Európai Bizottság > EIH > Bűncselekmények áldozatainak kártalanítása > Spanyolország

Utolsó frissítés: 02-08-2007
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Bűncselekmények áldozatainak kártalanítása - Spanyolország

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Már megkezdtük a szöveg frissítését. Az aktualizált tartalom az európai igazságügyi portálon lesz elérhető.


 

TARTALOMJEGYZÉK

1. Az elkövető által az áldozatnak nyújtott kártalanítás az elszenvedett károkért 1.
1.1. Ki léphet fel kártalanítási igénnyel a bűncselekmény elkövetőjével szemben, és milyen feltételekkel (a büntetőeljárás során)? 1.1.
1.2. Az eljárás melyik részében tehetem meg? 1.2.
1.3. Hogyan nyújthatom be a kártalanítási igényt és kinek? 1.3.
1.4. Hogyan nyújtsam be igényemet (globális összeget kell megjelölnöm és/vagy részletezzem a károkat és sérelmeket)? 1.4.
1.5. Kérhetek-e ingyenes igazságszolgáltatást az eljárás előtt és/vagy az eljárás alatt? 1.5.
1.6. Milyen bizonyítékokat kell bemutatnom igényem alátámasztására? 1.6.
1.7. Ha a bíróság megítéli számomra a kártalanítást, igénybe vehetek-e valamilyen különleges, a bűncselekmények áldozatainak járó jogsegélyt a bűncselekmény elkövetője ellen hozott ítélet végrehajtása tekintetében? 1.7.
2. Az állam vagy állami szervezet által átvállalt kártalanítás 2.
2.1. Lehetséges-e, hogy az állam vagy egy állami szervezet átvállalja a kártalanítást? 2.1.
2.2. Ez a lehetőség csak bizonyos bűncselekmények áldozatait illeti meg? 2.2.
2.3. Ez a lehetőség csak bizonyos károk és sérelmek elszenvedőit illeti meg? 2.3.
2.4. Ha az áldozat elhunyt, közeli hozzátartozói vagy az általa eltartott személyek jogosultak-e kártalanításra? 2.4.
2.5. A kártalanítást csak meghatározott állampolgársággal rendelkező személyek, vagy egy meghatározott országban lakó személyek kaphatják-e meg? 2.5.
2.6. Kérhetek-e kártalanítást (tagállam)-ban, ha a bűncselekményt egy másik országban követték el? Ha igen, milyen feltételekkel? 2.6.
2.7. Szükséges-e a törvénysértésről rendőrségi feljelentést tenni? 2.7.
2.8. A kereset benyújtásával meg kell-e várni a rendőrségi vizsgálat vagy a büntetőeljárás eredményét? 2.8.
2.9. Ha ismert a bűncselekmény elkövetője, meg kell-e kísérelni először a bűncselekmény elkövetőjétől megkapni a kárpótlást? 2.9.
2.10. Van-e lehetőség a kártalanításra, ha a bűncselekmény elkövetője nem ismert vagy nincs letartóztatásban? Ha igen, milyen bizonyítékokat kell benyújtanom a kérelem alátámasztására? 2.10.
2.11. A kártalanítási igény benyújtása határidőhöz kötött? 2.11.
2.12. Milyen károkért és sérelmekért kaphatok kártalanítást? 2.12.
2.13. Milyen módon kerül kiszámításra a kárpótlás? 2.13.
2.14. A számomra megítélt kárpótlásnak van-e minimális és/vagy maximális összege? 2.14.
2.15. Az ugyanazokért az elszenvedett károkért és sérelmekért általam más forrásokból (például biztosításból származó) kapott kártalanítást levonják-e az állami kártalanításból? 2.15.
2.16. Vannak-e olyan más elemek, amelyek befolyásolhatják a kárpótlás lehetőségét vagy az összeg kiszámításának módját, például saját viselkedésem a károkat és sérelmeket okozó cselekmények során? 2.16.
2.17. Kaphatok-e előleget a kárpótlásra? Ha igen, milyen feltételekkel? 2.17.
2.18. Hol kaphatom meg a szükséges formanyomtatványokat és kiegészítő tájékoztatást a kérelem benyújtásának folyamatáról? Van-e egy erre szolgáló telefonszám vagy Web-hely, amit használhatok? 2.18.
2.19. Részesülhetek-e ingyenes jogsegélyben a kártalanítási kérelem benyújtásához? 2.19.
2.20. Hová kell elküldenem a kérelmet? 2.20.
2.21. Vannak-e olyan áldozatsegítő egyesületek, amelyek kiegészítő támogatást tudnak nyújtani? 2.21.

 

1. Az elkövető által az áldozatnak nyújtott kártalanítás az elszenvedett károkért

A spanyol jog szerint a kártalanítási igény érvényesítésének szokásos kerete a büntetőeljárás, amelynek során a büntetőjogi felelősségek mellett a polgári jogi igényeket is elemzik. Ezért a Vizsgálóbíróság a sértettnek felajánlja polgári jogi igényének a büntetőeljárás részeként történő érvényesítését, és felkéri, nyilatkozzék, kívánja-e igényét a büntetőeljárás keretében érvényesíteni, vagy fenntartja magának a jogot, hogy az okozott kárért polgári perben igényeljen kártalanítást. Amennyiben a büntetőeljárás részeként kívánja igényét érvényesíteni, a sértett eldöntheti, hogy polgári jogi igényét nevében az Államügyészségi Minisztérium terjeszti elő (ez következik be akkor is, ha nem nyilatkozik) vagy megbízott útján (ügyvéd vagy jogi képviselő révén) maga teszi ezt meg.

Ha úgy dönt, hogy a károk és sérelmek megtérítését a büntetőeljáráson kívül igényli, a sértettnek polgári eljárást kell kezdeményeznie (szokásos vagy szóbeli eljárást attól függően, hogy a károk értéke meghaladja-e a 3 000 eurót, vagy nem) a polgári eljárás szabályainak megfelelően.

A határokon átnyúló helyzetekben, például, amikor a bűncselekményt nem abban a tagállamban követték el, amelyben az áldozat lakik, az áldozat kártalanítási igényét a bűncselekmény elkövetőjével szemben a nemzeti jog alapján nyújthatja be az ügyet tárgyaló bírósághoz.

Lap tetejeLap teteje

1.1. Ki léphet fel kártalanítási igénnyel a bűncselekmény elkövetőjével szemben, és milyen feltételekkel (a büntetőeljárás során)?

Bármely bűncselekmény vagy mulasztás (Büntető törvénykönyv 109. cikk) áldozata a fent említett formában igényelheti az elszenvedett károk és sérelmek jóvátételét.

1.2. Az eljárás melyik részében tehetem meg?

Az eljárás során bármikor, de csak a szóbeli tárgyalás kezdete előtt, hogy a vizsgálóbíróság a vizsgálati szakaszban és a sértett meglétének ismeretében tanulmányozza az igényt.

1.3. Hogyan nyújthatom be a kártalanítási igényt és kinek?

Megteheti a bíróság előtt személyesen, amikor nyilatkozik, hogy kéri igényének a büntetőeljárás részeként történő érvényesítését, vagy írásban, amelyben igényét megerősíti, illetve ügyvéd vagy jogi képviselő útján. Ez az írásos képviselet nem szükségszerű, mivel ha nem teszi meg, az Államügyészségi Minisztérium mind a polgári mind a büntetőhatalmi igényt érvényesíti.

1.4. Hogyan nyújtsam be igényemet (globális összeget kell megjelölnöm és/vagy részletezzem a károkat és sérelmeket)?

A kérelemben részletezni kell az elszenvedett károkat és sérelmeket – ezek összegét -, mellékelve az igényt bizonyító megfelelő számlákat és költségvetéseket, amelyeket később bírósági szakértői vizsgálatnak vetnek alá.

Lap tetejeLap teteje

1.5. Kérhetek-e ingyenes igazságszolgáltatást az eljárás előtt és/vagy az eljárás alatt?

Igen, a büntetőeljárás megindítása után bármikor részesülhet ingyenes igazságszolgáltatásban, amennyiben úgy ítéli meg, hogy nem elegendő, ha polgári jogi igényének érvényesítését az Államügyészségi Minisztériumra bízza, ezért erre formális megbízást kíván adni.

1.6. Milyen bizonyítékokat kell bemutatnom igényem alátámasztására?

A kártalanítási igény alátámasztása tekintetében lásd az 1.4. pont alatt adott választ. Ami az ingyenes igazságszolgáltatási kérelmet illeti, ehhez igazolni kell a jövedelmet és a tulajdoni helyzetet.

1.7. Ha a bíróság megítéli számomra a kártalanítást, igénybe vehetek-e valamilyen különleges, a bűncselekmények áldozatainak járó jogsegélyt a bűncselekmény elkövetője ellen hozott ítélet végrehajtása tekintetében?

Nem, csak az ítélet végrehajtásának általánosan követett hivatalos útja járható (amely a bűncselekményből származó polgári felelősségek esetén a polgárjogi határozatok végrehajtására elrendelt formában megy végbe még akkor is, ha a határozatot büntetőbíró hozta meg, végrehajtója pedig egy igazságszolgáltatási szerv, ebben a sorrendben).

2. Az állam vagy állami szervezet által átvállalt kártalanítás

2.1. Lehetséges-e, hogy az állam vagy egy állami szervezet átvállalja a kártalanítást?

Igen, kifejezetten ezt szabályozza a 35/95 törvény (1995. december 11.) az erőszakos és a szexuális szabadság elleni bűncselekmények áldozatainak nyújtott támogatásról és segítségről.

Lap tetejeLap teteje

2.2. Ez a lehetőség csak bizonyos bűncselekmények áldozatait illeti meg?

Igen, a Spanyolországban elkövetett csalás és erőszakos bűncselekmények áldozatai, valamint a szexuális szabadság elleni bűncselekményei áldozatai élhetnek ezzel a lehetőséggel.

2.3. Ez a lehetőség csak bizonyos károk és sérelmek elszenvedőit illeti meg?

Igen, feltétel, hogy a fenti bűncselekmények halált, súlyos testi sérülést vagy testi illetve mentális egészségkárosodást okozzanak.

2.4. Ha az áldozat elhunyt, közeli hozzátartozói vagy az általa eltartott személyek jogosultak-e kártalanításra?

Igen, kártalanítást kaphat a házastárs vagy az a személy, akihez ennek megfelelő érzelmi kapcsolat fűzte, az áldozattól gazdaságilag függő gyermekek, vagy az előbb felsoroltak hiányában, az áldozattól gazdaságilag függő szülők (35/1995 törvény,1995. december 11., 2.3. cikk.)

2.5. A kártalanítást csak meghatározott állampolgársággal rendelkező személyek, vagy egy meghatározott országban lakó személyek kaphatják-e meg?

A spanyolok, az Európai Unió bármely tagállamának állampolgárai, a Spanyolországban állandó lakóhellyel rendelkező személyek, és azoknak az országoknak az állampolgárai, amelyekkel a tárgyban kölcsönösségi megállapodások vannak érvényben (35/1995 törvény, 1995. december 11., 2.1. cikk.)

2.6. Kérhetek-e kártalanítást (tagállam)-ban, ha a bűncselekményt egy másik országban követték el? Ha igen, milyen feltételekkel?

Ha a bűncselekményt nem Spanyolországban követték el, a kártalanítást abban az országban kell kérni, amelyben az adott büntetőbírósági döntés végrehajtása folyik, és amelyik általában megegyezik azzal az országgal, amelyben a bűncselekményt elkövették.

Lap tetejeLap teteje

2.7. Szükséges-e a törvénysértésről rendőrségi feljelentést tenni?

Igen, mivel a feljelentés részét képezi a kérelem alátámasztására benyújtandó dokumentációnak (35/1995 törvény, 1995. december 11., 10.2. cikk.)

2.8. A kereset benyújtásával meg kell-e várni a rendőrségi vizsgálat vagy a büntetőeljárás eredményét?

Igen, szükség van a büntetőeljárást befejező jogerős bírósági határozatra, ez lehet ítélet, az elkövető távollétében hozott végzés, a bűnös elhalálozása miatti irattárba helyezésről szóló végzés vagy az eljárás félbeszakítása a büntetőeljárásról szóló törvény 641.2. vagy 637.3. cikkében (1995. december 11-i 35/1995 törvény, 9. cikk) meghatározott körülmények fennállta esetén.

2.9. Ha ismert a bűncselekmény elkövetője, meg kell-e kísérelni először a bűncselekmény elkövetőjétől megkapni a kárpótlást?

A törvény ezt nem kívánja meg.

2.10. Van-e lehetőség a kártalanításra, ha a bűncselekmény elkövetője nem ismert vagy nincs letartóztatásban? Ha igen, milyen bizonyítékokat kell benyújtanom a kérelem alátámasztására?

Igen, ugyanolyan bizonyítékokat, mint amilyenekre akkor van szükség, ha az elkövető ismert (1995. december 11-i 35/1995 törvény, 9. cikk).

2.11. A kártalanítási igény benyújtása határidőhöz kötött?

Igen, a bűncselekmény elkövetésének időpontjától számított egy éven belül kell azt benyújtani (1995. december 11-i 35/1995 törvény, 7. cikk).

Lap tetejeLap teteje

2.12. Milyen károkért és sérelmekért kaphatok kártalanítást?

Halál vagy súlyos testi vagy mentális sérülésekért (1995. december 11-i 35/1995. törvény, 4. cikk).

2.13. Milyen módon kerül kiszámításra a kárpótlás?

A támogatások összege nem haladhatja meg az ítéletben meghatározott kártalanítás mértékét. Az összeg kiszámításakor figyelembe kell venni a szakmaközi minimálbért, amelyre - a hivatkozott 1995. december 11-i 35/1995 törvény, 6. cikkében meghatározott módon - bizonyos paramétereket és százalékszámokat kell alkalmazni.

2.14. A számomra megítélt kárpótlásnak van-e minimális és/vagy maximális összege?

Igen, ezt a fenti bekezdésben megfogalmazottakat figyelembe véve számítják ki.

2.15. Az ugyanazokért az elszenvedett károkért és sérelmekért általam más forrásokból (például biztosításból származó) kapott kártalanítást levonják-e az állami kártalanításból?

A hivatkozott törvény által előírt támogatások összeegyeztethetetlenek azokkal a gazdasági kártalanításokkal, amelyekre ezek kedvezményezettje egy biztosítási rendszer révén jogosult, kivéve, ha a magánbiztosításból származó kártalanítás összege alacsonyabb, mint az ítéletben meghatározott kártalanítás összege (1995. december 11-i 35/1995. törvény, 5. cikk).

2.16. Vannak-e olyan más elemek, amelyek befolyásolhatják a kárpótlás lehetőségét vagy az összeg kiszámításának módját, például saját viselkedésem a károkat és sérelmeket okozó cselekmények során?

Ilyenek nem ismertek.

Lap tetejeLap teteje

2.17. Kaphatok-e előleget a kárpótlásra? Ha igen, milyen feltételekkel?

Igen, azokban az esetekben, amelyekben bizonyított az áldozat - vagy ha ő meghalt, a kedvezményezettek - bizonytalan gazdasági helyzete (1995. december 11-i 35/1995. törvény, 10. cikk).

2.18. Hol kaphatom meg a szükséges formanyomtatványokat és kiegészítő tájékoztatást a kérelem benyújtásának folyamatáról? Van-e egy erre szolgáló telefonszám vagy Web-hely, amit használhatok?

Mind a rendőrség, mind pedig a bíróság, amikor meghallgatja nyilatkozattételét vagy feljelentését, köteles tájékoztatást adni a hivatkozott törvény tartalmáról és az általa elrendelt támogatásokról.

2.19. Részesülhetek-e ingyenes jogsegélyben a kártalanítási kérelem benyújtásához?

Nincs szüksége erre a támogatásra, mivel ügyvédnek vagy jogi képviselőnek nem kell közreműködnie, a kárpótlási kérelmet benyújthatja maga a károsult vagy képviselője.

2.20. Hová kell elküldenem a kérelmet?

A Gazdasági és Pénzügyi Minisztériumba.

2.21. Vannak-e olyan áldozatsegítő egyesületek, amelyek kiegészítő támogatást tudnak nyújtani?

Az alsó és felsőbb bíróságok székhelyein működnek azok az irodák, amelyek támogatást adnak a bűncselekmények áldozatainak (1995. december 11-i 35/1995 törvény, 16. cikk).

További információk

Vannak-e más lehetőségek arra, hogy a bűncselekmény elkövetőjétől kártalanítást kapjak („compensation ordersâ€�)?

Igen, lehetőség van polgári bíróság előtt érvényesíteni a kártalanításra való polgári jogi igényét.

 • A bűncselekmények áldozatának segítséget nyújtó - állami és bizonyos autonóm közösségekben működő - irodák szolgáltatásiról információ található az alábbi címen:
  • http://www.poderjudicial.es español

« Bűncselekmények áldozatainak kártalanítása - Általános információk | Spanyolország - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 02-08-2007

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság