Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων > Σουηδία

Τελευταία ενημέρωση: 21-09-2007
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων - Σουηδία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Αποζημίωση με τη μορφή αποζημίωσης από το δράστη 1.
1.1. Κάτω από ποιες συνθήκες μπορώ να υποβάλω αίτηση για αποζημίωση στην ποινική διαδικασία κατά του δράστη; 1.1.
1.2. Πότε πρέπει να υποβάλω την αίτηση; 1.2.
1.3. Πώς πρέπει να υποβάλω την αίτηση και σε ποιον; 1.3.
1.4. Πώς πρέπει να παρουσιάσω την αίτησή μου (να αναφέρω ένα συνολικό ποσό ή/και να προσδιορίσω τις διάφορες ζημιές); 1.4.
1.5. Μπορώ να έχω νομική συνδρομή τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας; 1.5.
1.6. Ποια αποδεικτικά στοιχεία θα χρειαστεί να υποβάλω προς υποστήριξη της αίτησής μου; 1.6.
1.7. Αν η αίτησή μου εγκριθεί από το δικαστήριο, μπορώ να λάβω ειδική συνδρομή ως θύμα εγκληματικής πράξης για να προωθήσω την αξίωση κατά του δράστη; 1.7.
2. Αποζημίωση από το κράτος ή από κρατική αρχή 2.
2.1. Είναι δυνατόν να λάβω αποζημίωση από το κράτος ή από κρατική αρχή; 2.1.
2.2. Η δυνατότητα περιορίζεται σε θύματα εγκληματικών πράξεων που υπήρξαν θύματα συγκεκριμένων ειδών εγκλημάτων; 2.2.
2.3. Η δυνατότητα περιορίζεται σε θύματα εγκληματικών πράξεων που έχουν υποστεί συγκεκριμένους τύπους ζημιών; 2.3.
2.4. Μπορούν να λάβουν αποζημίωση συγγενείς ή άλλα οικεία πρόσωπα θυμάτων εγκληματικών πράξεων που έχουν πεθάνει λόγω του εγκλήματος; 2.4.
2.5. Η δυνατότητα είσπραξης αποζημίωσης περιορίζεται σε πρόσωπα ορισμένης εθνικότητας ή σε πρόσωπα που κατοικούν σε μια ορισμένη περιοχή; 2.5.
2.6. Μπορώ να κάνω αίτηση για αποζημίωση από τη Σουηδία αν το έγκλημα έχει διαπραχθεί σε άλλη χώρα; Αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις; 2.6.
2.7. Είναι απαραίτητο να έχει δηλωθεί το έγκλημα στην αστυνομία; 2.7.
2.8. Πρέπει να αναμένω την έκβαση της αστυνομικής έρευνας ή της ποινικής διαδικασίας πριν κάνω αίτηση; 2.8.
2.9. Αν έχει εξακριβωθεί η ταυτότητα του δράστη, είναι απαραίτητο να προσπαθήσω πρώτα να αποζημιωθώ από τον δράστη; 2.9.
2.10. Αν δεν έχει εξακριβωθεί η ταυτότητα του δράστη ή ο δράστης δεν έχει καταδικαστεί, είναι εντούτοις δυνατό να λάβω αποζημίωση; Σε αυτή την περίπτωση ποιο αποδεικτικό στοιχείο πρέπει να επισυνάψω στην αίτησή μου; 2.10.
2.11. Υπάρχει χρονικός περιορισμός εντός του οποίου πρέπει να υποβάλλω την αίτηση; 2.11.
2.12. Για ποιες ζημιές μπορώ να εισπράξω αποζημίωση; 2.12.
2.13. Πώς θα υπολογίζεται η αποζημίωση; 2.13.
2.14. Υπάρχει ελάχιστο ή/και μέγιστο ποσό που μπορεί να καταβληθεί; 2.14.
2.15. Η αποζημίωση που εισπράττω ή μπορώ να εισπράξω για τις ίδιες ζημιές από άλλες πηγές (π.χ. ασφάλεια) θα αφαιρεθεί από την κρατική αποζημίωση; 2.15.
2.16. Υπάρχουν άλλα κριτήρια που μπορούν να επηρεάσουν τη δυνατότητά μου να λάβω αποζημίωση ή τον υπολογισμό της αποζημίωσης, π.χ. η δική μου συμπεριφορά σε σχέση με την ενέργεια που προκάλεσε τη βλάβη; 2.16.
2.17. Μπορώ να εισπράξω αποζημίωση προκαταβολικά; 2.17.
2.18. Πού μπορώ να λάβω τα απαραίτητα έντυπα αίτησης και περαιτέρω πληροφορίες για το πώς να κάνω αίτηση; Υπάρχει ειδική γραμμή συνδρομής ή ιστοθέση που μπορώ να χρησιμοποιήσω. 2.18.
2.19. Μπορώ να έχω νομική συνδρομή για να υποβάλλω την αίτηση; 2.19.
2.20. Πού να υποβάλλω την αίτηση; 2.20.
2.21. Υπάρχουν οργανώσεις που υποστηρίζουν τα θύματα εγκληματικών πράξεων και μπορούν να δώσουν περισσότερες πληροφορίες; 2.21.

 

1. Αποζημίωση με τη μορφή αποζημίωσης από το δράστη

1.1. Κάτω από ποιες συνθήκες μπορώ να υποβάλω αίτηση για αποζημίωση στην ποινική διαδικασία κατά του δράστη;

Αξίωση για αποζημίωση με αφορμή εγκληματική πράξη μπορεί να εγερθεί σε σχέση με την εκδίκαση του εγκλήματος. Αν το δικαστήριο το κρίνει σκόπιμο, η αξίωση για αποζημίωση εξετάζεται σε σχέση με τη δίκη.

1.2. Πότε πρέπει να υποβάλω την αίτηση;

Η αξίωση πρέπει, αν είναι δυνατόν, να εγερθεί ήδη κατά την προανάκριση, διότι ο εισαγγελέας στις περισσότερες περιπτώσεις έχει υποχρέωση να συνηγορήσει υπέρ της αποζημίωσης σε σχέση με την εκδίκαση του εγκλήματος. (Αν ο εισαγγελέας ή ο προανακριτής κατά την έρευνα του εγκλήματος κρίνει ότι η αίτηση αποζημίωσης αιτιολογείται βάσει του εγκλήματος, οφείλει να ειδοποιήσει σχετικά τον ενάγοντα εγκαίρως πριν από την εκδίκαση).

1.3. Πώς πρέπει να υποβάλω την αίτηση και σε ποιον;

Η αίτηση αποζημίωσης πρέπει να υποβληθεί γραπτώς στον εισαγγελέα ή, αφού ξεκινήσει η εκδίκαση, στο δικαστήριο.

1.4. Πώς πρέπει να παρουσιάσω την αίτησή μου (να αναφέρω ένα συνολικό ποσό ή/και να προσδιορίσω τις διάφορες ζημιές);

Πρέπει, αν είναι δυνατόν, να προσδιορίσετε τις διάφορες ζημιές.

1.5. Μπορώ να έχω νομική συνδρομή τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας;

Ναι, μπορείτε να έχετε, εφόσον πληρούνται οι γενικές προϋποθέσεις για νομική συνδρομή. Εντούτοις, εάν έχετε ή οφείλατε να έχετε ασφάλεια με νομική προστασία δεν μπορείτε να έχετε νομική συνδρομή. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις μπορεί να σας διατεθεί βοηθός ενάγοντα που σας βοηθάει να υποστηρίξετε το αίτημα της αποζημίωσης.

1.6. Ποια αποδεικτικά στοιχεία θα χρειαστεί να υποβάλω προς υποστήριξη της αίτησής μου;

Αν έχετε π.χ. πιστοποιητικό ιατρού για τραυματισμούς, αποδείξεις για δαπάνες κ.λπ. αυτά κατά κανόνα πρέπει να επισυναφθούν στην αίτηση. Εντούτοις δεν είναι δυνατόν να ειπωθεί γενικά ποια αποδεικτικά στοιχεία απαιτούνται.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

1.7. Αν η αίτησή μου εγκριθεί από το δικαστήριο, μπορώ να λάβω ειδική συνδρομή ως θύμα εγκληματικής πράξης για να προωθήσω την αξίωση κατά του δράστη;

Όταν η απόφαση αποκτήσει νομική ισχύ αποστέλλεται από το δικαστήριο στην υπηρεσία δικαστικών επιμελητών. Στη συνέχεια, η υπηρεσία δικαστικών επιμελητών σας ερωτά γραπτώς αν επιθυμείτε να λάβετε συνδρομή κατά την είσπραξη της αξίωσης. Αν απαντήσετε ναι, η υπηρεσία δικαστικών επιμελητών έρχεται σε επαφή με το δράστη και βοηθά κατά την είσπραξη της αξίωσης. Συνεπώς δεν χρειάζεται να έρθετε προσωπικά σε επαφή με το δράστη.

2. Αποζημίωση από το κράτος ή από κρατική αρχή

2.1. Είναι δυνατόν να λάβω αποζημίωση από το κράτος ή από κρατική αρχή;

Είναι δυνατόν να λάβετε την αποκαλούμενη αποζημίωση εγκληματικής πράξης από το κράτος. Για τις υποθέσεις που σχετίζονται με τέτοιες αποζημιώσεις αποφασίζει η Αρχή αποζημίωσης και αρωγής θυμάτων εγκληματικών πράξεων.

2.2. Η δυνατότητα περιορίζεται σε θύματα εγκληματικών πράξεων που υπήρξαν θύματα συγκεκριμένων ειδών εγκλημάτων;

Όχι.

2.3. Η δυνατότητα περιορίζεται σε θύματα εγκληματικών πράξεων που έχουν υποστεί συγκεκριμένους τύπους ζημιών;

Όχι.

2.4. Μπορούν να λάβουν αποζημίωση συγγενείς ή άλλα οικεία πρόσωπα θυμάτων εγκληματικών πράξεων που έχουν πεθάνει λόγω του εγκλήματος;

Ναι, αποζημίωση καταβάλλεται για βλάβες που έπληξαν λόγω θανάτου κάποιον που ήταν ιδιαίτερα κοντά στον θανόντα. Αποζημίωση για την απώλεια της διατροφής δικαιούνται οι επιζώντες που σύμφωνα με το νόμο είχαν δικαίωμα διατροφής από τον θανόντα ή που εξαρτώντο κατ’ άλλον τρόπο από αυτόν για τη συντήρησή τους, αν η διατροφή πληρωνόταν κατά το χρονικό διάστημα που προηγήθηκε του θανάτου ή μπορεί να υποτεθεί ότι θα πληρωνόταν εντός του άμεσου διαστήματος που τον ακολούθησε.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2.5. Η δυνατότητα είσπραξης αποζημίωσης περιορίζεται σε πρόσωπα ορισμένης εθνικότητας ή σε πρόσωπα που κατοικούν σε μια ορισμένη περιοχή;

Όχι, η δυνατότητα είσπραξης αποζημίωσης υφίσταται αν το έγκλημα έχει διαπραχθεί στη Σουηδία. Σε περίπτωση προσωπικής βλάβης και προσβολής (πρβλ. σημείο 2.12) αυτή η επιλογή υπάρχει επίσης αν το έγκλημα διεπράχθη στο εξωτερικό κατά ατόμου που ζει στη Σουηδία.

2.6. Μπορώ να κάνω αίτηση για αποζημίωση από τη Σουηδία αν το έγκλημα έχει διαπραχθεί σε άλλη χώρα; Αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις;

Ναι, αν ο τόπος διαμονής σας ήταν στη Σουηδία κατά τον χρόνο διάπραξης του εγκλήματος (πρβλ. σημείο 2.5).

2.7. Είναι απαραίτητο να έχει δηλωθεί το έγκλημα στην αστυνομία;

Η αίτηση εξετάζεται μόνο αν το έγκλημα έχει δηλωθεί στον εισαγγελέα ή στην αστυνομική αρχή ή αν ο αιτών παρουσιάσει έγκυρη αιτιολόγησή του για τη μη υποβολή τέτοιας δήλωσης.

2.8. Πρέπει να αναμένω την έκβαση της αστυνομικής έρευνας ή της ποινικής διαδικασίας πριν κάνω αίτηση;

Ναι, στις περισσότερες περιπτώσεις.

2.9. Αν έχει εξακριβωθεί η ταυτότητα του δράστη, είναι απαραίτητο να προσπαθήσω πρώτα να αποζημιωθώ από τον δράστη;

Κατ’ αρχήν δεν έχετε υποχρέωση να εγείρετε αξίωση αποζημίωσης κατά του δράστη. Αλλά αν έχει εγερθεί αξίωση αποζημίωσης, στην πράξη απαιτείται να εξεταστεί μέσω απόφασης με νομική ισχύ και να έχετε προσπαθήσει να λάβετε αποζημίωση από το δράστη. Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να μπορείτε να αποδείξετε ότι ο δράστης δεν έχει τη δυνατότητα να καταβάλλει αποζημίωση για τη βλάβη.

2.10. Αν δεν έχει εξακριβωθεί η ταυτότητα του δράστη ή ο δράστης δεν έχει καταδικαστεί, είναι εντούτοις δυνατό να λάβω αποζημίωση; Σε αυτή την περίπτωση ποιο αποδεικτικό στοιχείο πρέπει να επισυνάψω στην αίτησή μου;

Ναι, είναι δυνατόν να λάβετε αποζημίωση ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί εξακρίβωση της ταυτότητας ή καταδίκη του δράστη. Πρέπει εντούτοις να παρουσιάσετε αναφορές που αποδεικνύουν ότι είσαστε θύμα εγκλήματος, π.χ. σημειώσεις από την αστυνομική ανάκριση ή πιστοποιητικό ιατρού.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2.11. Υπάρχει χρονικός περιορισμός εντός του οποίου πρέπει να υποβάλλω την αίτηση;

Αν έχει ξεκινήσει η δημόσια εκδίκαση, η αίτηση για αποζημίωση εγκληματικής πράξης πρέπει να υποβληθεί εντός δύο ετών από τότε που απέκτησε νομική ισχύ η απόφαση ή η τελική απόφαση. Αν δεν έχει ξεκινήσει η δημόσια εκδίκαση αλλά έχει αρχίσει η προκαταρκτική εξέταση, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός δύο ετών από το πέρας ή την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης. Στις λοιπές περιπτώσεις η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός δύο ετών από τη διάπραξη του εγκλήματος.

Αν υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι μια αίτηση μπορεί να εξεταστεί ακόμη και αν έχει παραληφθεί με μεγάλη καθυστέρηση.

2.12. Για ποιες ζημιές μπορώ να εισπράξω αποζημίωση;

Αποζημίωση εγκληματικής πράξης καταβάλλεται για βλάβες προσώπων. Ως βλάβες προσώπων υπολογίζονται τόσο οι σωματικές όσο και οι ψυχικές βλάβες. Για να μπορούν ψυχικά συμπτώματα να θεωρηθούν βλάβες προσώπων απαιτείται να υπάρχει ιατρικώς τεκμηριωμένο αποτέλεσμα. Ως βλάβη προσώπων αποζημιώνεται επίσης η φθορά ρούχων, γυαλιών οράσεως και παρόμοιων αντικειμένων τα οποία το θύμα έφερε κατά τον τραυματισμό του.

Αν κάποιος έχει θίξει σοβαρά κάποιον άλλο μέσω εγκλήματος που περιλαμβάνει επίθεση κατά του ατόμου του, της ελευθερίας ή της γαλήνης του, καταβάλλεται αποζημίωση για τη βλάβη την οποία συνεπάγεται η προσβολή. Παραδείγματα εγκλημάτων που συνήθως δίνουν δικαίωμα σε αποζημίωση για προσβολή είναι η απόπειρα δολοφονίας και άλλα εγκλήματα κατά της ζωής και της υγείας καθώς και ο βιασμός και άλλα σεξουαλικά εγκλήματα.

Αποζημίωση για υλική βλάβη και καθαρή περιουσιακή βλάβη καταβάλλεται μόνο σε περιορισμένη έκταση, μεταξύ άλλων αν το έγκλημα έχει διαπραχθεί από κάποιον που ήταν έγκλειστος σε σωφρονιστικό ίδρυμα, αν οι δυνατότητες του θύματος να συντηρηθεί έχουν διακυβευτεί σοβαρά από τη βλάβη ή αν η αποζημίωση προβάλλεται με άλλο τρόπο ως ιδιαιτέρως ενδεδειγμένη.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2.13. Πώς θα υπολογίζεται η αποζημίωση;

Η αποζημίωση υπολογίζεται κατ’ αρχήν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί αποζημιώσεων (1972:207). Αυτό συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, ότι σε περίπτωση τραυματισμού μπορείτε να εισπράξετε αποζημίωση για:

 1. οι δαπάνες περίθαλψης και άλλα δικά σας έξοδα, στα οποία περιλαμβάνεται εύλογη αποζημίωση για άτομα του άμεσου περιβάλλοντός σας,
 2. απώλεια εισοδήματος,
 3. σωματική βλάβη ή ψυχική οδύνη παροδικής φύσεως (ηθική αποζημίωση), ή μόνιμης φύσεως (αναπηρία ή άλλη μόνιμη παραμόρφωση) καθώς και ιδιαίτερες ενοχλήσεις λόγω του τραυματισμού.

Η αποζημίωση για την απώλεια εισοδήματος αντιστοιχεί στη διαφορά ανάμεσα στο εισόδημα το οποίο ο ζημιωθείς θα μπορούσε να έχει αποκομίσει αν δεν είχε ζημιωθεί και στο εισόδημα το οποίο έχει επιτύχει, ή θα έπρεπε να έχει επιτύχει παρά τη βλάβη, ή το οποίο μπορεί να υπολογιστεί ότι θα επιτύχει μέσω της εργασίας που αντιστοιχεί με τις δυνάμεις και τις δεξιότητές του και μπορεί εύλογα να απαιτηθεί από αυτόν αφού ληφθεί υπόψη η προηγούμενη εκπαίδευση και δραστηριότητά του, η επιμόρφωση ή άλλα παρόμοια μέτρα καθώς και η ηλικία, οι συνθήκες κατοικίας και περιστάσεις παρόμοιες με αυτές.

Η αποζημίωση λόγω της προσβολής προσδιορίζεται σύμφωνα με όσα είναι εύλογα αφού ληφθούν υπόψη η φύση και η διάρκεια της πράξης. Τότε πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη αν η πράξη:

 1. είχε ταπεινωτικά ή δυσφημιστικά στοιχεία,
 2. ήταν πιθανό να προκαλέσει σοβαρό φόβο για τη ζωή ή την υγεία,
 3. στρεφόταν κατά κάποιου με ιδιαίτερες δυσκολίες να προστατεύσει τη σωματική του ακεραιότητα,
 4. συνεπαγόταν κατάχρηση σχέσεων εξάρτησης ή εμπιστοσύνης ή
 5. ήταν πιθανό να προκαλέσει δημόσια προσοχή.

Η αποζημίωση λόγω υλικής βλάβης περιλαμβάνει αποζημίωση για:

 1. την αξία του αντικειμένου ή το κόστος επισκευής και μείωση της αξίας του,
 2. άλλο κόστος λόγω της βλάβης,
 3. απώλεια εισοδήματος ή διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας.
2.14. Υπάρχει ελάχιστο ή/και μέγιστο ποσό που μπορεί να καταβληθεί;

Αν η συνολική αποζημίωση μετά την έκπτωση του ποσού της ίδιας συμμετοχής είναι μικρότερο από δέκα SEK, δεν καταβάλλεται αποζημίωση. Αυτή τη στιγμή η ίδια συμμετοχή είναι 1.200 SEK.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Αποζημίωση λόγω βλάβης που καθορίζεται με τη μορφή εφάπαξ ποσού καταβάλλεται τουλάχιστον στο εικοσαπλάσιο του βασικού ποσού τιμής σύμφωνα με το νόμο (1962:381) περί κοινωνικής ασφάλισης που ισχύει όταν προσδιορίζεται η αποζημίωση. Αποζημίωση που καθορίζεται με τη μορφή της αποκαλούμενης ετήσιας προσόδου καταβάλλεται για κάθε έτος το πολύ μέχρι το τριπλάσιο του βασικού ποσού τιμής που ισχύει όταν προσδιορίζεται η αποζημίωση. Αποζημίωση λόγω προσβολής ή λόγω υλικής βλάβης και καθαρής περιουσιακής βλάβης καταβάλλεται το πολύ μέχρι το δεκαπλάσιο του βασικού ποσού τιμής που ισχύει όταν προσδιορίζεται η αποζημίωση. Το βασικό ποσό τιμής για το έτος 2003 είναι 38.600 SEK.

2.15. Η αποζημίωση που εισπράττω ή μπορώ να εισπράξω για τις ίδιες ζημιές από άλλες πηγές (π.χ. ασφάλεια) θα αφαιρεθεί από την κρατική αποζημίωση;

Κατά τον προσδιορισμό της αποζημίωσης λόγω βλάβης εκπίπτεται, εκτός από την αποζημίωση, και κάθε άλλη ασφαλιστική αποζημίωση την οποία δικαιούται ο ζημιωθείς λόγω της βλάβης και η οποία δεν έχει αφαιρεθεί ήδη κατά τον υπολογισμό της αποζημίωσης. Εντούτοις δεν γίνεται έκπτωση στο βαθμό που η αποζημίωση αντιστοιχεί με εξοικονόμηση από την πλευρά του ζημιωθέντος.

Κατά τον προσδιορισμό της αποζημίωσης λόγω προσβολής ή λόγω υλικής βλάβης ή καθαρής περιουσιακής βλάβης εκπίπτεται, εκτός από την αποζημίωση, και κάθε άλλη ασφαλιστική αποζημίωση την οποία δικαιούται ο ζημιωθείς λόγω της βλάβης.

Κατά τον προσδιορισμό της αποζημίωσης για βλάβη σε περιουσία η οποία δεν ήταν ασφαλισμένη για τον κίνδυνο βλάβης και την οποία ο ζημιωθείς πρέπει να υποτεθεί ότι παρέλειψε να ασφαλίσει λόγω του μεγέθους των εσόδων του και της κατανομής των κινδύνων της δραστηριότητας του, εκπίπτεται η ασφαλιστική αποζημίωση που θα είχε καταβληθεί αν υπήρχε ασφάλιση. Κατά τον προσδιορισμό της αποζημίωσης για βλάβη σε περιουσία η οποία έπρεπε κατά τα συνήθη να ήταν ασφαλισμένη για τον κίνδυνο βλάβης αλλά την οποία ο ζημιωθείς αμέλησε να ασφαλίσει, εκπίπτεται σε εύλογο βαθμό η ασφαλιστική αποζημίωση που θα είχε καταβληθεί αν υπήρχε ασφάλιση.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2.16. Υπάρχουν άλλα κριτήρια που μπορούν να επηρεάσουν τη δυνατότητά μου να λάβω αποζημίωση ή τον υπολογισμό της αποζημίωσης, π.χ. η δική μου συμπεριφορά σε σχέση με την ενέργεια που προκάλεσε τη βλάβη;

Η αποζημίωση λόγω τραυματισμού μπορεί να προσαρμοστεί, αν ο ζημιωθείς έχει συμβάλει ο ίδιος στη βλάβη σκόπιμα ή από βαριά αμέλεια. Η αποζημίωση σε οδηγό μηχανοκίνητου οχήματος που έχει βρεθεί να οδηγεί αυτοκίνητο σε κατάσταση μέθης ή σε κατάσταση βαριάς μέθης μπορεί επίσης να προσαρμοστεί, αν ο οδηγός λόγω αμέλειας έχει συμβάλει στη βλάβη. Αν ο τραυματισμός οδήγησε σε θάνατο, η αποζημίωση στους οικείους μπορεί επίσης να προσαρμοστεί, αν ο θανών συνέβαλε σκόπιμα στο θάνατο.

Η αποζημίωση λόγω υλικής βλάβης ή καθαρής περιουσιακής βλάβης μπορεί να προσαρμοστεί, αν στη βλάβη έχει συμβάλει αμέλεια από την πλευρά του ζημιωθέντος.

Η αποζημίωση μπορεί επίσης σε άλλη περίπτωση να μειωθεί ή να εκπέσει, αν αυτό είναι εύλογο διότι ο ζημιωθείς ή, σε περίπτωση που η βλάβη έχει προκαλέσει θάνατο, ο θανών μέσω της συμπεριφοράς του σε σχέση με το έγκλημα ή με άλλο παρόμοιο τρόπο αύξησε τον κίνδυνο βλάβης σκόπιμα ή από αμέλεια. Σε περίπτωση υλικής βλάβης ή καθαρής περιουσιακής βλάβης η αποζημίωση μπορεί επίσης να μειωθεί ή να εκπέσει, αν αυτό είναι εύλογο διότι ο ζημιωθείς, λόγω παράλειψης να λάβει τα συνήθη προληπτικά μέτρα, αύξησε τον κίνδυνο βλάβης σκόπιμα ή από αμέλεια.

2.17. Μπορώ να εισπράξω αποζημίωση προκαταβολικά;

Αν η έρευνα σχετικά με ορισμένες ζημιές διαρκέσει πολύ καιρό, π.χ. λόγω εξελισσόμενων ιατρικών εξετάσεων, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να καταβληθεί προκαταβολικά αποζημίωση σχετικά με άλλες σαφείς ζημιές.

2.18. Πού μπορώ να λάβω τα απαραίτητα έντυπα αίτησης και περαιτέρω πληροφορίες για το πώς να κάνω αίτηση; Υπάρχει ειδική γραμμή συνδρομής ή ιστοθέση που μπορώ να χρησιμοποιήσω.

Υπάρχει ειδική γραμμή συνδρομής ή ιστοθέση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Πληροφορίες διατίθενται από την:

Αρχή αποζημίωσης και αρωγής θυμάτων εγκληματικών πράξεων, Box 470, S 901 09 UMEÅ
Τηλέφωνο: + 46 90 57 10, Fax + 46 90 17 83 53
: registrator@brottsoffermyndigheten.se

Πληροφορίες υπάρχουν στην κεντρική σελίδα της Αρχής αποζημίωσης και αρωγής θυμάτων εγκληματικών πράξεων brottsoffermyndighetens hemsida English - svenska (HTML) - българскиDeutschespañol - françaisromânăsuomi PDF File (PDF File 170 KB).

2.19. Μπορώ να έχω νομική συνδρομή για να υποβάλλω την αίτηση;

Στις περισσότερες περιπτώσεις μπορείτε να κάνετε ο ίδιος την αίτηση και να έχετε τη συνδρομή που χρειάζεστε από την Αρχή αποζημίωσης και αρωγής θυμάτων εγκληματικών πράξεων. Το κόστος της συνδρομής ή της εξέτασης της υπόθεσης για αποζημίωση εγκληματικής πράξης μπορεί να καλυφθεί από δημόσιους πόρους, αν υπάρχει ειδικός λόγος που σχετίζεται με τις οικονομικές συνθήκες του αιτούντος και τις λοιπές περιστάσεις.

2.20. Πού να υποβάλλω την αίτηση;

Στην Αρχή αποζημίωσης και αρωγής θυμάτων εγκληματικών πράξεων.

2.21. Υπάρχουν οργανώσεις που υποστηρίζουν τα θύματα εγκληματικών πράξεων και μπορούν να δώσουν περισσότερες πληροφορίες;
 • Brottsofferjourernas Riksförbund svenska
  Box 11014, S 100 61 STOCKHOLM
  Τηλ.: + 46 200-212019
  : telefoncentralen@boj.se, boj.riks@boj.se
 • Riksorganisationen för Kvinnojourer och Tjejjourer i Sverige, ROKS svenska
  Box 19517, S 104 32 STOCKHOLM
  Τηλ.: + 46 8 442 99 30
  : info@roks.se
 • Sveriges Kvinnojourers
  Bondegatan 40, S 116 33 STOCKHOLM
  Τηλ.: + 46 8 642 64 01

« Αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων - Γενικές Πληροφορίες | Σουηδία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 21-09-2007

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο