Europos Komisija > ETIT > Skyrybos > Kipras

Naujausia redakcija: 28-03-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Skyrybos - Kipras

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Turinys originalo kalba atnaujintas ir perkeltas į Europos e. teisingumo portalą.


 

TURINIO LENTELE

1. Kokios yra santuokos nutraukimo sąlygos? 1.
2. Kokie yra santuokos nutraukimo pagrindai? 2.
3. Kokios yra santuokos nutraukimo pasekmės? 3.
4. Ką iš tikrųjų reiškia teisinė sąvoka „gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymas“? 4.
5. Kokios yra gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo sąlygos? 5.
6. Kokios yra gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo teisinės pasekmės? 6.
7. Ką iš tikrųjų reiškia sąvoka „santuokos pripažinimas negaliojančia“? 7.
8. Kokios yra santuokos pripažinimo negaliojančia sąlygos? 8.
9. Kokios yra santuokos pripažinimo negaliojančia teisinės pasekmės? 9.
10. Ar yra alternatyvių neteisminių priemonių, kuriomis būtų galima su santuokos nutraukimu susijusius klausimus išspręsti nesikreipiant į teismą? 10.
11. Kur turėčiau pateikti pareiškimą nutraukti santuoką arba santuoką pripažinti negaliojančia? Į kokius formalumus būtina atsižvelgti ir kokie dokumentai turi būti pridedami prie pareiškimo? 11.
12. Ar galima gauti teisinę pagalbą, jei norima padengti bylinėjimosi išlaidas? 12.
13. Ar galima apskųsti teismo sprendimą dėl santuokos nutraukimo arba santuokos pripažinimo negaliojančia Kipre? 13.
14. Ką reikėtų daryti, kad kitos valstybės narės teismo priimtas sprendimas dėl santuokos nutraukimo arba santuokos pripažinimo negaliojančia būtų pripažintas Kipre? 14.
15. Į kurį teismą reikėtų kreiptis, kai norima Kipre apskųsti teismo sprendimo dėl santuokos nutraukimo arba santuokos pripažinimo negaliojančia teisinį pripažinimą, jei tas teismo sprendimas buvo priimtas kitoje valstybėje narėje? Kokia tvarka yra taikoma šiais atvejais? 15.
16. Kokios valstybės teisė taikoma sutuoktinių santuokos nutraukimo bylose, kai jie negyvena Kipre arba jų pilietybės skiriasi? 16.

 

1. Kokios yra santuokos nutraukimo sąlygos?

Jeigu santuoka buvo sudaryta bažnyčioje, prieš pateikiant prašymą nutraukti santuoką apie tai reikia pranešti kompetentingam vyskupui. Tačiau to daryti nereikia, jeigu santuoka nutraukiama remiantis prielaida, kad dingęs sutuoktinis mirė, arba sutuoktinio psichikos liga.

2. Kokie yra santuokos nutraukimo pagrindai?

Santuokos nutraukimo pagrindai yra šie:

Santuokos nutraukimo pagrindai:

santuokinė neištikimybė;

amoralus, gėdingas arba kitoks pasikartojantis nepateisinamas elgesys, dėl kurio visiškai nutrūksta santykiai ir pareiškėjas negali toleruoti santykių;

pasikėsinimas į sutuoktinio gyvybę, pvz., fizinis smurtas;

daugiau nei trejus metus trunkanti psichikos liga, dėl kurios bendras gyvenimas tampa neįmanomas;

priimamas galutinis apkaltinamasis nuosprendis, pagal kurį sutuoktinis įkalinamas daugiau nei septyneriems metams;

daroma prielaida, kad dingęs sutuoktinis mirė;

nesugebėjimas turėti lytinių santykių sudarius santuoką, ir taip yra šešis mėnesius bei prašymo nutraukti santuoką pateikimo metu;

neatleistinas šeimos palikimas daugiau nei dvejiems metams. Ilgi dingimo laikotarpiai, trunkantys daugiau nei dvejus metus. Atsakovui turi būti perduodamas kvietimas sugrįžti;

religijos pakeitimas, moralinio spaudimo naudojimas arba bandymas pervilioti į sektą;

nuolatinis atsisakymas turėti vaikų, nepaisant kito sutuoktinio norų;

viršųviršų

rimtas santykių nutrūkimas;

penkerius metus trunkantis gyvenimas atskirai.

3. Kokios yra santuokos nutraukimo pasekmės?

Santuokos nutraukimas reiškia santuokos pabaigą.

Pavardės keitimo atžvilgiu jokių pasekmių nėra.

Santuokos nutraukimas nesukelia pasekmių turtiniams ginčams; norint išspręsti šiuos ginčus reikia pateikti atskirą prašymą.

Santuokos nutraukimas automatiškai nesukelia pareigos mokėti išlaikymą kitam sutuoktiniui. Nutraukus santuoką dėl to turi būti pateikiamas atskiras prašymas.

4. Ką iš tikrųjų reiškia teisinė sąvoka „gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymas“?

Sąvokos „gyvenimas skyrium (separacija)“ Kipro šeimos teisėje nėra.

5. Kokios yra gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo sąlygos?

6. Kokios yra gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo teisinės pasekmės?

7. Ką iš tikrųjų reiškia sąvoka „santuokos pripažinimas negaliojančia“?

Santuoka negalioja nuo sprendimo, kuriuo santuoka pripažįstama negaliojančia, priėmimo dienos.

8. Kokios yra santuokos pripažinimo negaliojančia sąlygos?

Šeimos teismas turi teisę santuoką pripažinti negaliojančia. Prašymas pripažinti santuoką negaliojančia turi būti pateikiamas per trejus metus nuo santuokos sudarymo dienos.

9. Kokios yra santuokos pripažinimo negaliojančia teisinės pasekmės?

Visos galutiniu teismo sprendimu nutrauktos arba pripažintos negaliojančiomis santuokos nustoja galioti nuo teismo sprendimo priėmimo dienos.

viršųviršų

10. Ar yra alternatyvių neteisminių priemonių, kuriomis būtų galima su santuokos nutraukimu susijusius klausimus išspręsti nesikreipiant į teismą?

Šiuo metu tokių priemonių nėra. Dabar šeimos reikalų tarpininkavimo teisės komisaras rengia įstatymo projektą.

11. Kur turėčiau pateikti pareiškimą nutraukti santuoką arba santuoką pripažinti negaliojančia? Į kokius formalumus būtina atsižvelgti ir kokie dokumentai turi būti pridedami prie pareiškimo?

Prašymas nutraukti santuoką arba santuoką pripažinti negaliojančia turi būti pateikiamas apskrities, kurioje gyvena šalys, šeimos teismui. Prašymas turi atitikti 1990 m. Aukščiausiojo Teismo procesinių taisyklių 1 pavyzdį. Prieš perduodant prašymą nutraukti santuoką šeimos teismo sekretoriui turi būti pateikiami laiško išsiuntimo arba registruoto laiško gavimo įrodymai, patvirtinantys, kad apie tai buvo informuotas vyskupas.

12. Ar galima gauti teisinę pagalbą, jei norima padengti bylinėjimosi išlaidas?

Taip. Teisinę pagalbą galima gauti pateikus atitinkamą prašymą šeimos teismui.

13. Ar galima apskųsti teismo sprendimą dėl santuokos nutraukimo arba santuokos pripažinimo negaliojančia Kipre?

Taip, sprendimą, susijusį su santuokos nutraukimu arba santuokos pripažinimu negaliojančia, galima apskųsti pateikiant skundą antrosios instancijos šeimos teismui.

14. Ką reikėtų daryti, kad kitos valstybės narės teismo priimtas sprendimas dėl santuokos nutraukimo arba santuokos pripažinimo negaliojančia būtų pripažintas Kipre?

Tai galima atlikti kreipusis į šeimos teismą, jeigu Kipras su atitinkama valstybe yra sudaręs teisinio bendradarbiavimo sutartį.

15. Į kurį teismą reikėtų kreiptis, kai norima Kipre apskųsti teismo sprendimo dėl santuokos nutraukimo arba santuokos pripažinimo negaliojančia teisinį pripažinimą, jei tas teismo sprendimas buvo priimtas kitoje valstybėje narėje? Kokia tvarka yra taikoma šiais atvejais?

Prieštaravimas turi būti perduodamas šeimos teismui, kuriam pateiktas prašymas pripažinti ir įregistruoti užsienio teismo sprendimą.

16. Kokios valstybės teisė taikoma sutuoktinių santuokos nutraukimo bylose, kai jie negyvena Kipre arba jų pilietybės skiriasi?

Šeimos teismas turi jurisdikciją nagrinėti santuokos nutraukimo arba santuokos pripažinimo negaliojančia bylas, jeigu šalys Kipre gyvena mažiausiai tris mėnesius. Jeigu šeimos teismas turi jurisdikciją, taikoma Kipro teisė.

« Skyrybos - Bendro pobūdžio informacija | Kipras - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 28-03-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė