Europa-Kommissionen > ERN > Erstatning til ofre for forbrydelser > International ret

Seneste opdatering : 09-07-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Erstatning til ofre for forbrydelser - International ret

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


Initiativer fra Europarådet og De Forenede Nationer

Den europæiske konvention om erstatning til ofre for voldsforbrydelser

Denne konvention EN - fr blev udarbejdet af Europarådet i 1983. Den indeholder minimumsstandarder for erstatning fra staten til ofre for forbrydelser. Konventionen er ratificeret af 14 medlemsstater (Belgien, Tjekkiet, Danmark, Tyskland, Estland, Spanien, Frankrig, Cypern, Luxembourg, Nederlandene, Portugal, Finland, Sverige og Det Forenede Kongerige).

Henstilling om ofres stilling i strafferetten og i straffesager

Denne henstilling English - français PDF File (PDF File 205 KB) blev vedtaget af Europarådet i 1985. Den indeholder en række retningslinjer og henstillinger, der bl.a. vedrører ofrets mulighed for at få tilkendt erstatning fra skadevolderen.

De Forenede Nationers erklæring om de grundliggende retsprincipper for ofre for forbrydelser og magtmisbrug

Erklæringen en blev vedtaget i 1985 og anbefaler, at der træffes foranstaltninger for ofre for forbrydelser på internationalt, nationalt og regionalt plan for at forbedre adgangen til en retfærdig og fair behandling, tilbagegivelse, erstatning og bistand.

Referencedokumenter

 • Den europæiske konvention om erstatning til ofre for voldsforbrydelser EN fr
 • Protokol nr. 7 til konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder (Europarådet) EN - fr 
 • Ministerkomitéens henstilling nr. R (85) 11 til medlemsstaterne om ofres stilling i strafferetten og i straffesager (Europarådet) English - français PDF File (PDF File 205 KB)Erklæringen om de grundliggende retsprincipper for ofre for forbrydelser og magtmisbrug (De Forenede Nationers Generalforsamling) en

« Erstatning til ofre for forbrydelser - Generelle oplysninger | International ret - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 09-07-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige