Europeiska Kommissionen > ERN > Ersättning till brottsoffer > Internationell rätt

Senaste uppdatering: 09-07-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Ersättning till brottsoffer - Internationell rätt

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


Initiativ från Europarådet och FN

Europeisk konvention om ersättning åt offer för våldsbrott

Konventionen English - français upprättades av Europarådet 1983. Den innehåller miniminormer för statlig ersättning till brottsoffer. Konventionen har ratificerats av 14 medlemsstater (Belgien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Estland, Spanien, Frankrike, Cypern, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Finland, Sverige och Storbritannien).

Rekommendation om brottsoffrets ställning inom straffrätten och straffprocessrätten

Rekommendationen English - français PDF File (PDF File 205 KB) antogs av Europarådet 1985. Den innehåller riktlinjer och rekommendationer om bland annat möjligheten för brottsoffer att få ersättning från gärningsmannen.

FN:s deklaration om grundläggande rättviseprinciper för offer för brott och maktmissbruk

Deklarationen English antogs 1985 och innehåller rekommendationer om åtgärder som bör vidtas för brottsoffer internationellt, regionalt och nationellt, så att deras möjlighet till domstolsprövning och rättvis behandling, upprättelse, ersättning och bistånd förbättras.

Referensdokument

 • Europeisk konvention om ersättning åt offer för våldsbrott English - français
 • Protokoll nr 7 till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europarådet) English - français
 • Ministerkommitténs rekommendation R (85) 11 till medlemsstaterna om brottsoffrets ställning inom straffrätten och straffprocessrätten (Europarådet) English - français PDF File (PDF File 205 KB)
 • Deklaration om grundläggande rättviseprinciper för offer för brott och maktmissbruk (FN:s generalförsamling) English

« Ersättning till brottsoffer - Allmän information | Internationell rätt - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 09-07-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket