Eiropas Komisija > ETST > Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem > Zviedrija

Pēdējo reizi atjaunots: 31-08-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Zviedrija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


 

SATURS

1. Kompensācijas saņemšana no likumpārkāpēja par nodarītajiem zaudējumiem. 1.
1.1. Saskaņā ar kādiem nosacījumiem es varu iesniegt prasību par kaitējumu atlīdzināšanu tiesas prāvā pret likumpārkāpēju (krimināllietā)? 1.1.
1.2. Kurā tiesvedības brīdī man jāiesniedz prasība? 1.2.
1.3. Kā man jāiesniedz prasība un kam? 1.3.
1.4. Kā man jāiesniedz prasība (jānorāda kopējā summa un/vai jānorāda atsevišķi kaitējumi)? 1.4.
1.5. Vai pirms tiesvedības un/vai tiesvedības laikā es varu saņemt juridisko palīdzību? 1.5.
1.6. Kādi pierādījumi man jāiesniedz, lai pamatotu prasību? 1.6.
1.7. Ja tiesa piespriež kaitējumu atlīdzināšanu, vai es kā noziedzīgos nodarījumos cietušais varu saņemt kādu īpašu palīdzību, lai piedzītu parādu no likumpārkāpēja? 1.7.
2. Kompensācijas saņemšana no valdības vai valdības iestādes. 2.
2.1. Vai ir iespējams saņemt kompensāciju no valdības vai valdības iestādes? 2.1.
2.2. Vai šī iespēja pieejama tikai tiem, kas cietuši no dažiem noziegumu veidiem? 2.2.
2.3. Vai šī iespēja pieejama tikai tiem, kas cietuši no dažiem kaitējumu veidiem? 2.3.
2.4. Vai kompensāciju var saņemt noziedzīgos nodarījumos bojāgājušo radinieki vai citas saistītas personas? 2.4.
2.5. Vai kompensāciju var saņemt tikai personas ar noteiktu pilsonību vai personas, kas dzīvo noteiktā apgabalā? 2.5.
2.6. Vai varu pieteikties kompensācija saņemšanai Zviedrijā, ja noziegums izdarīts citā valstī? Ja jā, saskaņā ar kādiem nosacījumiem? 2.6.
2.7. Vai par noziegumu jāziņo policijai? 2.7.
2.8. Vai pirms pieteikšanās jānogaida policijas izmeklēšanas vai krimināllietas tiesvedības rezultāti? 2.8.
2.9. Ja likumpārkāpējs ir identificēts, vai vispirms ir jāmēģina saņemt kompensāciju no likumpārkāpēja? 2.9.
2.10. Ja likumpārkāpējs nav identificēts vai notiesāts, vai iespējams saņemt kompensāciju? Ja tā, kādi pierādījumi man jāiesniedz, lai pamatotu pieteikumu? 2.10.
2.11. Vai pastāv laika ierobežojums, lai iesniegtu kompensācijas pieteikumu? 2.11.
2.12. Par kādiem zaudējumiem es varu saņemt kompensāciju? 2.12.
2.13. Kā tiks aprēķināta kompensācija? 2.13.
2.14. Vai ir noteikta minimālā/maksimālā summa, ko var piešķirt? 2.14.
2.15. Vai kompensācija par tiem pašiem zaudējumiem, ko esmu saņēmis vai varu saņemt no citiem avotiem (piemēram, apdrošināšanas), tiks atskaitīta no valsts piešķirtās kompensācijas? 2.15.
2.16. Vai ir kādi citi kritēriji, kas var ietekmēt manas iespējas saņemt kompensāciju vai kompensācijas summas aprēķinu, piemēram, mana izturēšanās notikumā, kas izraisījis kaitējumu? 2.16.
2.17. Vai varu saņemt kompensācijas avansu? 2.17.
2.18. Kur es varu saņemt nepieciešamās veidlapas un sīkāku informāciju par pieteikšanos? Vai ir kāds īpašs palīdzības tālrunis vai tīmekļa vietne, ko varu izmantot? 2.18.
2.19. Vai varu saņemt juridisku palīdzību, lai iesniegtu pieteikumu? 2.19.
2.20. Kurp jāsūta pieteikums? 2.20.
2.21. Vai ir kādas cietušo atbalsta organizācijas, kas var sniegt papildu informāciju? 2.21.

 

1. Kompensācijas saņemšana no likumpārkāpēja par nodarītajiem zaudējumiem.

1.1. Saskaņā ar kādiem nosacījumiem es varu iesniegt prasību par kaitējumu atlīdzināšanu tiesas prāvā pret likumpārkāpēju (krimināllietā)?

Prasība par noziegumā ndarītu kaitējumu atlīdzināšanu var izvirzīt ar apsūdzību. Ja tiesa to uzskata par pietiekamu, prasība par kaitējumu atlīdzināšanu tiks iztiesāta saistībā ar tiesas prāvu.

1.2. Kurā tiesvedības brīdī man jāiesniedz prasība?

Ja ir iespējams, prasība ir jāiesniedz jau iepriekšējas izmeklēšanas laikā, jo prokuroram vairumā gadījumā ir jāierosina lieta par kaitējumu atlīdzināšanu, izvirzot apsūdzību. (Ja prokurors vai iepriekšējas kriminālizmeklēšanas izmeklētājs uzskata, ka pieprasījums par kaitējumu atlīdzināšanu ir pamatots noziedzīga nodarījuma dēļ, viņam vai viņai cietusī puse par to ir jāinformē pirms lietas ierosināšanas.)

1.3. Kā man jāiesniedz prasība un kam?

Prasības par kaitējumu atlīdzināšanu ir jāiesniedz rakstiskā veidā prokuroram vai, ja lieta ir ierosināta, — tiesai.

1.4. Kā man jāiesniedz prasība (jānorāda kopējā summa un/vai jānorāda atsevišķi kaitējumi)?

Ja ir iespējams, konkretizējiet dažādus kaitējumus.

1.5. Vai pirms tiesvedības un/vai tiesvedības laikā es varu saņemt juridisko palīdzību?

Jā, jūs varat to saņemt, ja ir ievēroti vispārēji nosacījumi par juridiskās palīdzības saņemšanu. Ja jums ir vai bija jābūt juridisko izdevumu apdrošināšanai, tad jūs nevarat saņemt juridisko palīdzību. Dažos gadījumos jums var nozīmēt prasītāja palīgu, kas jums palīdzēs kompensēt nodarītos kaitējumus.

Lapas augšmalaLapas augšmala

1.6. Kādi pierādījumi man jāiesniedz, lai pamatotu prasību?

Prasībai ir jāpievieno, piemēram, medicīniskā izziņa, kurā ir atrodama informācija par traumām, kvītis utt., ja vien jums tādas ir. Tomēr, ja tādu nav, var uzzināt, kādi pierādījumi ir nepieciešami.

1.7. Ja tiesa piespriež kaitējumu atlīdzināšanu, vai es kā noziedzīgos nodarījumos cietušais varu saņemt kādu īpašu palīdzību, lai piedzītu parādu no likumpārkāpēja?

Kad tiesas nolēmums ir stājies spēkā, tiesa to nosūta Izpildes dienestam (Enforcement service). Tad Izpildes dienests jums rakstveidā vaicā, vai jūs vēlētos saņemt palīdzību parāda piedziņas procesā. Ja atbildat apstiprinoši, Izpildes dienests sazināsies ar likumpārkāpēju un palīdzēs jums piedzīt parādu. Tādējādi jums nav jāsazinās ar likumpārkāpēju.

2. Kompensācijas saņemšana no valdības vai valdības iestādes.

2.1. Vai ir iespējams saņemt kompensāciju no valdības vai valdības iestādes?

No valdības var saņemt t.s. kriminālo kompensāciju. Prasības par šādām kompensācijām apstiprina Noziegumu upuru kompensācijas un atbalsta aģentūra (Crime Victim Compensation and Support Authority).

2.2. Vai šī iespēja pieejama tikai tiem, kas cietuši no dažiem noziegumu veidiem?

Nē.

2.3. Vai šī iespēja pieejama tikai tiem, kas cietuši no dažiem kaitējumu veidiem?

Nē.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2.4. Vai kompensāciju var saņemt noziedzīgos nodarījumos bojāgājušo radinieki vai citas saistītas personas?

Jā, ja personai ir nodarīti miesas bojājumi, kuru dēļ iestājusies nāve, tad kompensāciju var saņemt kāda īpaši tuva bojāgājušā persona. Kompensācija par apgādnieka zaudēšanu tiek maksāta tām personām, kuras saskaņā ar likumdošanu cietušajam ir jāapgādā vai arī kuras kaut kādā citā veidā ir atkarīgas no bojāgājuša atbalsta, ja apgādība tika nodrošināta laikā, kad cietušais gāja bojā, vai ja ir pieļaujams, ka apgādība tiktu nodrošināta drīzumā.

2.5. Vai kompensāciju var saņemt tikai personas ar noteiktu pilsonību vai personas, kas dzīvo noteiktā apgabalā?

Nē, kompensāciju var saņemt tikai tad, ja noziegums ir izdarīts Zviedrijā. Miesas bojājumu un vardarbības gadījumā (sk. 2.12. punktu) var saņem kompensāciju arī tad, ja noziegums ārzemēm pastrādāts pret kādu, kas dzīvo Zviedrijā.

2.6. Vai varu pieteikties kompensācija saņemšanai Zviedrijā, ja noziegums izdarīts citā valstī? Ja jā, saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Jā, ja jūs nozieguma izdarīšanas laikā dzīvojāt Zviedrijā (sk. 2.5. punktu).

2.7. Vai par noziegumu jāziņo policijai?

Pieteikums tiks izskatīts tikai tad, ja par noziegumu ir ziņots prokuroram vai policijai vai ja pieteikuma iesniedzējs var uzrādīt pamatotu iemeslu, kāpēc viņš nav ziņojis par noziegumu.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2.8. Vai pirms pieteikšanās jānogaida policijas izmeklēšanas vai krimināllietas tiesvedības rezultāti?

Jā, vairumā gadījumu.

2.9. Ja likumpārkāpējs ir identificēts, vai vispirms ir jāmēģina saņemt kompensāciju no likumpārkāpēja?

Principā jums nav tiesību ierosināt lietu par kaitējumu atlīdzināšanu pret pusi, kas ir nodarījusi kaitējumus. Tomēr, ja ir ierosināta lieta par kaitējumu atlīdzināšanu, tā ir jāiztiesā, pieņemot galīgu un nepārsūdzamu spriedumu, un jums jāmēģina saņemt kompensācija no likumpārkāpēja. Visas apstākļos jums ir jāvar pierādīt, ka likumpārkāpējs nespēj kompensēt kaitējumu.

2.10. Ja likumpārkāpējs nav identificēts vai notiesāts, vai iespējams saņemt kompensāciju? Ja tā, kādi pierādījumi man jāiesniedz, lai pamatotu pieteikumu?

Jā, kompensāciju var saņemt pat tad, ja likumpārkāpējs nav identificēts vai notiesāts, Tomēr jums ir jāiesniedz ziņojumi, kas apliecina, ka esat cietis noziedzīgā nodarījumā, piem., policijas izmeklēšanas izraksts vai ārsta izziņa.

2.11. Vai pastāv laika ierobežojums, lai iesniegtu kompensācijas pieteikumu?

Ja ir izvirzīta valsts apsūdzība, pieteikums kompensācijai par kriminālnoziegumos gūtu kaitējumu ir jāiesniedz divu gadu laikā no sprieduma vai galīgā lēmuma stāšanās spēkā dienas. Ja nav izvirzīta valsts apsūdzība, bet ir uzsākta iepriekšēja izmeklēšana, pieteikums jāiesniedz divu gadu laikā no dienas, kad tika slēgta vai pabeigta iepriekšēja izmeklēšana. Pretējā gadījumā pieteikums ir jāiesniedz divu gadu laikā no nozieguma izdarīšanas dienas.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Ja ir ārkārtas iemesli, vai pieteikums tiks izskatīts, ja tas ir iesniegts pēc noteiktā termiņa?

2.12. Par kādiem zaudējumiem es varu saņemt kompensāciju?

Kompensācija par kriminālnoziegumos gūtu kaitējumu tiek maksāta par miesiskiem bojājumiem. Gan fiziski, gan garīgi traucējumi tiek uzskatīti par miesiskiem bojājumiem. Rīkojumā par garīgām sūdzībām, kas tiek uzskatītas par miesiskiem bojājumiem, ir jānorāda arī noziedzīgā nodarījuma ietekme no medicīniskā viedokļa. Apģērba, briļļu un līdzīgu priekšmetu bojājumi, ko cietusī puse valkāja traumas ieguves brīdī, arī tiek kompensēti kā miesiski bojājumi.

Ja viena persona no otras ir cietusi noziedzīgā nodarījumā, kas aptver uzbrukumu pirmās personas brīvībai vai mieram, kompensācija tiek izmaksāta par kaitējumiem, ko izraisīja likumpārkāpums. Noziedzīgu nodarījumu piemēri, kuriem parasti piešķir kompensāciju par likumpārkāpumu, ir slepkavības mēģinājums un citi noziegumi pret dzīvību un veselību, kā arī izvarošana un citi dzimumnoziegumi.

Kompensācijai par materiālajiem kaitējumiem un tīri ekonomiskiem zaudējumiem tiek noteikti ierobežojumi, piemēram, ja noziegumu izdarīja ieslodzītais, ja cietušās puses spēja sevi nodrošināt ir tikusi nopietni apdraudēta kaitējuma dēļ vai ja kompensācija citādi netiek uzskatīta par īpaši nozīmīgu.

2.13. Kā tiks aprēķināta kompensācija?

Kompensācija tiek aprēķināta saskaņā ar Kaitējumu likumu (Law of Damages) (1972:207). Cita starpā tas nozīmē, ka miesas bojājumu gadījumā jūs varat saņemt kompensāciju:

Lapas augšmalaLapas augšmala

 1. lai segtu ārstēšanās izmaksas un citas izmaksas, tai skaitā saprātīgu kompensāciju kādam jūsu tuviniekam;
 2. par ienākumu zaudējumu;
 3. par pagaidu (sāpes un ciešanas) vai pastāvīgām (invaliditāte un pastāvīga kroplība) fiziskām un garīgām ciešanām un īpašām neērtībām traumas rezultātā.

Kompensācija par ienākumu zaudējumu ir līdzvērtīga ienākumu, ko cietusī puse varētu nopelnīt, ja netiktu savainota, un to ienākumu starpību, ko, neskatoties uz traumu, tā ir ieguvusi vai ko tā cerēja iegūt no darba, kas atbilst viņa spēkiem un iemaņām un kurā būtu jāņem vērā viņa iepriekšējās apmācības un darbības, pārkvalifikācija vai citi tamlīdzīgi pasākumi, kā arī vecums, attiecības ģimenē un tamlīdzīgi nosacījumi.

Kompensācija par vardarbību ir noteikta atbilstoši pasākuma veidam un ilgumam. Tiek ņemts vērā, vai notikums:

 1. iekļāva pazemojošus vai apkaunojošus elementus;
 2. iespējams, izraisīja nopietnas bažas par dzīvību vai veselību;
 3. tika vērsta pret personu, kurai ir īpaši grūti aizstāvēt savas tiesības;
 4. padarīja personu atkarīgu no citiem vai
 5. iespējams, piesaistīja sabiedrības uzmanību.

Materiālo zaudējumu atlīdzināšana iekļauj kompensāciju par:

 1. vienības vērtību vai remonta izmaksām, vai vērtības samazināšanos;
 2. citām izmaksām, kas radušās zaudējumu rezultātā;
 3. ienākumu zaudējumu vai uzņēmuma darbības aizskaršanu.
2.14. Vai ir noteikta minimālā/maksimālā summa, ko var piešķirt?

Ja kopējā kompensācijas summa, atvelkot pārpalikumu, ir mazāka par SEK 10, kompensācija netiek izmaksāta. Pārpalikums šobrīd ir SEK 1200.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Kompensācijas par miesas bojājumiem, kas ir noteikta vienreizēju maksājumu veidā, cenas bāze, kas tiek piemērota, kad kompensācija ir noteikta saskaņā ar Sociālās apdrošināšanas aktu (Social Insurance Act) (1968:381), tiek izmaksāta maksimāli divdesmit reizes. T.sk. ikgadēja pabalsta kompensācijās izmaksā maksimāli trīs cenas bāzes, kas tiek piemērotas, kad kompensācija ir noteikta. Kompensācijā par vardarbību vai materiāliem zaudējumiem un tīri ekonomiskiem zaudējumiem maksimāli desmit reizes izmaksā cenas bāzes summu, kas tiek piemērota, kad kompensācija ir noteikta. 2003. gada cenas pamatsumma ir SEK 38 600.

2.15. Vai kompensācija par tiem pašiem zaudējumiem, ko esmu saņēmis vai varu saņemt no citiem avotiem (piemēram, apdrošināšanas), tiks atskaitīta no valsts piešķirtās kompensācijas?

Nosakot kompensāciju miesas bojājumiem, papildu kaitējumiem jebkāda apdrošināšanas summa, ko cietusī puse ir saņēmusi sakarā ar prasību un kas nav tikusi atvilkta zaudējumu aprēķināšanas laikā, tiek atvilkta. Tomēr nauda tiek atvilkta tikai līdz tādam apmēram, ka kompensācija ir līdzvērtīga cietušās puses ietaupījumiem.

Nosakot kompensāciju par vardarbību vai materiālu kaitējumu, vai tīri ekonomiskiem zaudējumiem, papildu kaitējumiem jebkāda apdrošināšanas summa, ko cietusī puse saņēma saistībā ar kaitējumu, tiek atvilkta.

Nosakot kompensāciju par īpašumam nodarītajiem kaitējumu, kas netika apdrošināts pret īpašumam nodarītajiem kaitējumu un ko cietusī puse nav apdrošinājusi, ekonomējot savus līdzekļus, un radījusi risku savai uzņēmējdarbībai, apdrošināšanas kompensācija, kas tiktu izmaksāta, ja apdrošināšana būtu bijusi, tiktu atvilkta. Nosakot kompensāciju par īpašumam nodarīto kaitējumu, kas saskaņā ar konvenciju ir jāapdrošina pret kaitējuma risku, bet ko cietusī puse nav apdrošinājusi, apdrošināšanas kompensācija, kas tiktu izmaksāta, ja īpašums būtu bijis apdrošināts, tiktu atvilkta.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2.16. Vai ir kādi citi kritēriji, kas var ietekmēt manas iespējas saņemt kompensāciju vai kompensācijas summas aprēķinu, piemēram, mana izturēšanās notikumā, kas izraisījis kaitējumu?

Kompensācija miesas bojājumiem var tikt koriģēta, ja cietusī persona pati tīši vai lielas nolaidības dēļ veicināja traumu. Kompensācija transportlīdzekļa vadītājiem, kas ir atzīti par vainīgiem par braukšanu dzērumā vai braukšanu smagā alkohola reibumā, arī var tikt koriģēta, ja vadītājs traumu veicināja neuzmanības dēļ. Ja miesas bojājums izraisīja nāvi, kompensācija tuviniekiem arī var tikt koriģēta, ja mirusī persona tīši veicināja nāves iestāšanos.

Kompensācija par materiālo kaitējumu vai tīriem ekonomiskiem zaudējumiem var tikt piešķirta, ja cietušās puses nolaidība veicināja kaitējumu.

Kompensācija arī var tikt samazināta vai neizmaksāta vispār, ja pastāv iespēja, ka cietusī puse vai mirusī persona, ja trauma izraisīja nāvi, tīši vai nolaidības dēļ sekmēja traumas risku ar savu rīcību noziedzīgas darbības laikā vai citā veidā. Materiāla kaitējuma vai tīri ekonomisku zaudējumu lietā kompensāciju var arī samazināt vai neizmaksāt vispār, ja pastāv iespēja, ka cietusī puse sekmēja kaitējuma risku, jo tīši vai nolaidības dēļ netika veikti standarta drošības pasākumi.

2.17. Vai varu saņemt kompensācijas avansu?

Ja izmeklēšana saistībā ar konkrētiem kaitējumiem aizņem ilgu laiku, piem., notiekošu medicīnisku pārbaužu dēļ, kompensācija par citiem skaidriem kaitējumiem dažos gadījumos var tikt izmaksāta avansā.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2.18. Kur es varu saņemt nepieciešamās veidlapas un sīkāku informāciju par pieteikšanos? Vai ir kāds īpašs palīdzības tālrunis vai tīmekļa vietne, ko varu izmantot?

Informāciju var iegūt

The Crime Victim Compensation and Support Authority, Box 470, S 901 09 UMEÅ

Tālrunis: + 46 90 57 10, fakss: + 46 90 17 83 53

E-pasts: registrator@brottsoffermyndigheten.se

Informācija ir atrodama Noziegumu Upuru kompensācijas un atbalsta aģentūras Deutsch - English - español - français - suomi - svenska (The Crime Victim Compensation and Support Authority) tīmekļa vietnē.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2.19. Vai varu saņemt juridisku palīdzību, lai iesniegtu pieteikumu?

Vairumā gadījumu jūs pats varat sastādīt pieteikumu un saņemt nepieciešamo palīdzību no Noziegumu Upuru kompensācijas un atbalsta aģentūras (The Crime Victim Compensation and Support Authority). Palīdzības vai ziņojumu par miesas bojājumu gadījumiem izmaksas var tikt kompensētas no valsts līdzekļiem, ja tam ir īpašs pamatojums, ņemot vērā pieteikuma iesniedzēja finansiālo stāvokli un citus nosacījumus.

2.20. Kurp jāsūta pieteikums?

Noziegumu Upuru kompensācijas un atbalsta aģentūrai (The Crime Victim Compensation and Support Authority).

2.21. Vai ir kādas cietušo atbalsta organizācijas, kas var sniegt papildu informāciju?
 • the National Federation of Crime Victim Centres svenska

  Box 11014, S 100 61 STOCKHOLM

  Tālr.: + 46 200-212019

  telefoncentralen@boj.se ; boj.riks@boj.se

 • National Organisation for Women’s Shelters and Young Women’s Shelters in Sweden, ROKS svenska

  Box 19517, S 104 32 STOCKHOLM

  Tālr.: + 46 8 442 99 30

  info@roks.se

 • The Swedish Association of Women’s Shelters

  Bondegatan 40, S 116 33 STOCKHOLM;

  Tālr.: + 46 8 642 64 01

« Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Vispārīgas ziņas | Zviedrija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 31-08-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste