Európai Bizottság > EIH > Válás > Ciprus

Utolsó frissítés: 18-10-2007
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Válás - Ciprus

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Az eredeti nyelvi változatot frissítettük, és áthelyeztük az európai igazságügyi portálra.


 

TARTALOMJEGYZÉK

1. Melyek a házasság felbontásának feltételei? 1.
2. Melyek a házasság felbontásának jogalapjai? 2.
3. Melyek a házasság felbontásának jogkövetkezményei? 3.
4. Mit jelent a „különválás” jogi fogalma a gyakorlatban? 4.
5. Melyek a különválás feltételei? 5.
6. Melyek a különválás jogkövetkezményei? 6.
7. Mit jelent a „házasság érvénytelenítésének” jogi fogalma a gyakorlatban? 7.
8. Melyek a házasság érvénytelenítésének feltételei? 8.
9. Melyek a házasság érvénytelenítésének jogkövetkezményei? 9.
10. Létezik-e alternatív, bíróságon kívüli mód a házasság felbontásával kapcsolatos kérdések rendezésére? 10.
11. Hol nyújtsam be házasság felbontása/különválás/házasság érvénytelenítése iránti kérelmemet? Milyen alaki követelményeket kell betartanom, és milyen okmányokat kell csatolnom a kérelemhez? 11.
12. Biztosítanak költségmentességet a peres eljárás költségeinek fedezésére? 12.
13. Van lehetőség fellebbezésre a házasság felbontása/különválás/házasság érvénytelenítése tárgyában hozott döntés ellen Cipruson? 13.
14. Mit kell tennem, ha másik tagállam bírósága által házasság felbontása/különválás/házasság érvénytelenítése tárgyában kiadott határozatot szeretnék Cipruson elismertetni? 14.
15. Melyik ciprusi bírósághoz kell fordulnom, ha másik tagállam bírósága által házasság felbontása/különválás/házasság érvénytelenítése tárgyában kiadott határozat elismerését szeretném kifogásolni? Milyen eljárás alkalmazandó ilyen esetben? 15.
16. Melyik az alkalmazandó jog olyan házastársak közötti bontóperben, akik nem rendelkeznek Cipruson lakóhellyel vagy állampolgárságuk különböző? 16.

 

1. Melyek a házasság felbontásának feltételei?

Ha a felek egyházi házasságot kötöttek, a bontókereset benyújtása előtt értesíteni kell az illetékes püspököt. Nem kötelező az értesítés, ha a házasság felbontását az egyik házasfél eltűntnek nyilvánítása miatt vélelmezett halála vagy elmezavar címén kérik.

2. Melyek a házasság felbontásának jogalapjai?

A házasság felbontásának jogalapjai a következők:

A házasság felbontásának jogalapjai:

Házastársi hűtlenség;

Erkölcstelen, botrányos vagy egyéb ismétlődő megbocsáthatatlan viselkedés, amely a kapcsolat teljes összeomlásához vezetett, és a felperes számára elviselhetetlenné tette a kapcsolatot;

A házastárs életére törés, például testi sértéssel;

Három éven túl fennálló elmezavar, amely elviselhetetlenné teszi az együttélést;

A házastársra legalább hét év szabadságvesztést kiszabó jogerős ítélet;

Az egyik házasfél eltűntnek nyilvánítása, vélelmezett halála miatt;

A nemi érintkezésre való képtelenség a házasságkötéskor és további hat hónapon át, amely a bontókereset benyújtásának idején is fennáll;

A házastárs nem igazolható, két éven át tartó elhagyása. Hosszú távolléti időszakok, amelyek összesen meghaladják a két évet. A visszatérési felhívást az alpereshez kell intézni;

Más vallás felvétele, erkölcsi erőszak alkalmazása vagy szektába való belépés kísérlete;

A gyermekáldás tartós elutasítása, a másik házasfél kívánsága ellenére;

Lap tetejeLap teteje

Súlyos összeomlás;

Öt évig tartó különélés.

3. Melyek a házasság felbontásának jogkövetkezményei?

A házasság felbontása a házasság megszűnését okozza.

A névváltozásra vonatkozóan a házasság felbontása semmiféle következménnyel nem jár.

A házasság felbontásának a tulajdoni jogvitákra vonatkozóan nincs következménye; e viták rendezésére újabb kérelmet kell benyújtani.

A házasság felbontása nem jelent automatikusan tartásdíj-fizetési kötelezettséget a másik házastárs felé. Ha a házaspár különváltan él, újabb kérelmet kell benyújtani.

4. Mit jelent a „különválás” jogi fogalma a gyakorlatban?

A „különválás” jogi fogalma nem létezik a ciprusi családjogban.

5. Melyek a különválás feltételei?

6. Melyek a különválás jogkövetkezményei?

7. Mit jelent a „házasság érvénytelenítésének” jogi fogalma a gyakorlatban?

A házasság érvénytelenítéséről szóló határozat keltétől kezdődően a házasság már nincs hatályban.

8. Melyek a házasság érvénytelenítésének feltételei?

A házasság érvénytelenítéséhez a Családügyi Bíróság határozata szükséges. Az érvénytelenítés iránti kérelmet a házasságkötéstől számított három éven belül kell benyújtani.

Lap tetejeLap teteje

9. Melyek a házasság érvénytelenítésének jogkövetkezményei?

A jogerős bírósági határozattal érvénytelenített vagy semmissé nyilvánított házasság a határozat kihirdetésének napjától hatályát veszti.

10. Létezik-e alternatív, bíróságon kívüli mód a házasság felbontásával kapcsolatos kérdések rendezésére?

Jelenleg nincs ilyen mód. A jogalkotási biztos jelenleg készít elő törvényjavaslatot a közvetítés családjogi ügyekben történő alkalmazásáról.

11. Hol nyújtsam be házasság felbontása/különválás/házasság érvénytelenítése iránti kérelmemet? Milyen alaki követelményeket kell betartanom, és milyen okmányokat kell csatolnom a kérelemhez?

A házasság megszüntetésére vagy érvénytelenítésére irányuló kérelmet a felek lakóhelye szerinti tartományban működő Családügyi Bíróságra kell benyújtani. A kérelmet a Legfelsőbb Bíróság 1990. évi eljárási szabályzatában található 1. minta szerint kell benyújtani. A házasság felbontása iránti kérelem beadása előtt a püspököt értesítő ajánlott levél feladásáról vagy kézhezvételéről szóló igazolást be kell nyújtani a Családügyi Bíróság hivatalvezetőjéhez.

12. Biztosítanak költségmentességet a peres eljárás költségeinek fedezésére?

Igen, a megfelelő kérelemnek a Családügyi Bíróságra történő benyújtását követően.

13. Van lehetőség fellebbezésre a házasság felbontása/különválás/házasság érvénytelenítése tárgyában hozott döntés ellen Cipruson?

Igen, a házasság felbontása vagy érvénytelenítése tárgyában hozott határozat a Másodfokú Családügyi Bíróságon megfellebbezhető.

14. Mit kell tennem, ha másik tagállam bírósága által házasság felbontása/különválás/házasság érvénytelenítése tárgyában kiadott határozatot szeretnék Cipruson elismertetni?

A Családügyi Bírósághoz kell fordulni ilyen ügyben, feltéve, hogy Ciprusnak van hatályos jogi együttműködési megállapodása az érintett országgal.

15. Melyik ciprusi bírósághoz kell fordulnom, ha másik tagállam bírósága által házasság felbontása/különválás/házasság érvénytelenítése tárgyában kiadott határozat elismerését szeretném kifogásolni? Milyen eljárás alkalmazandó ilyen esetben?

A kifogással ahhoz a Családügyi Bírósághoz kell fordulni, amelyhez a külföldi határozat elismerése és nyilvántartásba vétele iránti kérelmet benyújtották.

16. Melyik az alkalmazandó jog olyan házastársak közötti bontóperben, akik nem rendelkeznek Cipruson lakóhellyel vagy állampolgárságuk különböző?

A Családügyi Bíróság akkor rendelkezik joghatósággal a házasság felbontása vagy érvénytelenítése ügyében, ha a felek legalább három hónapja állandó lakóhellyel rendelkeznek Cipruson. A Családügyi Bíróság joghatóságának fennállása esetén a ciprusi jogot kell alkalmazni.

« Válás - Általános információk | Ciprus - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 18-10-2007

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság