Eiropas Komisija > ETST > Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem > Īrija

Pēdējo reizi atjaunots: 24-10-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Īrija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


 

SATURS

1. Kompensācijas iegūšana no likumpārkāpēja kompensācijas par zaudējumiem veidā 1.
1.1. Kādos gadījumos es varu pieprasīt kompensāciju par zaudējumiem tiesas procesā pret likumpārkāpēju (krimināllietās)? 1.1.
1.2. Kurā procesa brīdī man būtu jāiesniedz prasības par kompensāciju? 1.2.
1.3. Kādā veidā man būtu jāiesniedz prasība un kam? 1.3.
1.4. Kādā veidā man vajadzētu iesniegt savu prasību (norādīt zaudējumu kopīgo summu un/vai sīkāk norādīt individuālos zaudējumus)? 1.4.
1.5. Vai es varu saņemt juridisku palīdzību pirms un/vai pēc lietas izskatīšanas tiesā ? 1.5.
1.6. Kādus pierādījumus man pieprasīs uzrādīt manas prasības uzturēšanai? 1.6.
1.7. Ja tiesa man ir piešķīrusi kompensāciju par zaudējumiem, vai man ir pieejama īpaša palīdzība kā nozieguma upurim sprieduma izpildes nodrošināšanai pret likumpārkāpēju? 1.7.
2. Kompensācijas iegūšana no valsts vai ar valsts institūcijas palīdzību. 2.
2.1. Vai ir iespējams iegūt kompensāciju no valsts vai ar valsts institūcijas palīdzību? 2.1.
2.2. Vai šī iespēja attiecas tikai uz upuriem, kas cietuši no noteiktiem noziedzīga nodarījuma veidiem? 2.2.
2.3. Vai šī iespēja attiecas tikai uz upuriem, kuri pārcietuši noteikta veida ievainojumus? 2.3.
2.4. Vai to upuru, kas noziedzīga nodarījuma izdarīšanas rezultātā ir miruši, radinieki vai apgādājamie var saņemt kompensāciju? 2.4.
2.5. Vai iespēja saņemt kompensāciju ir tikai personām ar noteiktu pilsonību vai personām, kas dzīvo noteiktā valstī? 2.5.
2.6. Vai es varu pieprasīt kompensāciju no Īrijas, ja noziedzīgais nodarījums ir izdarīts citā valstī? Ja varu, tad ar kādiem nosacījumiem? 2.6.
2.7. Vai ir nepieciešams paziņot par noziegumu policijai? 2.7.
2.8. Vai pirms pieprasīšanas ir nepieciešams sagaidīt policijas izmeklēšanas vai krimināllietas izmeklēšanas rezultātus? 2.8.
2.9. Ja likumpārkāpēja personība ir identificēta, vai vispirms ir jāmēģina iegūt kompensāciju no likumpārkāpēja? 2.9.
2.10. Ja likumpārkāpēja personība nav identificēta vai viņš nav notiesāts, vai vēl ir iespējams iegūt kompensāciju? Ja tā, tad kādi pierādījumi man ir jāiesniedz manas prasības uzturēšanai? 2.10.
2.11. Vai pastāv laika ierobežojums kompensācijas pieprasījuma iesniegšanai? 2.11.
2.12. Par kādiem zaudējumiem es varu saņemt kompensāciju? 2.12.
2.13. Kā kompensācija tiks aprēķināta? 2.13.
2.14. Kāda ir minimālā un/vai maksimālā summa, kas var tikt piešķirta? 2.14.
2.15. Vai kompensācija par zaudējumiem, kuru es esmu saņēmis vai varu saņemt no citiem avotiem (piemēram, apdrošināšanas), tiks atskaitīta no valsts izsniegtās kompensācijas? 2.15.
2.16. Vai pastāv kādi citi kritēriji, kas var ietekmēt kompensācijas saņemšanas iespēju, vai attiecībā uz to, kā tiek aprēķināta kompensācijas summa, kā piemēram, mana izturēšanās notikumā, kas izraisīja traumu? 2.16.
2.17. Vai es varu iegūt avansu no kompensācijas? Ja varu, tad ar kādiem nosacījumiem? 2.17.
2.18. Kur es varu saņemt nepieciešamās veidlapas un citu informāciju par to, kā iesniegt pieprasījumu? Vai pastāv kāds īpašs palīdzības tālrunis vai tīmekļa vietne, ko es varu izmantot? 2.18.
2.19. Vai es varu iegūt juridisko palīdzību prasības pieteikuma sastādīšanai? 2.19.
2.20. Uz kurieni man ir jāsūta prasības pieteikums? 2.20.
2.21. Vai pastāv kādas upuru atbalsta organizācijas, kuras var sniegt turpmāku palīdzību? 2.21.

 

1. Kompensācijas iegūšana no likumpārkāpēja kompensācijas par zaudējumiem veidā

Informāciju par to, kā pieprasīt zaudējumu segšanu no likumpārkāpēja ārpus krimināllietas ietvariem, lūdzu, skatīt tēmā “Lietas ierosināšana tiesā – Īrija” (“Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Īrija”).

Attiecībā uz pārrobežu situācijām, piemēram, kad noziegums ir noticis citā dalībvalstī nekā upura dzīvesvietas dalībvalsts, lūdzu, ņemiet vērā, ka upuris var iesūdzēt likumpārkāpēju par zaudējumu nodarīšanu tajā pašā tiesā, kura izskata krimināllietas, ja tas ir iespējams saskaņā ar nacionālajām tiesībām.

1.1. Kādos gadījumos es varu pieprasīt kompensāciju par zaudējumiem tiesas procesā pret likumpārkāpēju (krimināllietās)?

Saskaņā ar 1993. gada Krimināltiesību Aktu kompensēšanas kārtību var noteikt tiesa (pēc pieprasījuma vai savādāk), notiesājot noziedznieku par izdarītu noziedzīgo nodarījumu.

1.2. Kurā procesa brīdī man būtu jāiesniedz prasības par kompensāciju?

Īrijas tiesību aktos tas nav atrunāts. Parasti prokuratūrai/apsūdzības uzturētājam par šādu prasību vajadzētu paziņot krimināllietas izskatīšanas sākumā.

1.3. Kādā veidā man būtu jāiesniedz prasība un kam?

Prasības pieteikumam vajadzētu nonākt prokuratūras/apsūdzības uzturētāja rīcībā.

Lapas augšmalaLapas augšmala

1.4. Kādā veidā man vajadzētu iesniegt savu prasību (norādīt zaudējumu kopīgo summu un/vai sīkāk norādīt individuālos zaudējumus)?

Tā kā nepastāv noteikta prasības pieteikuma forma, tad to vajadzētu iesniegt kā detalizētu uzskaitījumu.

1.5. Vai es varu saņemt juridisku palīdzību pirms un/vai pēc lietas izskatīšanas tiesā ?

Īrijas tiesību akti neietver prasību par to, ka cietušajai pusei ir jābūt pārstāvētai, bet prokurors/apsūdzības uzturētājs piedalās lietas izskatīšanā prasītāja vārdā.

1.6. Kādus pierādījumus man pieprasīs uzrādīt manas prasības uzturēšanai?

Attiecībā uz krimināla rakstura kaitējumu parasti tiek prasīti dokumentēti pierādījumi. Tiesa lemj par zaudējumiem, kas radušies uzbrukuma gadījumā..

1.7. Ja tiesa man ir piešķīrusi kompensāciju par zaudējumiem, vai man ir pieejama īpaša palīdzība kā nozieguma upurim sprieduma izpildes nodrošināšanai pret likumpārkāpēju?

Tiesa nosaka laika periodu, kurā kompensācijai ir jābūt samaksātai. Izvairīšanās no maksāšanas beidzas vai nu ar apcietināšanas pavēles vai arī izpildraksta par īpašuma arestu izdošanu attiecībā uz likumpārkāpēju.

2. Kompensācijas iegūšana no valsts vai ar valsts institūcijas palīdzību.

2.1. Vai ir iespējams iegūt kompensāciju no valsts vai ar valsts institūcijas palīdzību?

Jā. Ja jūs esat varmācīga nozieguma upuris, jūs varat vērsties pie

Lapas augšmalaLapas augšmala

Criminal Injuries Compensation Tribunal,

13 Lower Hatch Street,

Dublin 2.

Tālruņa numurs +353-1-6610604.

2.2. Vai šī iespēja attiecas tikai uz upuriem, kas cietuši no noteiktiem noziedzīga nodarījuma veidiem?

Kārtības mērķis ir sniegt brīvprātīgu kompensāciju par izdevumiem un zaudējumiem, kas radušies personas aizskaršanas rezultātā, kas ir tieši saistāmi ar varmācīgu noziedzīgu nodarījumu, vai ir radušies, palīdzot (vai mēģinot palīdzēt) novērst noziedzīgu nodarījumu vai glābt cilvēka dzīvību. Šī kārtība neattiecas uz ievainojumiem, ja tie radušies ceļu negadījuma rezultātā, ja vien tiesa nav pārliecinājusies, ka ir bijis tīšs mēģinājums notriekt upuri. Kārtība neattiecas uz situācijām, kad ievainojuma izdarīšanas laikā upuris un uzbrucējs ir dzīvojuši kopā vienā saimniecībā.

2.3. Vai šī iespēja attiecas tikai uz upuriem, kuri pārcietuši noteikta veida ievainojumus?

Kārtība attiecas uz ievainojumiem personām, kuri nodarīti noziedzīgā ceļā.

2.4. Vai to upuru, kas noziedzīga nodarījuma izdarīšanas rezultātā ir miruši, radinieki vai apgādājamie var saņemt kompensāciju?

Ja upuris ir miris, upura vecāki un bērni (precīzi runājot, upura apgādājamie Civiltiesiskās atbildības akta izpratnē) var pieprasīt kompensāciju.

2.5. Vai iespēja saņemt kompensāciju ir tikai personām ar noteiktu pilsonību vai personām, kas dzīvo noteiktā valstī?

Nē. Ja jūs esat bijis varmācīga noziedzīga nodarījuma upuris Īrijā un jums ir radušies zaudējumi, jūs varat pieprasīt kompensāciju.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2.6. Vai es varu pieprasīt kompensāciju no Īrijas, ja noziedzīgais nodarījums ir izdarīts citā valstī? Ja varu, tad ar kādiem nosacījumiem?

Nē. Kārtība attiecas tikai uz ievainojumiem, kuri radīti valsts teritorijā vai uz Īrijā reģistrēta kuģa vai lidmašīnas pēc 1972. gada 30. septembra.

2.7. Vai ir nepieciešams paziņot par noziegumu policijai?

Par incidentu ir jāpaziņo policijai cik drīz vien iespējams. Ja par lietu bez pārmērīgas kavēšanās nav paziņots policijai, tad jums trūkst pamatojums prasīt kompensāciju.

Šo prasību var neievērot, ja tiesa ir apmierināta ar policijai nodrošināto sadarbības līmeni, izmeklējot lietu.

2.8. Vai pirms pieprasīšanas ir nepieciešams sagaidīt policijas izmeklēšanas vai krimināllietas izmeklēšanas rezultātus?

Pieteikuma iesniegšanai pastāv trīs mēnešus ilgs laika ierobežojums. Taču noteiktos apstākļos tiesa var neievērot šo prasību, ja pieteicējs var sniegt saprātīgu izskaidrojumu, kāpēc ir kavējies.

2.9. Ja likumpārkāpēja personība ir identificēta, vai vispirms ir jāmēģina iegūt kompensāciju no likumpārkāpēja?

Nē. Taču, ja cietušais nolemj ierosināt civillietu pret likumpārkāpēju, tiesa var gaidīt, kamēr šī tiesvedība tiek pabeigta, jo jebkura kompensācija, kura saņemta šīs tiesvedības laikā, tiek ņemta vērā. Tas pats attiecas uz gadījumu, ja upuris saņem kompensāciju krimināllietas izskatīšanas ietvaros. Tiesa arī to ņem vērā.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2.10. Ja likumpārkāpēja personība nav identificēta vai viņš nav notiesāts, vai vēl ir iespējams iegūt kompensāciju? Ja tā, tad kādi pierādījumi man ir jāiesniedz manas prasības uzturēšanai?

Tiesai tiek nosūtīts policijas ziņojums par noziedzīgo nodarījumu, ar kuru vajadzētu pietikt, lai pierādītu, ka jūs esat cietušais.

2.11. Vai pastāv laika ierobežojums kompensācijas pieprasījuma iesniegšanai?

Skatīt 2.8. punktu augstāk (2.8).

2.12. Par kādiem zaudējumiem es varu saņemt kompensāciju?

Par faktiskiem peļņas zaudējumiem, faktiskiem medicīnas izdevumiem (ieskaitot zobārstniecību), saprātīgiem ceļošanas izdevumiem (pie un no ārsta, uz slimnīcu, utt.), zālēm, brillēm, kā arī par sāpēm un ciešanām (ja ievainojums ir izdarīts pirms 1986. gada 1. aprīļa). Kompensācija par sāpēm un ciešanām pēc šī datuma nevar tikt piešķirta. Par personas ievainojumiem ar ilglaicīgu efektu jūs varat pieprasīt iepriekšminēto kompensāciju plus kompensāciju par nākotnē paredzamo peļņas zaudējumu, nākotnē paredzamiem medicīniskajiem izdevumiem (ieskaitot zobārstniecību), nākotnē paredzamiem izdevumiem, kas varētu rasties sakarā ar invaliditāti, piem., par turpmāko aprūpi, īpašu aprīkojumu un pelnīšanas spēju zaudēšanu nākotnē.

2.13. Kā kompensācija tiks aprēķināta?

Tā kā šī kārtība neattiecas uz kompensāciju par sāpēm un ciešanām, lai aprēķinātu kompensācijas apmēru, tiesa pieprasīs dokumentālus pierādījumus par jūsu zaudējumiem. Vairumā gadījumu tiesa sazināsies ar attiecīgajām institūcijām, lai pārbaudītu jūsu pieteikumu.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2.14. Kāda ir minimālā un/vai maksimālā summa, kas var tikt piešķirta?

Ja kompensējamie zaudējumi ir mazāki par €63.49, kompensācija netiek maksāta.

2.15. Vai kompensācija par zaudējumiem, kuru es esmu saņēmis vai varu saņemt no citiem avotiem (piemēram, apdrošināšanas), tiks atskaitīta no valsts izsniegtās kompensācijas?

Lemjot par kompensācijas apmēriem, kompensācija no citiem avotiem tiek ņemta vērā.

2.16. Vai pastāv kādi citi kritēriji, kas var ietekmēt kompensācijas saņemšanas iespēju, vai attiecībā uz to, kā tiek aprēķināta kompensācijas summa, kā piemēram, mana izturēšanās notikumā, kas izraisīja traumu?

Pastāv vairāki ierobežojumi attiecībā uz apstākļiem, par kādiem kompensācija var tikt izmaksāta.

Pirmkārt, ir apstākļi, kad kompensācija netiek maksāta:

 • ja kompensējamais zaudējums ir mazāks par €63.49;
 • ja tajā laikā, kad ir izdarīts ievainojums, upuris un uzbrucējs ir dzīvojuši kopā vienā saimniecībā;
 • ja ievainojums ir radies ceļa negadījuma rezultātā, ja vien tiesa nav pārliecinājusies, ka ir bijis tīšs mēģinājums notriekt upuri;
 • ja pieteicējs nav sniedzis visa veida palīdzību tiesai.

Otrkārt, tiesa var samazināt atlīdzību vai nepiešķirt atlīdzību visos zemāk minētajos apstākļos:

 • ja tiesa ir pārliecinājusies, ka upuris ir bijis daļēji vai pilnībā vainojams pie incidenta rašanās, vai nu provocējot to, vai kā citādi;
 • ja upura uzvedība, raksturs un dzīvesveids ir padarījis incidentu iespējamu. Upura kriminālā pagātne, ja tāda ir, arī tiek ņemta vērā šajā gadījumā.
2.17. Vai es varu iegūt avansu no kompensācijas? Ja varu, tad ar kādiem nosacījumiem?

Parasti kompensāciju izmaksā kā vienotu maksājumu. Dažos gadījumos tiesa var veikt pagaidu maksājumu un atcelt galīgo izmaksu uz vēlāku laiku, līdz kļūst skaidrs, kāds ilglaicīgs ievainojuma rezultāts ir paredzams.

2.18. Kur es varu saņemt nepieciešamās veidlapas un citu informāciju par to, kā iesniegt pieprasījumu? Vai pastāv kāds īpašs palīdzības tālrunis vai tīmekļa vietne, ko es varu izmantot?

Jūs varat vērsties Noziedzīga nodarījuma rezultātā radušos traumu kompensācijas tiesā, lai iegūtu pieteikuma veidlapas, vai nu rakstot tai uz adresi 13 Lower Hatch Street Dublin 2, Ireland vai pa tālruni 00353-1-6610604. Nepastāv īpašs palīdzības tālrunis vai tīmekļa vietne.

2.19. Vai es varu iegūt juridisko palīdzību prasības pieteikuma sastādīšanai?

Tiesa neapmaksā tiesas izdevumus. Tas ir jautājums, par kuru jums jāizlemj pašam, ja jūs jūtat, ka jums nepieciešama juridiska pārstāvība. Par to, kā iesniegt prasības pieteikumu, tiesas darbinieki, cik vien labi spēs, ar prieku konsultēs jūs.

2.20. Uz kurieni man ir jāsūta prasības pieteikums?

Skatīt 2.18. punktu augstāk (2.18).

2.21. Vai pastāv kādas upuru atbalsta organizācijas, kuras var sniegt turpmāku palīdzību?

Ar Upuru atbalsta centru var sazināties sekojoši

Haliday House,

32 Arran Quay,

Dublin 7.

Tālrunis: +353-1-8780870.

e-pasts: info@victimsupport.ie

Cita informācija

 • Oasis – Informācija par valsts dienestiem (Oasis – Information on Public Service English)

« Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Vispārīgas ziņas | Īrija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 24-10-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste