Euroopan komissio > EOV > Avioero > Kypros

Uusin päivitys: 19-02-2007
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Avioero - Kypros

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Sivun alkukielistä versiota on päivitetty, ja se on siirretty Euroopan oikeusportaaliin.


 

SISÄLLYSLUETTELO

1. Millä edellytyksillä avioeron voi saada? 1.
2. Mitkä ovat avioeron myöntämisperusteet? 2.
3. Mitä oikeusvaikutuksia avioerolla on? 3.
4. Mitä lakitermi ”asumusero” käytännössä tarkoittaa? 4.
5. Millä edellytyksillä voidaan asumuseroon tuomita? 5.
6. Mitä oikeusvaikutuksia asumuserolla on? 6.
7. Mitä lakitermi ”avioliiton mitätöinti” käytännössä merkitsee? 7.
8. Millä edellytyksillä avioliitto voidaan mitätöidä? 8.
9. Mitä oikeusvaikutuksia avioliiton mitätöinnillä on? 9.
10. Onko olemassa vaihtoehtoisia muita kuin juridisia keinoja avioeroon liittyvien asioiden ratkaisemiseksi? 10.
11. Minne avioero-/mitätöintihakemukset tulee lähettää? Mitä muodollisuuksia tähän liittyy ja mitkä asiakirjat hakemukseen tulee liittää? 11.
12. Myönnetäänkö oikeudenkäyntikuluihin oikeusapua? 12.
13. Voiko Kyproksessa avioero-/mitätöintipäätökseen hakea muutosta? 13.
14. Millä tavoin tulee menetellä, jos halutaan, että toisen jäsenvaltion tuomioistuimen antama avioero-/mitätöintipäätös tunnustetaan Kyproksessa? 14.
15. Minkä tuomioistuimen puoleen tulee kääntyä, jos halutaan vastustaa toisen jäsenvaltion tuomioistuimen antaman avioero-/mitätöintipäätöksen tunnustamista Kyproksessa? Mitä menettelyä tällaisissa tapauksissa sovelletaan? 15.
16. Mitä lakia sovelletaan avioeroasioissa silloin kun puolisot eivät asu Kyproksessa tai ovat muun maan kansalaisia? 16.

 

1. Millä edellytyksillä avioeron voi saada?

Jos avioliitto on kirkollinen, on avioerohakemuksesta ilmoitettava asianomaiselle piispalle. Se on tarpeetonta, jos puoliso on julistettu kuolleeksi hänen katoamisensa perusteella tai mielisairas.

2. Mitkä ovat avioeron myöntämisperusteet?

Avioero voidaan myöntää seuraavin perustein:

Avioeron myöntämisperusteet

Aviorikos.

Moraaliton tai häpeällinen tai muu toistuva moraalisesti tuomittava käytös, joka johtaa aviopuolisoiden välien täydelliseen rikkoutumiseen ja tekee siitä hakijalle sietämättömän.

Toisen hengen uhkaaminen esimerkiksi pahoinpitelemällä.

Yli kolme vuotta kestänyt mielisairaus, joka tekee yhteiselämän kestämättömäksi.

Lainvoimainen tuomio, jolla aviopuolison tuomitaan vankeuteen yli seitsemäksi vuodeksi.

Aviopuolison julistaminen kuolleeksi katoamisen perusteella.

Kykenemättömyys sukupuoliyhteyteen avioliiton solmimisajankohtana, jos kykenemättömyys jatkuu kuusi kuukautta ja myös avioeron hakemishetkellä.

Aviopuolison hylkääminen syyttä kahdeksi vuodeksi. Pitkäaikaiset poissaolot, jotka kestävät yhteensä yli kaksi vuotta. Poissaolevaa aviopuolisoa on pyydettävä palaamaan.

Uskonnon, uskontosuunnan tai eettisen vakaumuksen muutos taikka yritys saada aviopuoliso liittymään johonkin lahkoon.

Kieltäytyminen lasten hankkimisesta, vaikka toinen aviopuoliso niin haluaa.

Puolison henkinen luhistuminen.

Viiden vuoden asuminen erillään.

3. Mitä oikeusvaikutuksia avioerolla on?

Avioero merkitsee avioliiton purkamista.

Sivun alkuunSivun alkuun

Sillä ei ole vaikutusta nimen muutokseen.

Avioero ei vaikuta omaisuutta koskeviin kiistoihin. Niiden ratkaisua varten on tehtävä erillinen hakemus.

Avioero ei aiheuta automaattisesti velvollisuutta maksaa elatusapua entiselle puolisolle. Kun yhteiselämä lakkaa, on elatusavusta tehtävä erillinen hakemus.

4. Mitä lakitermi ”asumusero” käytännössä tarkoittaa?

Kyproksen perheoikeudessa ei ole ”asumuseroa”.

5. Millä edellytyksillä voidaan asumuseroon tuomita?

6. Mitä oikeusvaikutuksia asumuserolla on?

7. Mitä lakitermi ”avioliiton mitätöinti” käytännössä merkitsee?

Avioliiton mitätöimispäivämäärästä lukien avioliitolla ei ole oikeusvaikutuksia.

8. Millä edellytyksillä avioliitto voidaan mitätöidä?

Avioliitto voidaan mitätöidä vain perheoikeuden päätöksellä. Hakemus avioliiton mitätöimiseksi on tehtävä kolmen vuoden kuluessa avioliiton solmimisesta.

9. Mitä oikeusvaikutuksia avioliiton mitätöinnillä on?

Lopullisella oikeuden päätöksellä mitätöidyllä avioliitolla ei ole enää mitään oikeusvaikutuksia päätöksen antamispäivästä lukien.

10. Onko olemassa vaihtoehtoisia muita kuin juridisia keinoja avioeroon liittyvien asioiden ratkaisemiseksi?

Tällä hetkellä ei ole. Oikeusasiamies valmistelee lakiesitystä perheoikeudellisten riitojen sovittelusta.

Sivun alkuunSivun alkuun

11. Minne avioero-/mitätöintihakemukset tulee lähettää? Mitä muodollisuuksia tähän liittyy ja mitkä asiakirjat hakemukseen tulee liittää?

Hakemus avioliiton purkamiseksi tai mitätöimiseksi jätetään sen alueen perhetuomioistuimelle, jossa puolisot asuvat. Hakemus on tehtävä korkeimman oikeiden vuonna 1990 säätämien menettelysääntöihin sisältyvän mallin 1 mukaisesti. Ennen avioerohakemuksen jättämistä on perhetuomioistuimen kirjaamoon esitettävä todistus kirjatun kirjeen lähettämisestä tai vastaanottamisesta, jolla avioerohakemuksesta on ilmoitettu piispalle.

12. Myönnetäänkö oikeudenkäyntikuluihin oikeusapua?

Oikeusapua voi saada. Hakemus on jätettävä perhetuomioistuimelle.

13. Voiko Kyproksessa avioero-/mitätöintipäätökseen hakea muutosta?

Kyllä, muutosta avioeropäätökseen tai avioliiton mitätöintiä koskevaan päätökseen voi hakea toisen asteen perhetuomioistuimelta.

14. Millä tavoin tulee menetellä, jos halutaan, että toisen jäsenvaltion tuomioistuimen antama avioero-/mitätöintipäätös tunnustetaan Kyproksessa?

Asiaa koskeva hakemus on jätettävä perhetuomioistuimelle edellyttäen, että kyseisen maan kanssa on voimassa kansainvälistä oikeusapua koskeva sopimus.

15. Minkä tuomioistuimen puoleen tulee kääntyä, jos halutaan vastustaa toisen jäsenvaltion tuomioistuimen antaman avioero-/mitätöintipäätöksen tunnustamista Kyproksessa? Mitä menettelyä tällaisissa tapauksissa sovelletaan?

Tunnustamista vastustetaan siinä perhetuomioistuimessa, jolle toisen maan tekemä tunnustus ja rekisteröinti on toimitettu.

16. Mitä lakia sovelletaan avioeroasioissa silloin kun puolisot eivät asu Kyproksessa tai ovat muun maan kansalaisia?

Perhetuomioistuin on toimivaltainen käsittelemään avioeroa tai avioliiton mitätöimistä, mikäli asianosaiset ovat asuneet Kyproksessa vähintään kolme muukautta. Asiassa sovelletaan Kyproksen lakia, mikäli perhetuomioistuin on tuomiovaltainen.

« Avioero - Yleistä | Kypros - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 19-02-2007

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta