Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων > Διεθνές δίκαιο

Τελευταία ενημέρωση: 23-10-2006
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων - Διεθνές δίκαιο

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


Πρωτοβουλίες του Συμβουλίου της Ευρώπης και των Ηνωμένων Εθνών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την αποζημίωση των θυμάτων βίαιων εγκλημάτων

Αυτή η Σύμβαση EN - fr καταρτίστηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1983. Περιλαμβάνει ένα ελάχιστο πρότυπο για την κρατική αποζημίωση των θυμάτων. Η σύμβαση επικυρώθηκε από 14 κράτη μέλη (Βέλγιο, Τσεχία, Δανία, Γερμανία, Εσθονία, Ισπανία, Γαλλία, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Φινλανδία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο).

Σύσταση για τη θέση του θύματος στο πλαίσιο του ποινικού δικαίου και της ποινικής δικονομίας

Αυτή η Σύσταση en - fr PDF File (PDF File 205 KB) θεσπίστηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1985. Περιλαμβάνει ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά, μεταξύ άλλων, με τη δυνατότητα του θύματος να ζητήσει αποζημίωση από το δράστη.

Η δήλωση των Ηνωμένων Εθνών για τις βασικές αρχές δικαιοσύνης για τα θύματα αξιοποίνων πράξεων και κατάχρησης εξουσίας

Η Δήλωση en εγκρίθηκε το 1985 και συστήνει τη λήψη ορισμένων μέτρων προς όφελος των θυμάτων αξιοποίνων πράξεων σε διεθνές, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για να βελτιωθεί η πρόσβαση στη δικαιοσύνη και η δίκαιη μεταχείριση, αποκατάσταση, αποζημίωση και συνδρομή των θυμάτων.

Έγγραφα αναφοράς

 • Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την αποζημίωση των θυμάτων βίαιων εγκλημάτων EN - fr
 • Πρωτόκολλο αριθ. 7 στη Σύμβαση για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (Συμβούλιο της Ευρώπης) EN - fr 
 • Σύσταση αριθ. r (85) 11 της επιτροπής Υπουργών στα κράτη μέλη για τη θέση του θύματος στο πλαίσιο του ποινικού δικαίου και της ποινικής δικονομίας (Συμβούλιο της Ευρώπης) en - fr PDF File (PDF File 205 KB)
 • Δήλωση των βασικών αρχών δικαιοσύνης για τα θύματα αξιοποίνων πράξεων και κατάχρησης εξουσίας (Γενική Συνέλευση Ηνωμένων Εθνών) en

« Αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων - Γενικές Πληροφορίες | Διεθνές δίκαιο - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 23-10-2006

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο