Europese Commissie > EJN > Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven

Laatste aanpassing: 30-07-2004
Printversie Voeg toe aan favorieten

Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven - Algemene informatie

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


Voor de laatst bijgewerkte tekst: zie български - čeština - eesti keel - English - français - latviešu valoda - lietuvių kalba - magyar - Malti - polski - română - slovenčina - slovenščina

Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven

Hoe kunt u schadeloosstelling krijgen voor letsel en schade die u hebt opgelopen als gevolg van een misdrijf waarvan u slachtoffer bent geworden?

Slachtoffer worden van een misdrijf is een van de meest negatieve ervaringen die denkbaar zijn. Een slachtoffer kan bij het misdrijf ernstig lichamelijk letsel oplopen en nog lange tijd last hebben van ernstige geestelijke spanningen en psychologische problemen. Het slachtoffer moet soms de kosten van medische behandeling en langdurige ziekenhuisopname betalen en er kan sprake zijn van inkomstenderving als gevolg van arbeidsongeschiktheid. Het slachtoffer kan zich in zijn persoonlijke integriteit aangetast voelen, zich lange tijd angstig voelen in openbare ruimtes en in het algemeen een verminderde levensvreugde ervaren.

Aansprakelijkheid van de dader voor de betaling van schadevergoeding

Het ligt voor de hand dat het slachtoffer schadeloos gesteld wil worden voor het veroorzaakte letsel en de schade. In alle lidstaten is de dader daarvoor aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid, de zogenoemde civielrechtelijke aansprakelijkheid, is geregeld in het burgerlijk recht van elke lidstaat en verplicht de dader tot betaling van schadevergoeding aan het slachtoffer om de veroorzaakte verliezen te dekken.

De aansprakelijkheid van de dader tot betaling van schadevergoeding aan het slachtoffer verschilt van zijn strafrechtelijke aansprakelijkheid jegens de staat. Schadevergoeding heeft betrekking op de relatie tussen de dader en het slachtoffer; in beginsel moet het slachtoffer zelf een schadeclaim indienen voor een civiele rechter. De strafrechtelijke aansprakelijkheid heeft betrekking op de relatie tussen de dader en de staat. Het zijn bevoegde autoriteiten (politie, openbare aanklager, rechter van instructie) die bewijzen moeten vergaren inzake de schuld van de dader, en de beslissing wordt door een strafrechter genomen.

De belangrijkste manier voor het slachtoffer om schadevergoeding te verkrijgen is dus de dader voor het gerecht te dagen. Meer informatie daarover kunt u vinden bij het thema “rechtsingang”. In verband met de moeilijke situatie waarin het slachtoffer als gevolg van het misdrijf verkeert, trachten alle lidstaten echter slachtoffers op diverse manieren te helpen hun schade vergoed te krijgen door de dader. Zo is het vaak mogelijk dat het slachtoffer zijn schadeclaim bij de strafrechter indient, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Sommige lidstaten helpen het slachtoffer ook bij de tenuitvoerlegging van een vonnis waarbij de dader tot schadevergoeding wordt veroordeeld. Meer informatie vindt u door op de vlaggen van de lidstaten te klikken.

De mogelijkheid tot het verkrijgen van schadeloosstelling door de staat

In veel gevallen zal het slachtoffer geen schadevergoeding van de dader kunnen verkrijgen. Misschien wordt nooit achterhaald wie het misdrijf heeft gepleegd of levert het politieonderzoek onvoldoende bewijs op over de dader van het misdrijf. En zelfs als het slachtoffer een vonnis inzake schadevergoeding heeft verkregen, heeft de misdadiger misschien geen inkomen of vermogen en zal hij in de praktijk de schade niet kunnen betalen.

Daarom hebben dertien lidstaten de mogelijkheid geschapen dat slachtoffers in plaats daarvan door de staat schadeloos kunnen worden gesteld. In de meeste lidstaten moeten de slachtoffers eerst proberen schadevergoeding van de dader te verkrijgen. Als dat niet lukt, kan het slachtoffer bij de staat een verzoek tot schadevergoeding indienen. In een aantal lidstaten is de mogelijkheid tot verkrijging van schadeloosstelling door de staat nog aan andere beperkingen onderworpen, dat wil zeggen dat er criteria gelden ten aanzien van het type misdrijf of de soort en omvang van de verliezen die kunnen worden vergoed. In sommige lidstaten zijn de mogelijkheden van schadeloosstelling voor slachtoffers van terroristische aanslagen extra ruim. Meer informatie over die voorwaarden en over de wijze van indiening van schadeclaims bij de staat vindt u door te klikken op de vlaggen van de lidstaten.

Een nieuw EU-initiatief

De Europese Commissie heeft voorgesteld in alle lidstaten een recht op schadevergoeding voor de slachtoffers van misdrijven in het leven te roepen. Tevens heeft de Commissie voorgesteld dat de lidstaten gaan samenwerken om mensen die in het buitenland slachtoffer van een misdrijf worden, te helpen bij het verkrijgen van schadeloosstelling. Klik voor meer informatie over het voorstel op het pictogram “Gemeenschapsrecht”.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 30-07-2004

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk