comisia europeană > RJE > Despăgubiri pentru victimele infracţiunilor > Slovenia

Ultima actualizare: 05-12-2007
Versiune pentru tipărit Adaugă la preferinţe

Despăgubiri pentru victimele infracţiunilor - Slovenia

EJN logo

Această pagină nu mai este de actualitate. Actualizarea este în curs şi va fi publicată pe portalul european e-justiţie.


 

TABLE OF CONTENTS

1. Obţinerea de despăgubiri sub formă de daune-interese din partea inculpatului 1.
1.1. În ce condiţii pot depune o cerere pentru obţinerea de daune-interese în procesul penal împotriva unui inculpat? 1.1.
1.2. În ce etapă a procedurii ar trebui să înaintez cererea? 1.2.
1.3. Cum ar trebui să înaintez cererea şi cui? 1.3.
1.4. Sub ce formă ar trebui să-mi prezint cererea (trebuie să indic o sumă totală şi/sau să precizez daunele individuale)? 1.4.
1.5. Pot beneficia de asistenţă juridică înainte şi/sau în timpul procedurilor? 1.5.
1.6. Ce dovezi va trebui să prezint în sprijinul cererii mele? 1.6.
1.7. Dacă instanţa îmi va acorda dreptul la daune-interese, există un tip de asistenţă specială pentru mine, ca victimă a unei infracţiuni, pentru executarea hotărârii date împotriva inculpatului? 1.7.
2. Obţinerea de despăgubiri din partea statului sau a unui organism public 2.
2.1. Pot obţine despăgubiri din partea statului sau a unui organism public? 2.1.
2.2. Este această posibilitate limitată la victimele care au suferit din cauza anumitor tipuri de infracţiuni? 2.2.
2.3. Este această posibilitate limitată la victimele care au suferit anumite tipuri de prejudicii? 2.3.
2.4. Pot obţine despăgubiri rudele sau urmaşii victimelor decedate ca rezultat al unei infracţiunii? 2.4.
2.5. Este limitată posibilitatea de a obţine despăgubiri la persoanele de o anumită naţionalitate sau care locuiesc într-o anumită ţară? 2.5.
2.6. Pot cere despăgubiri în Slovenia dacă infracţiunea a fost comisă într-o altă ţară? Dacă da, în ce condiţii? 2.6.
2.7. Este necesară raportarea infracţiunii la poliţie? 2.7.
2.8. Este necesar să aştept rezultatul anchetei poliţiei sau al procedurilor penale înainte de a cere despăgubiri? 2.8.
2.9. Dacă infractorul a fost identificat, trebuie mai întâi să încerc să obţin despăgubiri de la acesta? 2.9.
2.10. Dacă infractorul nu a fost identificat sau condamnat, este totuşi posibil să primesc despăgubiri? Dacă da, ce dovezi sunt necesare pentru a-mi susţine cererea? 2.10.
2.11. Există un termen pentru depunerea cererii de despăgubiri? 2.11.
2.12. Pentru ce tip de prejudicii pot fi despăgubit? 2.12.
2.13. Cum se vor calcula despăgubirile? 2.13.
2.14. Există o sumă minimă şi/sau maximă care poate fi acordată? 2.14.
2.15. Despăgubirile pe care le-am primit sau pe care pot să le primesc pentru aceleaşi prejudicii, dar din alte surse (cum ar fi asigurările) vor fi scăzute din despăgubirile acordate de către stat? 2.15.
2.16. Există alte criterii care pot influenţa suma acordată ca despăgubire? 2.16.
2.17. Pot primi un avans din despăgubiri? Dacă da, în ce condiţii? 2.17.
2.18. De unde pot obţine formularele necesare şi informaţiile suplimentare privind modul de a solicita despăgubiri? Există un număr de telefon la care pot suna sau un site de Internet pe care să-l pot folosi? 2.18.
2.19. Pot beneficia de asistenţă juridică pentru depunerea cererii? 2.19.
2.20. Unde trebuie să trimit cererea de despăgubire? 2.20.
2.21. Există organizaţii de sprijinire a victimelor care să poată oferi asistenţă suplimentară? 2.21.

 

1. Obţinerea de despăgubiri sub formă de daune-interese din partea inculpatului

1.1. În ce condiţii pot depune o cerere pentru obţinerea de daune-interese în procesul penal împotriva unui inculpat?

Condiţiile pentru introducerea de cereri de compensaţie financiară în cadrul proceselor penale sunt stabilite la articolele 100 - 112 din Capitolul 10 („Cereri de compensaţie financiară”) al Codului sloven de procedură penală (ZKP) (Monitorul Oficial numerele 96/04 – versiunea oficială consolidată – şi 101/05). În cadrul procedurilor penale, cererile de compensaţie financiară pot fi înaintate de către orice persoană îndreptăţită să introducă o astfel de revendicare într-un proces. O cerere de compensaţie financiară ca urmare a unei infracţiuni este analizată în cadrul procesului penal, la cererea solicitantului, cu condiţia ca aceasta să nu prelungească procesul în mod excesiv. O cerere de compensaţie financiară poate, de asemenea, să se refere la despăgubirea pentru prejudiciul produs, la restituirea bunurilor sau la desfiinţarea unei anumite operaţiuni juridice.

1.2. În ce etapă a procedurii ar trebui să înaintez cererea?

Cererea de compensaţie financiară poate fi înaintată până la sfârşitul procesului în faţa instanţei de prim grad. Dacă persoana îndreptăţită nu a înaintat cererea de compensaţie financiară în cadrul procedurilor penale până în momentul punerii sub acuzare, aceasta este informată cu privire la posibilitatea înaintării unei astfel de cereri până la sfârşitul procesului [articolul 102 alineatul (2) din ZKP].

SusSus

1.3. Cum ar trebui să înaintez cererea şi cui?

Partea vătămată poate înainta cererea de compensaţie financiară de îndată ce a fost semnalată infracţiunea [conform articolului 146 alineatul (1) din ZKP, aceasta intră în atribuţiile procurorului de stat] sau cel mai târziu în timpul desfăşurării procesului prin depunerea unei cereri speciale sau printr-o declaraţie în faţa instanţei în care se desfăşoară procesul.

1.4. Sub ce formă ar trebui să-mi prezint cererea (trebuie să indic o sumă totală şi/sau să precizez daunele individuale)?

Solicitantul trebuie să îşi descrie pretenţia în detaliu şi să aducă dovezi. O descriere detaliată a cererii de compensaţie financiară implică prezentarea cât mai precisă de către solicitant a tipului şi valorii daunelor şi a formei de despăgubire.

1.5. Pot beneficia de asistenţă juridică înainte şi/sau în timpul procedurilor?

Pe tot parcursul procedurilor, partea vătămată are dreptul să îşi numească un reprezentant autorizat, care nu trebuie neapărat să fie un avocat.

1.6. Ce dovezi va trebui să prezint în sprijinul cererii mele?

Instanţa judiciară în cauză audiază pârâtul cu privire la faptele prezentate în cerere şi investighează circumstanţele relevante pentru hotărârea privind cererea de compensaţie financiară. Dacă investigarea cererii de compensaţie financiară ar prelungi în mod excesiv procedurile penale, instanţa poate să se limiteze la colectarea informaţiilor care ar fi imposibil sau foarte dificil de obţinut la o dată ulterioară (articolul 104 din ZKP).

SusSus

1.7. Dacă instanţa îmi va acorda dreptul la daune-interese, există un tip de asistenţă specială pentru mine, ca victimă a unei infracţiuni, pentru executarea hotărârii date împotriva inculpatului?

La cererea solicitantului, instanţa care judecă cauza penală poate dispune garantarea provizorie a unei cereri de compensaţie financiară ca urmare a infracţiunii, conform dispoziţiilor aplicabile procedurii de executare.

2. Obţinerea de despăgubiri din partea statului sau a unui organism public

2.1. Pot obţine despăgubiri din partea statului sau a unui organism public?

Articolul 156 din Codul obligaţiilor (Monitorul Oficial numerele 83/01 şi 32/04) stipulează că responsabilitatea pentru despăgubirile legate de decesul sau vătămarea corporală suferită în urma unui act terorist sau a unei demonstraţii publice revine statului sau persoanelor care, conform reglementărilor aplicabile, ar fi trebuit să prevină daunele. Legea privind despăgubirea victimelor infracţiunilor (ZOZKD) (Monitorul Oficial nr. 101/05), care a intrat în vigoare în Slovenia la 1 ianuarie 2006, stipulează că victimele actelor violente săvârşite cu intenţie şi urmaşii acestora au dreptul de a obţine despăgubiri sub formă de daune-interese. Legea prezintă, de asemenea, procedura de introducere a cererii şi stabileşte organismele care sunt responsabile şi care participă la luarea hotărârii privind aceste drepturi.

2.2. Este această posibilitate limitată la victimele care au suferit din cauza anumitor tipuri de infracţiuni?

Articolul 6 din ZOZKD prezintă condiţiile de fond pentru acordarea de despăgubiri. Una dintre condiţii este ca victima să fi suferit din cauza unui act violent intenţionat de natură penală care, conform Codului penal (Monitorul Oficial, versiunea consolidată), poate fi un act săvârşit cu intenţie, care implică utilizarea forţei sau agresiunea sexuală şi care este pasibil de pedeapsă cu închisoarea pe o perioadă mai mare de un an.

SusSus

2.3. Este această posibilitate limitată la victimele care au suferit anumite tipuri de prejudicii?

Da. Victima trebuie să fi suferit leziuni fizice, deteriorarea stării de sănătate sau traume psihice ca urmare a infracţiunii.

2.4. Pot obţine despăgubiri rudele sau urmaşii victimelor decedate ca rezultat al unei infracţiunii?

Da. Dacă victima a decedat, urmaşii acesteia (persoanele aflate în întreţinerea acesteia şi persoanele care au dreptul la întreţinere prin lege) pot solicita despăgubiri.

2.5. Este limitată posibilitatea de a obţine despăgubiri la persoanele de o anumită naţionalitate sau care locuiesc într-o anumită ţară?

Acordarea de despăgubiri depinde de condiţia formală ca victima să fie cetăţean sloven sau cetăţean al unui alt stat membru UE.

2.6. Pot cere despăgubiri în Slovenia dacă infracţiunea a fost comisă într-o altă ţară? Dacă da, în ce condiţii?

Nu. Despăgubirile pot fi acordate doar dacă infracţiunea a fost săvârşită pe teritoriul Republicii Slovenia, pe o navă slovenă sau într-o aeronavă slovenă, indiferent de locul în care se aflau acestea atunci când a avut loc infracţiunea.

2.7. Este necesară raportarea infracţiunii la poliţie?

Da. Actul trebuie să fie raportat la poliţie ca infracţiune şi trebuie mai apoi confirmat de către poliţie, la cererea persoanei care l-a raportat.

SusSus

2.8. Este necesar să aştept rezultatul anchetei poliţiei sau al procedurilor penale înainte de a cere despăgubiri?

Nu. Victima poate înainta o cerere indiferent dacă a fost intentată o acţiune penală sau nu.

2.9. Dacă infractorul a fost identificat, trebuie mai întâi să încerc să obţin despăgubiri de la acesta?

Dacă s-au intentat proceduri penale împotriva inculpatului, victima trebuie să înainteze o cerere de compensaţie financiară în conformitate cu legea care reglementează procedurile penale şi să informeze comisia responsabilă cu hotărârile privind despăgubirile conform ZOZKD.

2.10. Dacă infractorul nu a fost identificat sau condamnat, este totuşi posibil să primesc despăgubiri? Dacă da, ce dovezi sunt necesare pentru a-mi susţine cererea?

Victima are dreptul la despăgubiri indiferent dacă infractorul a fost identificat sau nu şi indiferent dacă a fost sau nu intentată acţiune penală.

2.11. Există un termen pentru depunerea cererii de despăgubiri?

Cererea trebuie înaintată în termen de şase luni de la data săvârşirii infracţiunii în cauză. În cazul în care, din cauza leziunilor fizice, victima nu poate înainta cererea până la expirarea acestui termen limită, aceasta trebuie să înainteze cererea în termen de trei luni de la data la care motivele care au împiedicat-o să înainteze cererea în timp util au încetat să se aplice şi în termen de cinci ani de la data săvârşirii infracţiunii.

SusSus

2.12. Pentru ce tip de prejudicii pot fi despăgubit?

Conform ZOZKD, se pot cere despăgubiri pentru următoarele tipuri de prejudicii:

vătămare fizică, deteriorarea stării de sănătate, traume psihice, pierderea întreţinerii, cheltuieli medicale, cheltuieli de înmormântare şi distrugere de bunuri.

2.13. Cum se vor calcula despăgubirile?

Factorii luaţi în considerare pentru calcularea sumei de despăgubire în cazul vătămării fizice sau a înrăutăţirii stării de sănătate sunt următorii: circumstanţele cazului individual, gradul de suferinţă rezultată în urma vătămării corporale sau a înrăutăţirii stării de sănătate şi durata suferinţei. ZOZKD stabileşte o scară pentru acest tip de despăgubiri. Pentru acordarea altor tipuri de despăgubiri, ZOZKD se referă la punerea în aplicare a reglementărilor referitoare la drepturile respective în Slovenia.

2.14. Există o sumă minimă şi/sau maximă care poate fi acordată?

Conform ZOZKD, suma maximă acordată ca despăgubire este stabilită pentru fiecare tip de prejudiciu.

2.15. Despăgubirile pe care le-am primit sau pe care pot să le primesc pentru aceleaşi prejudicii, dar din alte surse (cum ar fi asigurările) vor fi scăzute din despăgubirile acordate de către stat?

Despăgubirile stabilite pentru fiecare tip de prejudiciu de către ZOZKD sunt reduse cu suma corespunzătoare oricăror despăgubiri, rambursări şi altor forme de plată primite de către solicitant pentru acelaşi tip de prejudiciu pe orice altă bază.

SusSus

2.16. Există alte criterii care pot influenţa suma acordată ca despăgubire?

Pentru stabilirea sumei acordată ca despăgubire, se ţine de asemenea seama de purtarea victimei în timpul şi după săvârşirea infracţiunii, de contribuţia acesteia la cauza infracţiunii şi de proporţiile prejudiciului. În cazul în care condiţiile se aplică, despăgubirile sunt reduse în mod corespunzător sau rambursate conform prevederilor Codului obligaţiilor (Monitorul Oficial numerele 83/01 şi 32/04).

2.17. Pot primi un avans din despăgubiri? Dacă da, în ce condiţii?

Nu.

2.18. De unde pot obţine formularele necesare şi informaţiile suplimentare privind modul de a solicita despăgubiri? Există un număr de telefon la care pot suna sau un site de Internet pe care să-l pot folosi?

Poliţia şi Ministerul Justiţiei oferă victimelor infracţiunilor care doresc să ceară despăgubiri toate informaţiile necesare privind domeniul şi condiţiile de exercitare a drepturilor acestora conform ZOZKD.

2.19. Pot beneficia de asistenţă juridică pentru depunerea cererii?

Da. Victima poate avea un reprezentant autorizat pe parcursul procedurilor.

2.20. Unde trebuie să trimit cererea de despăgubire? 

Cererile trebuie înaintate în scris folosind formularul corespunzător către:

Ministerul Justiţiei English - slovenšcina

Župančičeva 3

1000 Ljubljana, Slovenia

E-mail: gp.mp@gov.si

2.21. Există organizaţii de sprijinire a victimelor care să poată oferi asistenţă suplimentară?

Părţile vătămate sau victimele infracţiunilor pot obţine informaţiile de care au nevoie pe site-ul http://www.policija.si/ English - slovenšcina. Există, de asemenea, mai multe organizaţii neguvernamentale care acordă sprijin suplimentar victimelor infracţiunilor - Beli obroč, Ključ, Društvo za nenasilno komuniciranje (Asociaţia pentru comunicarea non-violentă), Ženska svetovalnica (Serviciul de consultanţă pentru femei).

« Despăgubiri pentru victimele infracţiunilor - Informaţii generale | Slovenia - Informaţii generale »

SusSus

Ultima actualizare: 05-12-2007

 
 • Drept comunitar
 • Drept internaţional

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Republica Cehă
 • Danemarca
 • Germania
 • Estonia
 • Irlanda
 • Grecia
 • Spania
 • Franţa
 • Italia
 • Cipru
 • Letonia
 • Lituania
 • Luxemburg
 • Ungaria
 • Malta
 • Ţările de Jos
 • Austria
 • Polonia
 • Portugalia
 • România
 • Slovenia
 • Slovacia
 • Finlanda
 • Suedia
 • Regatul Unit