēšanu Kiprā?

Jā, lēmumu par laulības šķiršanu vai anulēšanu ir iespējams pārsūdzēt otrās instances ģimenes tiesā.

14. Kas ir jādara, lai Kiprā atzītu citas dalībvalsts tiesas izdotu lēmumu par laulības šķiršanu/anulēšanu?

Jāiesniedz pieteikums ģimenes tiesā, ja Kiprai ir tiesiskās sadarbības nolīgums ar attiecīgo valsti.

15. Kurā tiesā jāvēršas Kiprā, lai iebilstu pret citas dalībvalsts tiesas izdota lēmuma par laulības šļiršanu/anulēšanu atzīšanu? Kādu procedūru piemēro šajos gadījumos?

Iebildums ir jāiesniedz ģimenes tiesā, kurā iesniegts pieteikums par ārvalsts lēmuma atzīšanu un reģistrāciju.

16. Kādi ir piemērojamie tiesību akti laulības šķiršanas procesā starp laulātajiem, kuri nedzīvo Kiprā vai kuri ir dažādu valstu pilsoņi?

Lai ģimenes tiesai būtu jurisdikcija izskatīt lietu par laulības šķiršanu vai anulēšanu, pusēm ir jādzīvo Kiprā vismaz trīs mēneši. Ja lieta ir ģimenes tiesas jurisdikcijā, piemēro Kipras tiesību aktus.

« Laulības šķiršana - Vispārīgas ziņas | Kipra - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 19-09-2007

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste